Uppmanas att installera Webex Meetings flera gånger

Om du rensar dina cookies i Google Chrome, Mozilla Firefox eller Safari kan du se installationsskärmen igen nästa gång du deltar i ett möte från din webbläsare, även om du redan har installerat skrivbordsappen. Om du klickar på installationsfilen startar du skrivbordsappen.

Uppspelning av inspelningar på mobila enheter

Du kan inte spela upp en nätverksbaserad inspelning på en mobil enhet.

Standardmötesmallar

Om Första deltagaren att delta är presentatör alternativet är aktiverat i Webbplatsadministration, detta alternativ är aktiverat som standard i mötesschemaläggaren på din Webex-plats. Det är även aktiverat i standardmötesmallen som du använder i Produktivitetsverktyg för att schemalägga Webex-möten med Microsoft Outlook. Gemensamma mötesmallar som har skapats av användare kommer inte att påverkas. Om en värd schemalägger möten med hjälp av gemensamma mallar och vill att den första deltagaren som ansluter till möten automatiskt blir presentatör måste värden manuellt aktivera denna inställning i de gemensamma mallarna.

Nätverksbaserade inspelningar

Nätverksbaserade inspelningar kräver en bandbredd på minst 2.0 Mbit/s för att uppspelningen ska flyta smidigt, annars kan pauser uppstå.

MP4-uppspelning i videomöten som inte kommer från Webex Webex Meetings stöds inte i skrivbordsappen Webex Meetings för Linux

Linux-användare i Webex Meetings -skrivbordsappen kan inte starta eller delta i ett icke-Webex-videomöte som har aktiverat MP4-uppspelning. De får ett varningsmeddelande om att deras operativsystem inte har stöd för mötet, eftersom Linux endast har stöd för ARF-inspelningsformatet.


 

Vi rekommenderar att Linux-användare använder Webex Meetings -webbappen för MP4-uppspelning i icke-Webex-videomöten.

Aktiva möten med endast ljud tas bort

Möten med endast ljud återvinns enligt återvinningsperioden på 90 dagar eller 180 dagar för återkommande möten, även om möten har varit värdar för eller deltagits under den tiden.

Personliga rum

Windows 8-telefoner och skrivbordsappen Webex Meetings för Linux – Du kan inte starta eller vara värd för ett möte i ditt personliga rum med en Windows Phone 8-enhet eller skrivbordsappen Webex Meetings för Linux.


 

Vi rekommenderar att Linux-användare använder Webex Meetings för att starta eller hålla möten från sina personliga rum.

Lobbyn för personligt rum – Användare av följande enheter eller program kan inte vänta i lobbyn medan ett personligt rum är låst: Webex Meetings skrivbordsapp för Linux, TelePresence-enheter och Windows Phone 8-enheter. Inte heller kan användare som endast deltar i mötets ljuddel vänta i lobbyn medan ett personligt rum är låst. Dessa användare kommer att få ett meddelande om att rummet är låst, och kommer inte att kunna delta förrän rummet har låsts upp.


 

Vi rekommenderar att Linux-användare använder Webex Meetings -webbappen för att vänta i en lobby medan ett personligt rum är låst.

För fler problem som påverkar personliga rum och Webex Meetings video, se Plattformsoberoende funktioner och kända problem .

Webbappen Webex Meetings

Videobegränsning

VoIP stöds inte när Webex Meetings-videokonferenser är inaktiverat på värdkontot.

Långsamma anslutningstider efter en större uppgradering

Efter en större Webex Meetings Suite som innehåller fler nya funktioner än en vanlig version av Service Pack kan du utsättas för lång laddningstid eftersom fler filer måste hämtas och installeras. Laddningstider beror på ditt nätverks bandbredd och mängden trafik vid hämtningstillfället. I allmänhet kan laddningstider variera från 20 sekunder till 3 minuter eller mer.

Ett möte åt gången

Mac-användare kan endast delta i ett möte åt gången.

Mötesupplevelse

 • När språkvalet är inställt på koreanska kan felaktiga tecken ibland visas i mötesämnet.

