26 juli 2021

Versions 1-7-0-138

Automatisk avstängning

Cisco-headset 730 stängs nu av automatiskt efter sex timmars inaktivitet för att spara på batteriet. Du startar headsetet igen genom att trycka ned ström/Bluetooth-brytaren och sedan trycka upp den igen.

Visning av batteriets livslängd på Bluetooth-enheter

Nu kan du se återstående batteritid direkt på enheter med Windows, Android och iOS.

 • På enheter med Windows 10 visas headsetets batteriindikator till höger om headsetet i listan med Bluetooth-enheter.

 • På enheter med Android 8.0 eller senare visas headsetets batteriindikator under headsetnamnet i listan med Bluetooth-enheter .

 • I iOS 8.0 eller senare kan du lägga till en widget för batteriindikatorn på startskärmen. Med iOS 14.0 eller senare kan du helt enkelt svepa åt höger på startskärmen för att visa headsetets batteristatus.

Anpassade ANC-prompter

Du kan byta ut Ambient för Cisco-headset 730 och ANC-röstmeddelanden mot en enkel ton. Anpassa dina ljudmeddelanden i mobilappen.

Tryck på Inställningar > Ljudmeddelande i appen och välj de meddelanden du vill ändra.

Uppdatering av Cisco-headset USB HD-adapter

Firmware 1-3-12 för Cisco-headset USB HD-adapter finns nu tillgänglig på Cisco Accessory Hub.

Mer information om specifika versioner av adapterfirmware finns i versionsinformationen för Cisco-headset USB HD-adaptern.


Du behöver Google Chrome eller Microsoft Edge med Chromium, version 92 eller senare, för att kunna använda Ciscos Accessory Hub.

Mindre felkorrigeringar

Denna firmwareversion innehåller förbättringar för uppgraderingsstabilitet, Webex-appupplevelsen och stabilitet för samtalskontroll.

9 april 2021

Version 1-6-0-162

Mindre felkorrigeringar

Den här firmware-versionen innehåller en mindre förbättring av den adaptiva brusreduceringen på serversidan.

15 mars 2021

Version 1-6-0-161

Mindre felkorrigeringar

Den här firmware-versionen åtgärdar problem med tyska och italienska ljudmeddelanden.

26 februari 2021

Version 1-6-0-150

Smarta sensorer

De smarta sensorerna i Cisco-headset 730 identifierar när du tar på eller av dig ditt headset. När de smarta sensorerna är aktiverade kan du pausa uppspelningen av musik eller stänga av ljudet för ett samtal när du tar av dig ditt headset. Du kan även svara på ett inkommande samtal genom att ta på dig ditt headset. Du kan ställa in vissa av eller alla funktioner i appen Cisco Headsets, på en Cisco IP-telefon (med firmware 12.7(1) eller senare) eller i Cisco Jabber (version 12.9 eller senare).


Smarta sensorer är som standard på Cisco IP-telefoner och i Cisco Jabber. I appen Cisco Headsets är smarta sensorer Av som standard.

Mer information finns i Smarta sensorer i Cisco-headset 730.

Headset-inventering via USB HD-adaptern för Cisco-headset

När du är ansluten via USB HD-adaptern visas Cisco-headset 730 som enhet i Cisco Unified Communications Manager (Unified CM) och Webex Control Hub. Tidigare visades bara USB HD-adaptern som headsetenhet.


Du måste ha firmware-version 1-2-33 eller senare av USB HD-adapterns för att kunna använda den här funktionen.

Mer information om visning av headsetenheter i Control Hub finns i Headsetadministration i Cisco Webex Control Hub.

Mer information om visning av headsetenheter i Cisco Unified CM finns i Administrationsguide för Cisco-headset 700-serien.

Kontroll av flera appar

Denna version av den fasta programvaran ger användarna en förbättrad samtalskontrollupplevelse vid användning av flera samtalsprogram från Cisco samtidigt. Du kan till exempel stänga av ljudet för ett aktivt samtal i Cisco Webex och svara på ett inkommande Cisco Jabber-samtal via Jabber-gränssnittet. När du befinner dig i Jabber call påverkar samtalskontrollerna bara Jabber i headsetet. När Jabber-samtalet är över kan du återuppta ditt Webex-samtal och behålla samtalskontrollen via headsetet.

Tidigare kunde det hända att samtalskontroller med headset påverkade alla öppna samtalsprogram på en gång.


 • Aktiva samtal går inte automatiskt till vänteläge när du svarar på ett inkommande samtal i ett annat program. Var noga med att parkera eller tysta ett samtal i ett program innan du svarar på ett inkommande samtal i ett annat samtalsprogram.

 • Den här versionen aktiverar bara kontroll av flera appar mellan Cisco Webex, Webex Meetings och Cisco Jabber (version 12.9 eller senare) via Bluetooth® eller USB-kabeln. Det finns begränsade funktioner för flera appar när du ansluter till Microsoft Teams via USB-kabeln.

