תזמן אירוע

1

היכנס לאתר Webex ובחר Webex Events (קלאסי) בלוח הימני.

2

בפס הניווט, בחר ארח אירוע > תזמן אירוע.

3

השלם את פרטי התזמון, ושים לב לפרטים הבאים:

 • אירועים רשומים מוצגים באתר Webex וגלויים לכולם. רק מוזמנים יכולים לראות את הפרטים של אירוע לא רשום.

 • הרישום מאפשר לך לקבל מידע על האנשים שמתכננים להשתתף באירוע שלך.

 • באפשרותך לקבץ אירועים קשורים עבור פרויקט, מוצר או קהל ספציפיים.

 • תמיד תוכל להפעיל דוחות מ-My Webex כדי להציג מידע על האירועים שלך, גם אם תמחק אותם בסיום.

 • אם תזין סיסמה של אירוע, ודא שהיא לא מכילה רווחים או מירכאות כפולות (" ").

 • אם תכונת המסחר האלקטרוני מופעלת, באפשרותך לדרוש תשלום עבור אירוע על-ידי הקלדת סכום בתיבה תשלום על האירוע.

 • אם התכונה 'קודי מבצע' מופעלת ואתה מציע הנחות עבור התשלום על האירוע, ודא שקודי המבצע נשלחים למשתתפים.

 • קודי מעקב יכולים להיות אופציונליים או נדרשים, בהתאם לאופן שבו מנהל האתר מגדיר אותם.


 
אם מנהל האתר שלך ציין גם שאותן אפשרויות של קוד מעקב מופיעות בפרופיל המשתמש שלך, תוכל לערוך את פרופיל המשתמש כדי לציין את קודי המעקב. לאחר מכן הקודים יופיעו באופן אוטומטי בדף תזמון אירוע .

תאריך ושעה

 • בחר תכנן את אזורי הזמן של אירוע כדי לבחור זמן מתאים למשתתפים באזורי זמן שונים.

 • משך הזמן המשוער מיועד למטרות תכנון בלבד. אירוע לא מסתיים באופן אוטומטי לאחר משך הזמן שצוין.

הגדרות שיחת ועידה בשמע

 • עד 3,000 משתתפים יכולים להתחבר לשמע באמצעות המחשבים שלהם.

 • בחר אם ברצונך השמע צליל כניסה ויציאה. בחר ללא צליל כדי למנוע הפרעות לאירועים גדולים יותר.


   

  בעת שימוש באפשרות שמע של Webex Audio, אם התכונה הכרז על השם נבחרה, אנשים שהצטרפו באמצעות האפשרות השתמש במחשב לצורך שמע לא יכולים להקליט ולהכריז על שמם.

תיאור ואפשרויות של אירוע

 • באפשרותך לעצב תיאור של אירוע באמצעות קוד HTML. אם אתה משתמש בתוכנית לעריכה של דפי אינטרנט, צור את תיאור האירוע המעוצב באמצעות התוכנית הזו ולאחר מכן העתק את קוד ה-HTML שלו והדבק אותו בתיבה תיאור .

 • באפשרותך להעלות קבצים של חומרי קורסים שגודלם אינו עולה על 200MB.


   

  לא ניתן להעלות קובצי הפעלה, למשל קבצים מסוג ‎.exe‏, ‎.sh‏, ‎.bat‏ ‎ו-‎.msi

 • כתובת URL של יעד מפנה לאתר אינטרנט שמוצג לאחר סיום האירוע.

 • עבור אירועים עם משתתפים רבים, עבור מי יכול להציג את רשימת המשתתפים, בחר רק המארח, המציג וחברי הפאנל כדי לשפר את הביצועים.

 • תכונת הווידאו זמינה רק אם היא הופעלה על-ידי מנהל האתר שלך.

המקטע 'משתתפים ורישום'

 • אפשרויות רישום אינן זמינות אם תחייב את המשתתפים להיכנס באמצעות אימות כניסה יחידה לפני הצטרפות לאירוע, ותגביל את האירוע למשתתפים מוזמנים בלבד.

 • אם תבחר כן עבור מזהה רישום נדרש, כל משתתף יקבל מזהה רישום ייחודי לאחר שתאשר את בקשת הרישום. אפשרות זו מספקת רמת אבטחה גבוהה יותר לאירוע שלך.

 • אם אתה דורש אישור לבקשות רישום, באפשרותך להגדיר כללי אישור לאישור או לדחייה של נרשמים באופן אוטומטי.

המקטע 'מציגים וחברי פאנל'

 • הזמן חברי פאנל שיסייעו לך במהלך אירוע. לדוגמה, חברי פאנל יכולים להיות חלק מדיונים ולהשיב על שאלות במהלך מפגשי שאלות ותשובות.

 • המארחים יכולים גם לקדם משתתפים לתפקיד חבר פאנל או מציג במהלך אירוע, אך מומלץ להזמין חברי פאנל מראש, כדי להפחית את הצורך במעקב לאחר שהאירוע מתחיל.

 • בחר בתיבת הסימון אם ברצונך שחברי פאנל יוכלו להעלות חומרים של אירועים, שיהיו זמינים לפני האירוע.

המקטע 'הודעות דוא"ל'

 • הכללת קובץ מצורף של iCalendar מאפשרת למשתתפים שהוזמנו להוסיף את האירוע המתוזמן לתוכניות לוח השנה שלהם, כגון Microsoft Outlook.

4

(אופציונלי) אם בכוונתך לעשות שימוש חוזר במידע דומה, בחר שמור כתבנית.


 

לאחר שמירת התבנית, רק התמונות שהועלו על-ידי המארח יישארו. כל הקבצים האחרים שהועלו לתבנית, כמו חומרי הפגישה ותיאור התמונה, נמחקים.

5

לאחר שתסיים לציין את פרטי האירוע שלך, בחר תזמן את האירוע הזה.

6

בדף 'שליחת הודעת דוא"ל של אירוע', בחר את הנמענים של הודעת הדוא"ל של ההזמנה ולאחר מכן בחר שלח כעת.

בחירה באפשרות שלח אחר כך מעבירה אותך לדף 'פרטי אירוע', שבו תוכל לשלוח הודעות דוא"ל עם עדכוני אירועים במועד מאוחר יותר.

7

בחר אישור והמשך בהודעות שמוצגות על המסך.

הדף 'פרטי אירוע' מופיע. תקבל גם הודעת דוא"ל לאישור שכוללת מידע על האירוע המתוזמן.

התחלה, עריכה או ביטול של אירוע

משימה

פעולה

התחל אירוע.


 

אלא אם תציין שהמשתתפים יכולים להצטרף לפני המארח, הקפד להתחיל את האירוע לפני שהמשתתפים יוכלו להצטרף אליו.


 
אם מנהל האתר השבית את Events (קלאסי), לא תוכל להתחיל אירועים שתוזמנו בעבר מאתר Webex. במקום זאת, התחל את האירוע מיישום לוח השנה או מהדוא"ל של האירוע.
 1. היכנס לאתר Webex.

 2. בחר Webex Events (קלאסי) > אירועי אתר בלוח הימני.

 3. מצא את האירוע שלך ובחר התחל.

ערוך אירוע.

 1. היכנס לאתר Webex.

 2. בחר Webex Events (קלאסי) > אירועי אתר בלוח הימני.

 3. פתח את האירוע ובחר ערוך אירוע.

ביטול אירוע.

 1. היכנס לאתר Webex.

 2. בחר Webex Events (קלאסי) > אירועי אתר בלוח הימני.

 3. פתח את האירוע ובחר מחק אירוע.