 • Videoinställningsknappen visas inte i mötesdeltagarpanelen hos Mac-användare när en mötesdeltagare tittar på delat innehåll i helskärmsläge.

 • Tangentbordsnavigering och skärmläsarstöd:

  • Miniatyrvideobilderna i mötesdeltagarpanelen stödjer inte navigering med tabbtangenten.

  • Vissa objekt under fildelning och i omröstningspanelen stöder inte navigering med tabbtangenten.

  • Objekt i helskärmsvideovisning stöder inte navigering med tabbtangenten.

  • Komponenterna i användargränssnittet för video stöder inte skärmläsare.

  • Miniatyrvideobilderna stöder inte skärmläsare.

  • Mötesdeltagarlistan i mötesdeltagarpanelen stöder inte skärmläsare.

  • Vissa komponenter under fildelning och i omröstningspanelen stöder inte skärmläsare.

 • Panoreringsverktyget är inte tillgängligt vid visning av en fil som delas via fildelningsfunktionen.

 • Det nya gränssnittet är inte tillgängligt för Linux-användare.

 • När presentatörer som använder Mac kommenterar i samband med program- eller skärmdelning (tidigare kallat skrivbordsdelning) och samtidigt för anteckningar eller skapar en omröstning, kan anteckningarna och omröstningen inte sparas.

 • När användare på Mac använder kommentering under delning och växlar från flikläge till helskärmsläge går det senast använda kommenteringsalternativet förlorat.

 • På vissa Windows- och Linux-datorer kan skärmsläckaren avslutas automatiskt om deltagarens skärmsläckare är aktiv och presentatören sedan startar fildelning.

 • Vissa anpassade snabbstartsmallar, skapade med äldre versioner av Webex Meetings, kanske inte fungerar efter uppgradering till den här versionen.

 • I ett fåtal fall kan överföring av en mycket stor Microsoft PowerPoint-fil för delning i mötet leda till att presentatören kopplas bort från mötet.

Initialer i avatarer

När det inte finns någon bild tillgänglig används den första bokstaven i en användares förnamn och den första bokstaven i användarens efternamn i avatarer. Användare med andranamn som består av flera ord visas inte korrekt med tre bokstäver, till exempel visas ”Mary Van Buren” och ”Robert Smith Jr.” som ”MB” respektive ”RJ”.

Alla kan dela funktioner

 • Funktionen Alla kan dela är inte tillgänglig för Linux-användare i Webex Meetings -skrivbordsappen. Den är inte heller tillgänglig för mobilanvändare som använder tidigare versioner av Webex Meetings -mobilappen. Den här funktionen stöds i Webex Meetings appen version 6.6 eller senare för iPhone och iPad och version 6.5 eller senare för Android enheter. Användare från mobila enheter som har tidigare versioner av programmet kan fortfarande bli utsedda till presentatörer genom att presentatörsrollen överlåts till dem, förutsatt att mobilappen har presentatörskapacitet.


   

  Vi rekommenderar att Linux-användare använder Webex Meetings för att komma åt funktionen Alla kan dela.

 • Om en värd startar ett möte på ett skrivbord och sedan inaktiverar funktionen som alla kan dela under ett möte kan mötesdeltagare som använder tidigare versioner av Webex Meetings appen för iPhone, iPad och Android enheter fortfarande dela .

 • Användare av Webex Meetings -mobilappen kommer inte att kunna inaktivera funktionen Alla kan dela under ett möte, men kommer att följa webbplatsadministrationsinställningarna för den funktionen.

Värdrollen tas över av en alternativ värd som deltar

Under vissa omständigheter kan värdrollen tas över av en alternativ värd när du deltar i ett möte eller en session, även om värden redan har anslutit. Om detta inträffar rekommenderar vi att den alternativa värden tilldelar värdrollen tillbaka till värden.