Stöd för Microsoft Teams

Cisco-headset 730 har stöd för samtalskontroller för den senaste versionen av Microsoft Teams. Samtalskontroller är tillgängliga via USB-kabeln.

Du kan:

 • Svara på och avsluta samtal

 • Sätta samtal i vänteläge och återuppta dem

 • Slå på och stänga av ditt headset

 • Justera volym i ditt headset

Mindre felkorrigeringar

Felkorrigering i den här versionen innefattar förbättringar av Bluetooth-anslutning, logginsamling och strömning för ljuduppspelning.

12 oktober 2020

Version 1-5-0-164

Nya ljudmeddelanden

Headsetet meddelar vilken Bluetooth-enhet du ansluter till samt vilken enhet du kopplar från. Om du t.ex. ansluter till en mobil enhet spelar headsetet upp "Ansluten till mobiltelefon".

Följande tabell visar nya ljudmeddelanden i den här versionen.


Du måste koppla bort och på nytt parkoppla Bluetooth-anslutningen mellan ditt headset och den valda enheten för att de nya instruktionerna ska spelas upp.

Se Ta bort parkopplade enheter och Anslut ditt headset till en Bluetooth-enhet för mer information.

Tabell 1. Nya ljudmeddelanden

Enhet

Uppmaning

Mobilnummer

"Mobiltelefon ansluten"

"Mobiltelefon frånkopplad"

Cisco IP-telefon

"Skrivbordstelefon ansluten"

"Skrivbordstelefon frånkopplad"

Cisco USB Bluetooth-adapter

"Cisco USB-adapter ansluten"

"Cisco USB-adapter frånkopplad"

Dator

"Dator ansluten"

"Dator frånkopplad"

Alla andra enheter

"Enhet ansluten"

"Enhet frånkopplad"

Mindre felkorrigeringar

I den här versionen åtgärdas problem med samtalskontrollens stabilitet via Bluetooth och USB HD-adaptern. Andra korrigeringar är förbättringar av ljud och headsetloggar.

22 september 2020

Version 1-4-0-224

Mindre felkorrigering

Den här versionen åtgärdar ett problem med kalibrering av brusreducering på Cisco-headset 730.

31 juli 2020

Version 1-4-0-223

Mindre felkorrigeringar

Den här versionen innehåller mindre felkorrigeringar som förbättrar headsetets funktion.

17 juli 2020

Version 1-4-0-220

Anpassad brusreducering

Anpassad brusreducering (Adaptive Noise Cancellation - ANC) justerar automatiskt brusreduceringsnivån för att passa omgivningen.

Gå till Inställningar > Ljud i appen Cisco Headsets för att slå på eller stänga av ANC.

Förbättrad tystfunktion

Den här versionen av fast programvara förbättrar tystfunktionen med program från tredje part. Tidigare var tystfunktionen begränsad till Cisco-enheter och mjukvaruklienter.

Ändring av ljudmeddelande

Röstmeddelandet för Avsluta samtal är inte längre tillgängligt. Du hör ändå en tonsignal när du avslutar ett samtal. Gå till Inställningar > Hörbara meddelanden > Samtal i appen Cisco Headsets för att justera dina ljudmeddelanden.

Mindre felkorrigeringar

Felkorrigeringar i den här versionen omfattar förbättrad funktion för ljudmeddelanden, förbättrad headsetlogg och stabiliserad anslutning till USB-adaptern.

3 maj 2020

Version 1-3-0-246

Mindre felkorrigeringar

Den här versionen av fast programvara åtgärdar problem med knappen Tyst och förbättrar hastigheter för dataöverföring och för uppgradering av headset via Bluetooth.

Det finns en tillfällig lösning i den fasta programvaran som begränsar tystfunktionen i appar från tredje part för att undvika oavsiktligt beteende. Tystknappen fungerar utan begränsningar i den fasta programvaran version 1-4 och senare. Betaversionen av version 1.4 är tillgänglig från första veckan i juni.

19 april 2020

Version 1-3-0-233

Ändring för LED-lampa för närvaro

Den här versionen av fast programvara ändrar hur LED-lamporna för närvaro aktiveras på sidan av Cisco-headset 730. För att aktivera LED-lampan för närvaro när du inte är i samtal trycker du på och håller ner knappen Spela på framsidan av högra hörkåpan. Tidigare behövde du hålla ner tystknappen för att aktivera LED-lampan för närvaro.

Mer information finns i Slå på och av LED-lampor för närvaro.

Utökat stöd för språk

Du kan nu ändra språkval för ljudmeddelande via mobilappen för Cisco-headset. Tillgängliga språk är kinesiska (mandarin), engelska (USA), engelska (Storbritannien), franska, tyska, italienska, japanska, koreanska, portugisiska (Brasilien), ryska och spanska.

Om du vill ändra språk för ditt headset i appen Cisco Headsets trycker du på Inställningar > Ljudmeddelande > Språk. Välj önskat språk och tryck på Fortsätt. Headsetet uppdateras när det växlar till ett annat språk.

