מוצגת בקשה להתקנת Webex Meetings פעמים רבות

אם תנקה את קובצי ה-Cookie שלך ב-Google Chrome, Mozilla Firefox או Safari, ייתכן שתראה את מסך ההתקנה שוב בפעם הבאה שתצטרף לפגישה מדפדפן האינטרנט שלך, גם אם כבר התקנת את אפליקציית שולחן העבודה. אם תלחץ על קובץ ההתקנה, תפעיל את אפליקציית שולחן העבודה.

הפעלת הקלטה במכשירים ניידים

לא ניתן להפעיל הקלטה מבוססת רשת במכשיר נייד.

תבניות פגישה המוגדרות כברירת מחדל

אם ה המשתתף הראשון שיצטרף יהיה פרזנטור האפשרות מופעלת בניהול ניהול אתר, אפשרות זו מופעל כברירת מחדל במתזמן הפגישות אתר Webex שלך. זה מופעל גם בתבנית הפגישה המוגדרת כברירת מחדל שבה אתה משתמש כלי פרודוקטיביות לתזמון פגישות Webex עם Microsoft Outlook. תבניות פגישה מותאמות אישית שנוצרו על-ידי משתמשים אינן מושפעות. אם מארח מתזמן פגישות באמצעות תבניות מותאמות אישית ורוצה שהמשתתף הראשון שיצטרף לפגישות יהפוך באופן אוטומטי למציג, עליו להפעיל באופן ידני את ההגדרה בתבניות המותאמות אישית.

הקלטות מבוססות רשת

הקלטות מבוססות רשת מחייבת רוחב פס מינימלי של 2.0 Mbps כדי לפעול בצורה חלקה; אחרת, ייתכנו השהיות.

הפעלת MP4 בפגישות וידאו שאינן של Webex Meetings לא נתמכת עבור יישום שולחן העבודה של Webex Meetings עבור Linux

משתמשי Linux ביישום שולחן העבודה של Webex Meetings אינם יכולים להפעיל או להצטרף לפגישת וידאו שאינה של Webex שניתן להפעיל בה MP4. מוצגת להם הודעת אזהרה המציינת שמערכת ההפעלה שלהם אינה נתמכת עבור פגישה זו, מכיוון ש-Linux תומך בתבנית ההקלטה ARF בלבד.


 

אנחנו ממליצים למשתמשי Linux להשתמש ביישום האינטרנט של Webex Meetings שתומך בהפעלת MP4 בפגישות וידאו שאינן של Webex.

פגישות פעילות של שמע בלבד ממוחזרות

פגישות שמע בלבד ממוחזרות בהתאם לתקופת מיחזור הפגישות של 90 יום, או תקופת מיחזור הפגישות החוזרות של 180 יום, גם אם הפגישות התארחו או שמשתתפים הצטרפו אליהן בפרק זמן זה.

חדרים אישיים

טלפונים של Windows 8 ואפליקציית Webex Meetings לשולחן העבודה עבור לינוקס — אינך יכול להתחיל או לארח פגישה בחדר האישי שלך באמצעות מכשיר Windows Phone 8 או אפליקציית שולחן העבודה של Webex Meetings עבור לינוקס.


 

אנחנו ממליצים למשתמשי Linux להשתמש ביישום האינטרנט של Webex Meetings כדי להתחיל או לארח פגישות מהחדרים האישיים שלהם.

הלובי של החדר האישי – המשתמשים במכשירים או ביישומים הבאים אינם יכולים להמתין בלובי בזמן שחדר אישי נעול: יישום שולחן העבודה של Webex Meetings עבור Linux, מכשירי TelePresence ומכשירי Windows Phone 8. בנוסף, משתמשים שמצטרפים רק לחלק השמע של הפגישה לא יכולים להמתין בלובי כאשר חדר אישי נעול. למשתמשים אלה תוצג הודעה המציינת שהחדר נעול, והם לא יוכלו להצטרף עד לביטול נעילת החדר.


 

אנחנו ממליצים למשתמשי Linux להשתמש ביישום האינטרנט של Webex Meetings כדי להמתין בלובי בזמן שחדר אישי נעול.