Länkar som genereras av Webex Meetings och Webex-inspelningstjänster

Som en del av våra ständiga uppdateringar för att förbättra säkerheten genomför Cisco ändringar för att förbättra hanteringen av kryptonycklar som används för att generera URL:er som används i Webex Meetings Suite och Webex inspelningstjänster. Som ett resultat av detta har befintliga länkar som har genererats av dessa tjänster uppdaterats, och ibland kan användare behöva begära nya länkar. Mer information finns här: https://collaborationhelp.cisco.com/article/WBX78957.

Stöd för flera bildskärmar i Windows 10

Det kan hända att det delade innehållet inte visas helt när du delar från en sekundär skärm med högre upplösning än den primära skärmen. Vi rekommenderar att du åtgärdar detta genom att ange den största skärmen som huvudskärm i Windows skärminställningar.

Visningskvalitet på delade dokument

Webex Meetings använder ett gränssnitt för skrivardrivrutiner för att importera dokument som inte stöds som standard. Presentationskvaliteten på dokument som delas i läget skrivdrivrutin, t.ex. dokument från Microsoft Word, Excel och Adobe PDF, kan inte vara bättre än en utskrift av samma dokument från en fysisk skrivare. Det här problemet uppstår när dessa dokument innehåller bilder med text.

Beskurna, avskurna eller borttappade ritade objekt

Ritobjekt som helt eller delvis ligger utanför 15-bitars koordinatintervallet (32768 x 32768 twips = 22,75 x 22,75 tum) visas inte, avklipps eller förläggs inte. Detta inkluderar vanliga ritade PD-objekt, bilder, UCF-objekt och kommentarer. Pixlarnas verkliga storlek beror på skärmupplösningen och skärmstorleken.

För att undvika detta problem rekommenderar vi att du ändrar storlek på stora dokument så att de passar inom ovanstående koordinatområde.

Stöd för Microsoft Office 2013 och senare

 • Om du har Microsoft Office 2013 installerat stöds inte följande funktioner vid delning av PowerPoint 2013-filer:

  • animeringar och övergångar

  • inbäddade video- eller ljudfiler

  • UCF Toolkit

 • Om du har anpassat fliken Info är det möjligt att vissa anpassade element inte stöds. Vi rekommenderar att du validerar fliken för att kontrollera att den fortsätter att visas på korrekt sätt under Webex-möten.

 • I vissa fall kan följande problem inträffa:

  • Text- och fyllnadsfärger kan se något annorlunda ut jämfört med färgerna på en bild.

  • Vissa grafiska element kan saknas i en bild.

  • Teckensnitt kan se suddiga ut i en bild eller kan se annorlunda ut i jämförelse med originalet.

  • Storleken på figurer kan vara annorlunda jämfört med originalet.

 • Om ett objekt i en PowerPoint-presentation inte visas på korrekt sätt i redigeringsläget tas det automatiskt bort från bildspelsvyn. Objektet kan dock fortfarande visas när filen delas under ett WebEx-möte.

 • Du kan inte dela lösenordsskyddade PowerPoint 2013-filer via fildelningsfunktionen. Använd i stället funktionerna för programdelning eller skrivbordsdelning.

 • Du kan inte dela Excel 2013-filer i Windows 8 via fildelningsfunktionen. Använd i stället funktionerna för program- eller skärmdelning (tidigare kallat ”skrivbordsdelning”).

 • Du kan inte dela Word 2013-dokument (64-bitars) i Windows 8 (64-bitars) via fildelningsfunktionen. Använd i stället funktionerna för program- eller skärmdelning.

Tagga interna mötesdeltagare

Taggar för interna mötesdeltagare visas inte i följande fall:

 • När mötesdeltagaren deltar via en mobil enhet

 • När en mötesdeltagare som använder One-Touch TelePresence Plus inte använder enkel inloggning med SAML

 • I personliga konferensmöten

Fildelning

Om du är en värd som använder Windows och inte har en universell skrivardrivrutin installerad på ditt system kommer du inte att kunna dela några filtyper förutom Microsoft PowerPoint-filer under fildelning. I detta fall ger systemet dig möjligheten att byta till programdelning istället för fildelning eller att installera en universell skrivardrivrutin innan du fortsätter. (i Windows 7-system finns en universell skrivardrivrutin förinstallerad).