Skicka felsökningsloggar

Du kan skicka headsetloggar i appen Cisco Headsets när du trycker på Support > Skicka loggar. Appen öppnar din valda e-postklient med ett nytt meddelande som innehåller en redan ifylld ämnesrad och bifogade loggfiler. Beskriv problemet i e-postmeddelandet, bifoga eventuella bilagor och tryck på Skicka.

Felsökningsloggar för Cisco-headset 730 som skickas innehåller information om ljud, samtalskvalitet och röstmeddelanden. Dessa loggar hjälper oss att förbättra headsetet i framtida versioner.

Mindre felkorrigeringar

Felkorrigeringar i den här versionen är stabiliserat headsetbeteende över Bluetooth-anslutningar och förbättrad samtalskvalitet när USB-kabeln kopplats bort från headsetet.

4 mars 2020

Version 1-2-0-198

Följande problem har åtgärdats:

 • Headsetet varnade ibland för "Ljud på" när du avslutade ett samtal över Bluetooth.

 • Headsetet varnade ibland för "Ljud av" när headsetet anslöts via USB-kabel till en enhet med aktiv musikström.

21 februari 2020

Version 1-2-0-195

Aktivera LED-lampor för närvaro

Cisco-headset 730 använder separata åtgärder för att tysta headsetet och slå på LED-lampor för närvaro.

 • Tryck på Tyst tystikon en gång för att tysta ditt headset under ett aktivt samtal.

 • Tryck på och håll Tyst tystikon för att slå på LED-lamporna för närvaro när du inte är i aktivt samtal.

Mer information finns i Slå på och av LED-lampor för närvaro.

4 februari 2020

Version 1-2-0-190

Cisco-headset 730

Cisco-headset 730 är ett trådlöst headset som använder Bluetooth för att parkoppla med Cisco programklienter och Cisco IP-telefoner. Headsetet har full samtalskontroll och funktioner för musikuppspelning tillsammans med kraftfull brusreducering och system för att förstärka miljöljud i stökig kontorsmiljö. Cisco-headset 730 har stöd för full samtalsintegration med Cisco Jabber, Cisco Webex, Cisco Webex Meetings, Cisco IP-telefoner och Cisco Webex DX-enheter.

Cisco-headset 730 levereras med en USB HD-adapter för användning med enheter som inte har en tillförlitlig Bluetooth-lösning. Headsetet kan även ansluta till enheter med den medföljande 3,5 mm-kabeln och USB-C till USB-A-kabel. USB-C-kabeln fungerar också som laddningskabel och kan ansluta till alla USB-adaptrar med strömförsörjning.

Mer information finns i Kom igång med Cisco-headset 730.

Kända problem (buggar) klassificeras efter hur allvarliga de är. Den här artikeln innehåller beskrivningar av följande:
 • Kända buggar av allvarlighetsgrad 1 till 4

 • Lösta buggar av allvarlighets grad 1 till 4

Eftersom felstatus ändras kontinuerligt, återspeglar listan en ögonblicksbild av de fel som var kända vid tidpunkten då ny fast programvara blev tillgänglig.

Innan du börjar

Du behöver följande för att få åtkomst till felsökningsverktyget:
 • En internetanslutning

 • En webbläsare

 • Ett Cisco.com-användarnamn och -lösenord

1

Öppna felsökningsverktyget.

2

Logga in med ditt användarnamn och lösenord för Cisco.com.

3

Ange felets ID-nummer i sökfältet och tryck på Enter.


 

Du kan även navigera till ett specifikt fel genom att ange https://tools.cisco.com/bugsearch/bug <BUGID> där <BUGID> är ID:t för det fel som du söker efter (till exempel CSCvs52537).

Nu ska du göra så här

Mer information om hur du söker efter buggar, skapar sparade sökningar och skapar felgrupper får du genom att välja Hjälp på sidan med felsökningsverktyget.

Felbuggar i följande tabell beskriver olösta fel som finns i den senaste versionen av programvaran. Mer information finns i felsökningsverktyget.

Tabell 2. Kända felbuggar

Fel-ID

Beskrivning

CSCvr96522

På macOS 10.14.6 (Pro) är musikuppspelningen hackig via USB när headsetet parkopplas.

CSCvs14196

HS-rapportering som både ljud och tangentbord, möss i Windows

CSCvs33604

Dålig ljudkvalitet när headsetet slås på när musiken redan spelas upp genom USB-kabeln.

CSCvs56835

Windows visar meddelandet "kunde inte koppla från" när användaren kopplar ifrån headset-BT från Windows BT-enhetssida.

15 mars 2020

Version 1-6-0-161

Vi har åtgärdat följande problem i denna version:

 • CSCvx62839: det går inte att ändra språk för ljudspåren till tyska eller italienska.