לקבלת מידע על בעיות נוספות שמשפיעות על חדרים אישיים ועל הווידאו של Webex Meetings, ראה תכונות ובעיות מוכרות בין פלטפורמות.

web app של Webex Meetings

הגבלת וידאו

VoIP אינו נתמך כאשר שיחת ועידה בווידאו של Webex Meetings מושבתת בחשבון המארח.

זמני הצטרפות איטיים לאחר שדרוג משמעותי

לאחר שדרוג משמעותי של Webex Meetings Suite שמכיל תכונות חדשות רבות יותר בהשוואה למהדורת Service Pack רגילה, ייתכן שתיתקל בזמן טעינה ארוך, מכיוון שהמערכת צריכה להוריד ולהתקין יותר קבצים. זמני הטעינה תלויים ברוחב הפס של הרשת ובכמות התעבורה בזמן ההורדה. באופן כללי, זמני הטעינה יכולים לנוע בין 20 שניות ל-3 דקות או יותר.

פגישה אחת בכל פעם

משתמשי Mac יכולים להצטרף לפגישה אחת בלבד בכל פעם.

חוויית הפגישה

 • כאשר השפה מוגדרת לקוריאנית, נושא הפגישה עשוי לפעמים להראות תווים שגויים.

 • לחצן הגדרות הווידאו אינו מופיע עבור חלונית המשתתפים ב-Mac כאשר משתתף צופה בתוכן משותף במצב מסך מלא.

 • ניווט באמצעות לוח המקשים ותמיכה בקורא מסך:

  • פריטי תמונות ממוזערות של וידאו בלוח 'משתתף' אינם תומכים בניווט באמצעות מקש Tab.

  • פריטים מסוימים בשיתוף קבצים ובלוח 'תשאול' אינם תומכים בניווט באמצעות מקש Tab.

  • פריטים בתצוגת המסך המלא של הווידאו אינם תומכים בניווט באמצעות מקש Tab.

  • רכיבים בממשק המשתמש של הווידאו אינם תומכים בקוראי מסך.

  • פריטי תמונות ממוזערות של וידאו אינם תומכים בקוראי מסך.

  • רשימת המשתתפים בלוח 'משתתף' אינה תומכת בקוראי מסך.

  • רכיבים מסוימים לשיתוף קבצים ובלוח 'תשאול' אינם תומכים בקוראי מסך.

 • הכלי 'תנועה רוחבית' אינו זמין בעת הצגת קובץ ששותף באמצעות שיתוף קבצים.

 • הממשק החדש אינו זמין עבור משתמשי Linux.

 • ב-Mac, כאשר המציג מוסיף ביאורים במהלך שיתוף יישומים או שיתוף מסך (נקרא בעבר שיתוף שולחן עבודה) ורושם הערות או יוצר סקר, לא ניתן לשמור את המידע של ההערות והסקר.

 • ב-Mac, בעת שימוש בביאור במהלך השיתוף, אם המשתמש עובר מתצוגת הלשוניות לתצוגת מסך מלא, המערכת לא זוכרת את אפשרות הביאור האחרונה שהייתה בשימוש.

 • במחשבי Windows ובמחשבי Linux מסוימים, אם שומר המסך של המשתתפים מופעל ואז המציג מתחיל לשתף קבצים, שומר המסך נסגר באופן אוטומטי.

 • ייתכן שתבניות התחלה מהירה מותאמות אישית מסוימות, שנוצרו באמצעות מהדורות ישנות יותר של Webex Meetings, לא יפעלו לאחר השדרוג למהדורה זו.

 • במקרים מסוימים, העלאה של קובץ Microsoft PowerPoint גדול מאוד לשיתוף בפגישה עלולה לגרום לניתוק הפגישה מצד המציג.

