Webex עבור Cisco BroadWorks מספק תכונות שיתוף פעולה של Webex ללקוחות המתקשרים ל-BroadWorks. מנויים משתמשים באפליקציה בודדת (אפליקציית Webex ) כדי לנצל את היתרונות הניתנים על ידי שתי הפלטפורמות.

מדריך הפתרונות זמין גם בפורמט HTML וגם PDF . לחץ על אחד מהקישורים הבאים כדי להציג את המסמך בפורמט הנבחר (מדריך הפתרונות עודכן לאחרונה ב-22 בדצמבר 2022):