12 oktober 2020

Version 1-5-0-164

Vi har åtgärdat följande problem i denna version:

 • CSCvr74889: Cisco-headsetappen visar med jämna mellanrum anslutningsstatus efter att headsetet har kopplats bort från iPhone.

17 april 2020

Version: 1-3-0-232

Vi har åtgärdat följande problem i denna version:

 • 7CSCvr69372: Musiken spelas inte upp via Bluetooth efter att den spelats upp via USB i Windows.

 • CSCvr76184: Tappar volymkontrollen under Jabber call när volymen når 100% (endast USB-kabel).

 • CSCvs33889: Med jämna mellanrum visas headsetet två gånger på sidan för parkoppling av Windows10 Bluetooth-enhet.

 • CSCvs36048: Headset genom dongel kan inte avsluta ett samtal när det finns ett andra samtal i vänte läge.

 • CSCvs39626: Samtalskontroller fungerar inte som förväntat vid hantering av flera samtalsscenarier med dongel

 • CSCvs52537: Headsetets strömindikator fortsätter att blinka grönt efter att batteriet når 100%.

 • CSCvs61757: I Windows10 fungerar inte knappen Spela upp/Pausa som förväntat på grund av vald av ljudutgång.

 • CSCvs64612: Ljud av-status synkroniseras inte med IP-telefonen.

 • CSCvt00684: Musik från BT-källor hörs inte i headsetet när USB-kortet är kopplas in och ansluts till en enhet.

I det här avsnittet beskrivs specifika, kända begränsningar i Cisco-headset 730.

Mer information om kända begränsningar för Cisco-headset USB HD-adaptern finns i versioninformationen för Cisco-headset USB HD-adaptern.

Anslutning med iPhone över en USB-C till belysningskabeladapter

 • Det finns inget ljud i headsetet när det är anslutet till en iPhone via ett USB-minne till belysningskabeladapter.

  Använd Bluetooth för att ansluta ditt Cisco-headset 730 till en mobilenhet. Ciscos tillhandahåller endast support för de kablar och tillbehör som ingår i ditt headset.

Hackigt ljud över USB-C-kabeln med MacBook Air

 • På en MacBook Air med macOS Mojave 10.14.5 blir musikuppspelningen hackig i några sekunder efter att Cisco-headset 730 ansluter med USB-kabel.

  Du kan undvika det här genom att pausa eventuell strömmande musik eller ljud innan headsetet ansluts till USB-kabeln.

Windows 10 kraschar efter aktivering från strömsparläge när Webex används

 • Microsoft känner till en inkompatibilitet när du aktiverar eller inaktiverar Cisco-headset 730 på en dator som har Windows 10, version 1803 (eller senare) efter att operativsystemet återställts från viloläge. Användare kan stöta på en blå eller svart skärm på grund av felsökning (felkod 0x139). Microsoft har släppt en korrigering för det här problemet (se KB4541333).

Förlorad samtalskontroll på äldre HP-datorer via Bluetooth

 • Äldre HP-datorer som använder drivrutinen för Realtek Bluetooth 4.0-kortet har problem med att upprätthålla en stabil Bluetooth-anslutning med Cisco-headset 730. Bluetooth-parkopplingsfrekvensen växlar ofta mellan musik och röst, vilket gör att funktionen för samtalskontroll via headsetets Bluetooth inaktiveras.

  Du kan använda det inkluderade USB-kortet för att ansluta till äldre Windows 10-enheter som inte stöder Cisco-headset 730.

Headset kan inte växla källor från MacBook-dator

 • På MacBook Pro med MacOS Mojave version 10.14.5 kan musikuppspelningen inte växla Cisco-headset 730 från MacBook Pro till annan Bluetooth-källa.

  Du kan bara ändra Bluetooth-källan från Cisco-headset 730 från en MacBook Pro som kör MacOS 10.14.5 i följande fall:

  • Ringa eller besvara samtal på annan Bluetooth-enhet.

  • Cisco-headset 730 ansluter till MacBook Pro via USB-kabeln.

  • Cisco-headset 730 ansluter till MacBook Pro via USB-kortet.

Appen Cisco Headsets kopplar inte helt bort Cisco-headset 730 från Windows 10

 • När du använder appen Cisco Headsets för att koppla bort Cisco-headsetet 730 från Windows 10, visas ibland ditt headset i listan över anslutna enheter och försöker ansluta igen. Du kan koppla bort ditt headset direkt via enhetssidan i Windows 10.

Musikkontroller försvinner i Amazon Music för Mac

 • I Cisco-headset 730 kan musikuppspelningskontrollen försvinna i Amazon Music för Windows 10 och Mac. Det här problemet uppstår bara vid Bluetooth-anslutning. Volymkontrollerna påverkas inte av den här begränsningen.

Musikkontroller går förlorade i Windows 10

 • Cisco-headset 730 tappar ibland musikuppspelningskontrollen på Windows 10-enheter. Det här problemet uppstår bara vid Bluetooth-anslutning. Volymkontrollerna påverkas inte av den här begränsningen.