ראשי תיבות באווטארים

האות הראשונה של השם הפרטי של משתמש והאות הראשונה של שם המשפחה של המשתמש משמשות באווטארים כאשר אין תמונה זמינה. משתמשים עם שמות שניים שמורכבים מיותר ממילה אחת לא יוצגו כראוי כשלוש אותיות, לדוגמה, "Mary Van Buren" ו-"Robert Smith Jr" יוצגו כ-"MB" ו-"RJ" בהתאמה.

התכונה 'כל אחד יכול לשתף'

 • התכונה 'כל אחד יכול לשתף' אינה זמינה עבור משתמשי לינוקס באפליקציית שולחן העבודה של Webex Meetings . זה גם לא זמין עבור משתמשים ניידים שמשתמשים בגרסאות קודמות של אפליקציית Webex Meetings לנייד. תכונה זו תתמוך באפליקציית Webex Meetings בגרסה 6.6 ואילך עבור iPhone ו- iPad וגרסה 6.5 ואילך עבור מכשירי Android . משתמשים ניידים שיש להם גרסאות קודמות של היישום עדיין יכולים להפוך למציגים על-ידי העברת תפקיד המציג אליהם רק אם ליישום למכשירים ניידים יש יכולות מציג.


   

  אנחנו ממליצים למשתמשי Linux להשתמש ביישום האינטרנט של Webex Meetings כדי לגשת לתכונה 'כל אחד יכול לשתף'.

 • אם מארח מתחיל פגישה על שולחן העבודה ולאחר מכן משבית את התכונה כל אחד יכול לשתף בזמן פגישה, משתתפים באותה פגישה המשתמשים בגרסאות קודמות של אפליקציית Webex Meetings עבור iPhone, iPad ו- Android עדיין יוכלו לשתף .

 • משתמשים באפליקציית Webex Meetings לנייד לא יוכלו להשבית את התכונה כל אחד יכול לשתף בפגישה, אך יפעלו לפי הגדרות ניהול האתר עבור תכונה זו.

תפקיד מארח נלקח על-ידי מארח חלופי שהצטרף

בנסיבות מסוימות, מארח חלופי עשוי לקבל את תפקיד המארח כאשר הוא מצטרף לפגישה או למפגש, גם אם המארח כבר הצטרף. במקרה כזה, אנחנו ממליצים שהמארח החלופי יקצה את תפקיד המארח בחזרה למארח.

קישורים שנוצרו על-ידי Webex Meetings ושירותי הקלטות של Webex

כחלק מהעדכונים המתמשכים שלנו לשיפור האבטחה, Cisco מבצעת שינויים כדי לשפר את ניהול מפתחות ההצפנה המשמשים ליצירת כתובות URL המשמשות להפקת כתובות ה-URL שבהן נעשה שימוש בשירותי ההקלטה של Webex Meetings Suite ושל Webex. כתוצאה מכך, קישורים קיימים שנוצרו על-ידי השירותים האלה עודכנו, וייתכן שבמקרים מסוימים המשתמשים יצטרכו לבקש קישורים חדשים. מידע נוסף ניתן למצוא כאן: https://collaborationhelp.cisco.com/article/WBX78957.

תמיכה בריבוי צגים ב-Windows 10

ייתכן שתוכן משותף ייחתך או יוצג באופן חלקי בעת שיתוף ממסך משני בעל רזולוציה גבוהה יותר מזו של המסך הראשי. כדי לתקן זאת, מומלץ להגדיר את הצג הגדול ביותר כצג הראשי בהגדרות התצוגה של Windows.

איכות התצוגה של מסמכים משותפים

Webex Meetings משתמש בממשק מנהל מדפסת כדי לייבא מסמכים שאינם נתמכים באופן מקורי. איכות המצגת של מסמכים המשותפים במצב 'מנהל הדפסה', כגון מסמכי Microsoft Word, ‏Excel ו-Adobe PDF, לא יכולה להיות טובה יותר מזו תדפיס של אותו מסמך מודפס שהודפס על נייר באמצעות מדפסת פיזית. בעיה זו בולטת במיוחד כאשר המסמכים האלה מכילים תמונות של טקסט.

אובייקטי ציור חלקיים, חתוכים או שאינם ממוקמים כראוי

אובייקטי ציור חלקיים אוים מלא מחוץ לטווח הקואורדינטות של 15 סיביות twips (‎32768 x 32768 twips ‏= ‎22.75 x 22.75 אינץ') אינם מוצגים או שהם מוצגים חתוכים או במיקום שגוי. זה כולל אובייקטי ציור רגילים של PD, תמונות, אובייקטי UCF וביאורים. הגודל בפועל בפיקסלים תלוי ברזולוציית המסך ובגודל המסך.

כדי למנוע בעיה זו, מומלץ לשנות את הגודל של מסמכים גדולים כך שיתאימו לטווח הקואורדינטות למעלה.

תמיכה ב-Microsoft Office 2013 ואילך

 • אם Microsoft Office 2013 ואילך מותקן במחשב שלך , התכונות הבאות אינן נתמכות בעת שיתוף קבצים של PowerPoint:

  • הנפשות ומעברים

  • קובצי וידאו או שמע מוטבעים

  • ערכת כלים של UCF

 • אם התאמת אישית את הלשונית 'מידע', ייתכן שרכיבים מותאמים אישית מסוימים אינם נתמכים. מומלץ לאמת אותה כדי לוודא שהיא ממשיכה להופיע כראוי ב-Webex Meetings.

 • לעתים רחוקות עלולות להתרחש הבעיות הבאות:

  • צבע הטקסט וצבע המילוי עשויים להיות מעט שונים מצבעי השקופית בפועל.

  • ייתכן שרכיבים גרפיים מסוימים חסרים בשקופית.

  • גופנים עשויים להיראות מטושטשים בשקופית או להיות שונים מהמקור.

  • גודל הצורות עשוי להיות שונה מהמקור.

 • אם אובייקט במצגת PowerPoint אינו מוצג כראוי במצב עריכה, הוא מוסר באופן אוטומטי בתצוגת הצגת שקופיות; עם זאת, האובייקט עשוי להמשיך להופיע כאשר הקובץ משותף בפגישה של Webex.

 • לא ניתן לשתף קובצי PowerPoint 2013 המוגנים באמצעות סיסמה באמצעות תכונת שיתוף הקבצים. השתמש במקום זאת בתכונות 'שיתוף יישומים' או 'שיתוף שולחן עבודה'.

 • לא ניתן לשתף קובצי Excel 2013 ב-Windows 8 באמצעות תכונת שיתוף הקבצים. השתמש במקום זאת בתכונות 'שיתוף יישומים' או 'שיתוף מסך' (בעבר נראה 'שיתוף שולחן עבודה').

 • לא ניתן לשתף מסמכי Word 2013‏ (64 סיביות) ב-Windows 8 ‏(64 סיביות) באמצעות התכונה 'שיתוף הקבצים'. השתמש במקום זאת בתכונות 'שיתוף יישומים' או 'שיתוף מסך'.

תיוג משתתפים פנימיים

תגים עבור משתתפים פנימיים אינם מופיעים במקרים הבאים:

 • כאשר משתתף מצטרף ממכשיר נייד

 • כאשר משתתף המשתמש ב-One-Touch TelePresence Plus הוא לא משתמש בכניסה יחידה של SAML

 • בפגישות בחדרים אישיים

שיתוף קבצים

אם אתה מארח שמשתמש ב-Windows ובמערכת שלך לא מותקן מנהל מדפסת אוניברסלי, לא תוכל לשתף סוגי קבצים כלשהם למעט קובצי Microsoft PowerPoint במהלך שיתוף קבצים. במקרה זה, המערכת תאפשר לעבור לשיתוף יישומים במקום לשיתוף קבצים או להתקין מנהל מדפסת אוניברסלי לפני שתמשיך. (מערכות Windows 7 מותקנות מראש עם מנהל מדפסת אוניברסלי.)

הזרמת שיתוף מדיה

רזולוציית הווידאו של המשתתפים ממוטבת ל-480p. הגודל של קובצי וידאו ברזולוציה גבוהה יותר משתנה כדי להתאים לרזולוציה (‎640 X 480). התבניות הבאות של קובצי מדיה נתמכות כעת: WMV‏, WMA‏, WAV‏, MP3‏, ASF‏, AVI‏, MPG‏, MPEG‏, FLV‏, F4V ו-MP4.