Uppspelning av musik mellan källor

 • Musikuppspelningen växlar inte automatiskt mellan Bluetooth-källor om du inte pausar musiken på den första källan.

Musiken pausar inte för inkommande samtal

 • Ibland pausas inte musikuppspelningen när Cisco-headset 730 svarar på ett inkommande samtal.


  De flesta enheter pausar automatiskt musikuppspelningen för inkommande samtal. Samtalsfunktionen kan variera beroende på vilken samtalsenhet ditt headset är kopplat till.

Ljudfördröjningar vid samtal med USB-adaptern

 • Stäng av Cisco-headset 730 innan du ansluter USB-adaptern.

  När du ringer ett samtal med USB-adaptern uppstår en fördröjning på 5–15 sekunder, men headsetets högtalare och mikrofon ansluts till samtalet. Det här problemet visas bara när Cisco-headset 730 redan är aktiverat när USB-adaptern ansluts till en samtalsenhet och parkopplas.

Dålig ljud genom 3,5 mm-kabel

 • Den medföljande 3,5 mm-kabeln går inte alltid att ansluta ordentligt till Cisco-headset 730. Om du har svagt eller inget ljud via 3,5 mm-kabeln ska du koppla bort och sedan ansluta kabeln på nytt.

MacBook Air använder inbyggda högtalare när USB-adapter ansluts

 • Ibland växlar inte en MacBook Air som kör MacOS version 10.14.6 automatiskt ljudkälla när Cisco-headset 730 USB-adaptern ansluts. Du kan fortfarande välja USB-adaptern manuellt i systeminställningarna.

  Välj Apple-menyn > Systeminställningar > Ljud > Utgång > Cisco HS USB-adapter.

Appen Cisco Headsets löser ut felaktig ljuduppmaning

 • När du ansluter till appen Cisco Headsets med två aktiva Bluetooth-anslutningar anger headsetet felaktigt att det inte går att ansluta till några andra enheter.

  Appen Cisco Headsets kan ansluta till headsetet även om det redan finns två aktiva Bluetooth-anslutningar. För uppåt och släpp skjutreglaget Ström/Bluetooth för att ansluta ditt headset till appen Cisco Headsets utan att headsetet sätts i parkopplingsläge.

Problem med Bluetooth-återanslutning på Android 10-enheter

 • Ditt headset kan ha problem att återansluta om du ansluter till Android 10 innan du ansluter till mobilappen Cisco Headsets.

  Om du använder appen Cisco Headsets ska du parkoppla ditt headset till appen innan du parkopplar Android-enheten.

Ljudfördröjningar vid byte av musikkälla från MacOS-enheter

 • Användarna kan uppleva långa ljudfördröjningar (upp till en minut) när de ändrar Bluetooth-källan från MacOS till en mobil enhet.

Du kan få en förhandstitt på några av de kommande funktionerna om du aktiverar funktionen Beta Test i appen Cisco Headsets. När vi tillhandahåller en tjuvtitt på vissa av våra kommande funktioner ska du komma ihåg att betaversioner inte är färdiga och kan innehålla öppna problem. I Testa förhandsversioner av fast programvara för Cisco-headset 730 kan du läsa mer om att testa några av de nya funktionerna i Cisco-headset 730.

16 juli 2021

Betaversion 1-7-b-137

Anpassade ANC-prompter

Du kan byta ut Ambient för Cisco-headset 730 och ANC-röstmeddelanden mot en enkel ton. Anpassa dina ljudmeddelanden i mobilappen.

Tryck på Inställningar > Ljudmeddelande i appen och välj de meddelanden du vill ändra

Mindre felkorrigeringar

Den här betaversionen förbättrar funktionen för automatisk avstängning och tar bort fuktionen för automatiskt byte av Bluetooth-källa.

11 juni 2021

Betaversion 1-7-b-123

Automatisk avstängning

Cisco-headset 730 stängs nu av automatiskt efter sex timmars inaktivitet för att spara på batteriet. Du startar headsetet igen genom att trycka ned ström/Bluetooth-brytaren och sedan trycka upp den igen.

Stäng av

Starta

Automatiskt byte av Bluetooth-källa

Vi har gjort det enklare att växla mellan aktiva Bluetooth-källor. När du spelar upp ljud på en andra Bluetooth-enhet pausar ditt headset automatiskt ljuduppspelningen på den första enheten och växlar sedan till den andra enheten.

Den här funktionen fungerar på samma sätt för USB HD-adaptrar och traditionella Bluetooth-anslutningar.

Visning av batteriets livslängd på Bluetooth-enheter

Nu kan du se återstående batteritid direkt på enheter med Windows, Android och iOS.

 • På enheter med Windows 10 visas headsetets batteriindikator till höger om headsetet i listan med Bluetooth-enheter.

 • På enheter med Android 8.0 eller senare visas headsetets batteriindikator under headsetnamnet i listan med Bluetooth-enheter .