דרישות מערכת מומלצות לשיתוף קובצי וידאו בצד המציג:

 • Core2-Duo E6750 @ 2.66GHz עבור קובץ VGA נדרש

 • עדיף AMD 9650 2.3GHz (4 core) 8GB

 • עדיף Intel® Core™ 2 Duo -E7400 2.8GHz 2.79GHz

העברת שמע לרמקולים פנימיים בעת שיתוף קבצים

אם אתה משתמש בהתקן שמע חיצוני כמו אוזניות או רמקולים חיצוניים, שיתוף קובץ עם צליל, כגון קובץ WRF, מאלץ את היישום Webex Meetings לעבור לרמקולים הפנימיים, גם אם תבחר מקור חיצוני בהגדרות הצליל של Webex Meetings. היישום חוזר להתקן החיצוני לאחר הפסקת שיתוף הקובץ.

לא ניתן להצטרף לפגישה

ייתכן שמשתמשי Linux/Unix לא יוכלו להצטרף לפגישה אם אימות NTLM מופעל עם Proxy של ISA. אנחנו ממליצים למשתמשי Linux להשתמש ביישום האינטרנט של Webex Meetings כדרך לעקיפת הבעיה.

הצגת מסמכי Office 2007 ואילך

ייתכן משתתפים שמצטרפים לפגישה מיישום שולחן העבודה של Webex Meetings עבור Linux/Unix ייתקלו בבעיות תצוגה כאשר המציג משתף מסמך Microsoft Office 2007 ואילך. לדוגמה, ייתכן שהנפשות ותמונות מסוימות לא יוצגו או שהם יעוותו. כדרך לעקיפת הבעיה, אנחנו ממליצים למשתתפים להשתמש ביישום האינטרנט של Webex Meetings.

Microsoft Office PowerPoint

ב-Microsoft PowerPoint 2007 ואילך, ייתכן שטקסט המועתק מדף אינטרנט ומודבק בלוח 'הערות' לא יעובד כראוי. דרך לעקיפת הבעיה היא להעתיק את הטקסט ל-Microsoft Word או לפנקס רשימות של Microsoft, ולאחר מכן להעתיק שוב את הטקסט מהעורך הזה בלוח 'הערות'.

יבוא אנשי קשר ל-Microsoft Outlook 2010

יבוא פנקס הכתובות של החברה לאנשי הקשר שלך ב-Webex Meetings לא נתמך עם Microsoft Outlook 2010 בגרסת 64 סיביות.

סגירת פגישה

ב-Internet Explorer 7, אם לשוניות מרובות פתוחות בדפדפן והדף 'פגישה מתבצעת' של Webex Meetings אינו הלשונית בקידמה, לא ניתן לסגור את מנהל הפגישות. הסיבה לכך היא שתיבת הדו-שיח לאישור 'סגירת פגישה' הופכת למוסתרת אם לשונית אחרת נמצאת בראש הדף Webex Meetings.

תצוגת וידאו במסך מלא

כאשר המציג עובר לתצוגת וידאו במסך מלא כאשר הוא משתף את המסך (שנקרא בעבר 'שיתוף שולחן עבודה'), יישום או מסמך, השיתוף מושהה בצד המשתתף (המסך המשותף האחרון קופא) אם יש לו צג אחד בלבד. כאשר המציג יוצא מתצוגת וידאו במסך מלא, השיתוף מתחדש באופן אוטומטי.

המשתתפים נשארים בתצוגת וידאו במסך מלא כאשר המציג מפסיק לשתף, ויוצאים באופן אוטומטי מתצוגת וידאו במסך מלא כאשר המציג מתחיל לשתף שוב.

אם למציג יש שני צגים או יותר, הוא יכול לשתף בקלות תוכן בצג אחד ולעבור לתצוגת וידאו במסך מלא בצג אחר.