 • I iOS 8.0 eller senare kan du lägga till en widget för batteriindikatorn på startskärmen. Med iOS 14.0 eller senare kan du helt enkelt svepa åt höger på startskärmen för att visa headsetets batteristatus.

12 mars 2021

Betaversion 1-6-b-160

Den här firmware-versionen åtgärdar ett problem med förvrängda ljudspår på italienska och tyska.

9 mars 2021

Betaversion 1-6-b-159

Felkorrigering

Den här firmware-versionen åtgärdar ett problem som fick headsetet att krascha när användare försökte ändra språk för ljudspår.

17 februari 2021

Betaversion 1-6-b-149

Mindre felkorrigeringar

Den här firmware-versionen korrigerar ett problem med ljudkvaliteten som påverkar vissa Cisco-headset i 730-serien.

1 februari 2021

Betaversion 1-6-b-137

Mindre felkorrigeringar

Den här firmware-versionen åtgärdar ett problem som hindrade att headsetet bytte Bluetooth-källa när USB-adaptern kopplades bort från en enhet.

18 december 2020

Betaversion 1-6-b-127

Kontroll av flera appar

Denna version av den fasta programvaran ger användarna en förbättrad samtalskontrollupplevelse vid användning av flera samtalsprogram från Cisco samtidigt. Du kan till exempel stänga av ljudet för ett aktivt samtal i Cisco Webex och svara på ett inkommande Cisco Jabber-samtal via Jabber-gränssnittet. När du befinner dig i Jabber call påverkar samtalskontrollerna bara Jabber i headsetet. När Jabber-samtalet är över kan du återuppta ditt Webex-samtal och behålla samtalskontrollen via headsetet.

Tidigare kunde det hända att samtalskontroller med headset påverkade alla öppna samtalsprogram på en gång.


 • Aktiva samtal går inte automatiskt till vänteläge när du svarar på ett inkommande samtal i ett annat program. Var noga med att parkera eller tysta ett samtal i ett program innan du svarar på ett inkommande samtal i ett annat samtalsprogram.

 • Den här versionen aktiverar endast samtalskontroll med flera appar mellan Cisco Webex, Webex Meetings och Jabber över Bluetooth och via USB-kabeln. Kontroll av flera appar fungerar även med Microsoft Teams via USB-kabeln.

Stöd för Microsoft Teams

Cisco-headset 730 har stöd för samtalskontroller för den senaste versionen av Microsoft Teams. Samtalskontroller är tillgängliga via USB-kabeln.

Du kan:

 • Svara på och avsluta samtal

 • Sätta samtal i vänteläge och återuppta dem

 • Slå på och stänga av ditt headset

 • Justera volym i ditt headset

Mindre felkorrigeringar

Felkorrigering i den här versionen innefattar förbättringar av Bluetooth-anslutning, logginsamling och strömning för ljuduppspelning.

29 september 2020

Betaversion 1-5-b-163

Mindre felkorrigeringar

Felkorrigeringar i den här versionen innefattar funktioner för Bluetooth-beteenden, headsetets sensorer och information om headsetlogg.

14 september 2020

Betaversion 1-5-b-158

Nya ljudmeddelanden

Headsetet meddelar vilken Bluetooth-enhet du ansluter till samt vilken enhet du kopplar från. Om du t.ex. ansluter till en mobil enhet spelar headsetet upp "Ansluten till mobiltelefon".

Följande tabell visar nya ljudmeddelanden i den här versionen.


Du måste koppla bort och på nytt parkoppla Bluetooth-anslutningen mellan ditt headset och den valda enheten för att de nya instruktionerna ska spelas upp.

Se Ta bort parkopplade enheter och Anslut ditt headset till en Bluetooth-enhet för mer information.

Tabell 3. Nya ljudmeddelanden

Enhet

Uppmaning

Mobilnummer

"Mobiltelefon ansluten"

"Mobiltelefon frånkopplad"

Cisco IP-telefon

"Skrivbordstelefon ansluten"

"Skrivbordstelefon frånkopplad"

Cisco USB Bluetooth-adapter

"Cisco USB-adapter ansluten"

"Cisco USB-adapter frånkopplad"

Dator

"Dator ansluten"

"Dator frånkopplad"

Alla andra enheter

"Enhet ansluten"

"Enhet frånkopplad"

Mindre felkorrigeringar

Felkorrigeringar i den här versionen omfattar mindre förbättringar av headsetets ljud och förbättrad stabilitet för samtalskontroll vid anslutning till USB-adaptern.

31 juli 2020

Betaversion 1-4-b-222

Mindre felkorrigeringar

Felkorrigeringar i den här versionen omfattar förbättrad headsetlogg och stabiliserad USB-adapterfunktion.

14 juli 2020

Betaversion 1-4-b-218

Smarta sensorer

När de smarta sensorerna är aktiverade kan du pausa uppspelningen av musik eller stänga av ljudet för ett samtal när du tar av dig ditt headset. Du kan även svara på ett inkommande samtal genom att ta på dig ditt headset. Du kan ändra vissa eller alla av de här inställningarna i appen Cisco Headsets på din mobiltelefon. Alla tre funktioner på headsetet är avaktiverade som standard.