הפעלה מחדש אוטומטית של פגישה באתר גיבוי

אין שחזור אוטומטי של מצב משותף כאשר אתר הופך ללא זמין ומנותב מחדש באופן אוטומטי לאתר הגיבוי שלך שגובה באמצעות מערכת Webex Global Site Backup (GSB). לאחר שהחלון 'פגישה' מתחבר מחדש לפגישה באתר גיבוי, המצב המשותף מופסק והמציג חייב להתחיל לשתף תוכן.

הצפנה מקצה לקצה באמצעות PKI

הצפנה מקצה לקצה של נתונים בפגישה באמצעות זוג מפתחות ציבורי ופרטי שמסופק על-ידי מנהל האתר אינה נתמכת עוד. הצפנה מקצה לקצה בפגישה חיה ממשיכה להיות זמינה באמצעות מפתח מפגש שנוצר באופן אוטומטי בלבד.

הגישה נדחתה במכשיר iOS לאחר שדרוג

ייתכן שלא תוכל להצטרף לפגישה ממכשיר ה-iOS שלך עם הודעת השגיאה 'הגרסה של יישום Webex Meetings אינה תואמת לשירות Webex הנוכחי. שדרג את היישום כעת.' הסיבה לכך היא אפשרות אבטחה לאכיפת גישה מאובטחת לאחר כל השדרוגים ביישום למכשירים ניידים.

פגישות חופפות מסתיימות מוקדם מהצפוי

לעתים פגישות חופפות עשויות להסתיים בשעת הסיום של הפגישה הראשונה.

לדוגמה, אם מארח מתזמן פגישה חוזרת יומית כאשר משך הזמן הוא 24 שעות ושעת ההתחלה היא 8:00 בבוקר, והפגישה תומכת בהצטרפות לפני המארח 15 דקות לפני שהפגישה מתחילה, ואם המארח אינו נוכח, הפגישה מסתיימת בשעה 8:00 בבוקר, והמארח והמשתתפים חייבים להצטרף לפגישה שוב.

מגבלות במהלך שיתוף מסך

לא ניתן ליצור אינטראקציה עם יישומי מערכת במחשב שנשלט מרחוק, גם אם המציג במחשב הזה משתף את המסך שלו.

אין אפשרות להצטרף לפני המארח כאשר הפגישה כבר התחילה

כאשר מחשבים מארחים מתזמנים פגישה ב-Microsoft Outlook ומסמנים את האפשרות המשתתפים יכולים להצטרף לפגישה X דקות לפני שעת ההתחלה, אם הפגישה התחילה לפני כן באותו היום, המשתתפים יכולים להתחבר לשמע של הפגישה באמצעות המחשב שלהם רק לאחר שהמארחים מתחילים את הפגישה. זוהי תכונת אבטחה.

שיתוף תוכן בקצב פריימים גבוה

ב-Webex Meetings, ייתכנו בעיות לסירוגין כאשר משתתפים מסוימים יכולים לראות תוכן משותף כאשר האפשרות בצע מיטוב לתנועה ולווידאו נבחרה. תיקון מתוכנן בעדכון עתידי. עד אז, ייתכן שתצטרך לבטל את הסימון של האפשרות האפשרות הזו אם הבעיה נמשכת.

אין אפשרות לבצע התאמה לקרבה

יישום שולחן העבודה של Webex Meetings לא יכול לבצע התאמה עם התקן כתובת IP ציבורי באמצעות 'קרבה' משיקולי אבטחה.

פרוטוקול שליטה מרחוק

פרוטוקול שולחן עבודה מרוחק אינו נתמך עבור Webex Meetings.

פגישות מסוימות אינן מופיעות ביומן שלך ללא יומן היברידי

אם אין לך לוח שנה היברידי , הפגישות הבאות אינן מופיעות ביומן שלך אתר Webex או באפליקציית Webex Meetings :

 • פגישות בחדר אישי
 • פגישות שלא קיבלת הזמנה ישירה אליהן (הזמנות שהועברו או הזמנות שנשלחו רשימת תפוצה)
 • פגישות המתארחות אתר Webex אחר