Aktivera headsetets sensorer genom att öppna appen Cisco Headsets, knacka på Inställningar > Allmänt och välja vilka smarta sensorfunktioner som du vill aktivera.

24 juni 2020

Betaversion 1-4-b-212

Mindre felkorrigeringar

Uppdateringen av den fasta program korrigerar problem med musikuppspelning och tillfälliga uppgraderingsproblem för fast programvara via Bluetooth.

8 juni 2020

Betaversion 1-4-b-206

Uppgradera och logga in-förhöjning

Dataöverföringar mellan Cisco-headset 730 och Cisco-headsets-appen är nu mycket snabbare. Denna förbättring kortar tiden för uppgradering av headset och insamlingstid för felsökningslogg.

23 april 2020

Betaversion 1-3-b-245

Mindre felkorrigeringar

Den här uppdateringen av fast programvara åtgärdar problem med pålitlighet för tystknappen och förbättrar hastigheten på dataöverföring och uppgradering av headset över Bluetooth.

10 april 2020

Betaversion 1-3-b-232

Ändring för LED-lampa för närvaro

Den här versionen av fast programvara ändrar hur LED-lamporna för närvaro aktiveras på sidan av Cisco-headset 730. För att aktivera LED-lampan för närvaro när du inte är i samtal trycker du på och håller ner knappen Spela på framsidan av högra hörkåpan. Tidigare behövde du hålla ner tystknappen för att aktivera LED-lampan för närvaro.

Mindre felkorrigeringar

Felkorrigeringar i den här versionen omfattar stabilisering av headsetets beteende tillsammans med Bluetooth-anslutningar, förbättrad loggsamling och en korrigering av ett fel som ibland medförde att headsetet låste sig.

24 mars 2020

Betaversion 1-3-b-220

Mindre felkorrigering

Denna inlästa fasta programvara åtgärdar ett problem som påverkar prestanda och pålitlighet för headsetet.

13 mars 2020

Betaversion 1-3-b-218

Förbättrad loggning

Felsökningsloggarna för Cisco-headset 730 som du kan skicka till Cisco via appen innehåller information om förbättrat ljud och samtalskvalitet. Dessa loggar hjälper oss att förbättra headsetet i framtida versioner.

Du kan skicka headsetloggar i appen Cisco Headsets när du trycker på Support > Skicka loggar. Appen öppnar din valda e-postklient med ett nytt meddelande som innehåller en redan ifylld ämnesrad och bifogade loggfiler. Beskriv problemet i e-postmeddelandet, bifoga eventuella bilagor och tryck på Skicka.

Utökat stöd för språk

Du kan nu ändra språkval för ljudmeddelande via mobilappen för Cisco-headset. Tillgängliga språk är kinesiska (mandarin), engelska (USA), engelska (Storbritannien), franska, tyska, italienska, japanska, koreanska, portugisiska (Brasilien), ryska och spanska.

Om du vill ändra språk för ditt headset i appen Cisco Headsets trycker du på Inställningar > Ljudmeddelande > Språk. Välj önskat språk och tryck på Fortsätt. Headsetet uppdateras när det växlar till ett annat språk.

Mindre felkorrigeringar

Felkorrigeringar i den här versionen är stabiliserat headsetbeteende över Bluetooth-anslutningar och förbättrad samtalskvalitet när USB-kabeln kopplats bort från headsetet.

11 mars 2020

Betaversion 1-3-b-209

Anpassad brusreducering

Den här versionen aktiverar anpassad brusreducering i Cisco-headset 730. Med anpassad brusreducering justeras styrkan för brusreducering automatiskt utifrån störande ljud i din omgivning. Du kan aktivera anpassad brusreducering via mobilappen Cisco Headsets.

Du kan hämta ny fast programvara för Cisco-headset 730 på följande platser:

Tabell 4. Tillgänglighet för fast programvara för Cisco-headset 730

Källa

Om

Anslutning

Mer Information

Mobilappen Cisco Headsets

Mobilappen Cisco Headsets gör att du kan uppdatera, kontrollera och anpassa ditt headset från en mobil iPhone- eller Android-enhet.

Bluetooth

Hämta och konfigurera appen Cisco Headsets

Cisco Accessory Hub

Med webbverktyget Cisco Headsets kan du hämta senaste fasta programvaran för Cisco-headset 730 via USB-kabel. Du kan även ladda upp äldre versioner av fast programvara från din stationära dator. Du hittar äldre versioner av den fasta programvaran på Ciscos programhämtningssida.


 

Zip-filer för fast programvara för headset 2.0(3) och senare innehåller fast programvara för Cisco-headset 730 och Cisco-headset 730 USB-adapter. Läs i zip-filen README för att se vilka headsetmodeller som ingår.

USB-kabel

Uppgradera ditt headset med Cisco Accessory Hub

Cisco Webex

Du kan hämta senaste fasta programvaran till headsetet via USB-kabeln. Webex-appen uppmanar dig att uppdatera ditt headset när en ny version av fast programvara är tillgänglig.

USB-kabel

Uppgradera ditt Cisco-headset till senaste versionen på Webex

Cisco Jabber, version 12.8 eller senare

Du kan hämta den senaste fasta programvaran för headset med Cisco Jabber för Windows eller Mac via USB-kabeln. Jabber uppmanar dig att uppdatera ditt headset när en ny version av fast programvara är tillgänglig.

USB-kabel

Användarhandbok för Cisco-headset 730

Cisco IP-telefon i 8800-serien

Du kan hämta den senaste fasta programvaran för headset med Cisco IP-telefon i 8800-serien via USB-kabeln. Telefonen uppmanar dig att uppgradera när ny fast programvara är tillgänglig.


 

Din telefon måste ha version 12.7(1) eller senare av fasta programvaran och ansluta till Cisco Unified Communications Manager version 11.5(1)SU7 eller senare, eller 12.5(1)SU1 eller senare.

USB-kabel

Användarhandbok för Cisco-headset 730

Cisco-headset 730 finns för distribution i länderna nedan.

Nordamerika

Europa

Asien

Latinamerika

Afrika

Oceanien

Anguilla

Albanien

Armenien

Argentina

Algeriet

Amerikanska Samoa

Antigua och Barbuda

Andorra

Azerbajdzjan

Belize

Angola

Antarktis

Aruba

Österrike

Bahrain

Brasilien

Benin

Australien

Bahamas

Belgien

Bangladesh

Bolivia

Brittiska territoriet i Indiska Oceanen

Julön

Barbados

Bosnien och Hercegovina

Bhutan

Chile

Burkina Faso

Kokosöarna

Kanada

Bulgarien

Brunei

Colombia

Burundi

Cooköarna

Caymanöarna

Kroatien

Kambodja

Costa Rica

Kamerun

Franska Polynesien

Dominica

Cypern

Kina

Dominikanska republiken

Kap Verde

Guam

Grönland

Tjeckien

Hongkong

Ecuador

Centralafrikanska republiken

Heardön och McDonaldöarna

Grenada

Danmark

Indien

El Salvador

Tchad

Kiribati

Guadeloupe

Estland

Indonesien

Ekvatorialguinea

Komorerna

Marshallöarna

Haiti

Färöarna

Irak

Falklandsöarna

Elfenbenskusten

Nauriska

Jamaica

Finland

Israel

Franska Guyana

Demokratiska republiken Kongo

Nya Kaledonien

Martinique

Frankrike

Japan

Guatemala

Djibouti

Nya Zeeland

Montserrat

Tyskland

Jordanien

Guyana

Franska sydterritorierna

Niue

Puerto Rico

Gibraltar

Kazakstan

Honduras

Egypten

Norfolkön

Saint Kitts och Nevis

Grekland

Korea

Mexiko

Ekvatorialguinea

Nordmarianerna

Saint Lucia

Georgien

Kuwait

Nicaragua

Eritrea

Palau

Saint-Pierre-et-Miquelon

Heliga stolen

Libanon

Panama

Eswatini

Pitcairnöarna

Saint Vincent och Grenadinerna

Island

Macau

Paraguay

Etiopien

Samoa

Trinidad och Tobago

Irland

Malaysia

Peru

Gabon

Solomonöarna

Turks- och Caicosöarna

Italien

Maldiverna

Surinam

Gambia

Sydgeorgien och Sydsandwichöarna

USA

Lettland

Nepal

Uruguay

Guinea

Tokelau

Jungfruöarna (Storbritannien)

Liechtenstein

Oman

Guinea-Bissau

Tonga

Amerikanska Jungfruöarna

Litauen

Ockuperade palestinska territoriet

Kenya

Tuvalu

Luxemburg

Filippinerna

Lesotho

Förenta staternas avlägset belägna öar

Makedonien

Qatar

Liberia

Vanuatu

Malta

Saudiarabien

Libyen

Wallis och Futuna

Monaco

Singapore

Madagaskar

Nederländerna

Taiwan

Malawi

Norge

Thailand

Mali

Polen

Östtimor

Mauretanien

Portugal

Turkmenistan

Mauritius

Rumänien

Förenade arabemiraten

Mayotte

Ryssland

Uzbekistan

Marocko

San Marino

Jemen

Moçambique

Serbien

Nigeria

Slovakien

Kongo

Slovenien

Réunion

Spanien

Sankta Helena

Sverige

São Tomé och Príncipe

Schweiz

Senegal

Svalbard och Jan Mayen

Seychellerna

Turkiet

Sierra Leone

Storbritannien

Somalia

Tanzania

Togo

Tunisien

Uganda

Västsahara

Zimbabwe