Delning av strömmande media

Videoupplösning för deltagare har optimerats till 480 p. Videofiler med högre upplösning anpassas till upplösningen (640 x 480). För närvarande stöds mediefiler av följande format: WMV, WMA, WAV, MP3, ASF, AVI, MPG, MPEG, FLV, F4V och MP4.

Rekommenderade systemkrav för videofildelning från presentatörssidan:

 • Core2-Duo E6750 vid 2,66 GHz för VGA-fil krävs

 • AMD 9650 2,3 GHz (4-kärnor) 8 GB rekommenderas

 • Intel® Core™ 2 Duo -E7400 2,8 GHz 2,79 GHz är att föredra.

Ljud växlar till inbyggda högtalare vid fildelning

Om du använder en extern ljudenhet, t.ex. hörlurar eller externa högtalare, kommer fildelning av ljud, t.ex. WRF-filer, att tvinga Webex Meetings-appen att växla till de interna högtalarna även om du väljer en extern källa i ljudinställningarna för Webex Meetings. Programmet återgår till den externa enheten efter att du har avslutat fildelningen.

Kan inte delta i mötet

Som Linux/Unix-användare går det eventuellt inte att delta i mötet om NTLM-verifiering är aktiverad via ISA-proxy. Vi rekommenderar att Linux-användare använder Webex Meetings som en tillfällig lösning.

Visa dokument för Office 2007 och senare

Deltagare som deltar i ett möte från Webex Meetings -skrivbordsappen för Linux/Unix kan ha visningsproblem när presentatören delar ett Microsoft Office 2007 och senare-dokument. Vissa animeringar och bilder går inte att visa eller kan se förvrängda ut. Som en tillfällig lösning rekommenderar vi att deltagare använder Webex Meetings .

Microsoft Office PowerPoint

I Microsoft PowerPoint 2007 och senare kanske text som kopieras från en webbsida och klistras in i anteckningspanelen inte återges korrekt. En lösning är att först kopiera texten till Microsoft Word eller Microsoft Anteckningar och sedan kopiera texten från programmet till anteckningspanelen.

Importera kontakter till Microsoft Outlook 2010

Importering av ditt företags adressbok till dina WebEx Meetings-kontakter stöds inte med Microsoft Outlook 2010 (64-bitars).

Avsluta ett möte

Om flera flikar är öppna i webbläsaren i Internet Explorer 7, och Webex Meetings-sidan ”Möte pågår” inte är förgrundsfliken, kan möteshanteraren inte stängas. Anledningen är att dialogrutan "Stäng möte" döljs om en annan flik visas framför Webex Meetings-sidan.

Videovisning i helskärmsvy

När presentatören växlar till helskärmsvideo vid delning av sin skärm (kallades tidigare ”skrivbordsdelning”), ett program eller ett dokument, pausas delning på deltagarsidan (den senast delade skärmen låser sig) om de har endast en bildskärm. När presentatören avslutar videovisning i helskärmsvy kommer delningen att återupptas automatiskt.

Deltagarna blir kvar i videovisningens helskärmsvy när presentatören slutar dela och går automatiskt ut ur videovisning i helskärmsvy när presentatören börjar dela igen.

Om presentatören har två eller flera bildskärmar kan de enkelt dela innehåll på en bildskärm och växla till helskärmsvideo på en annan bildskärm.

Automatisk omstart av ett möte på en säkerhetskopierad webbplats

Det finns ingen automatisk återställning av delat läge när en sida inte går att nå och automatiskt omdirigerar dig till din säkerhetskopierade webbplats som har säkerhetskopierats med Webex Global Site Backup-systemet (GSB). När mötesfönstret återansluter till mötet på en säkerhetskopierad webbplats går det delade tillståndet förlorat och presentatören måste dela innehållet igen.

End-to-end-kryptering med PKI

Slutpunkt-till-slutpunkt-kryptering av data under möten med ett offentligt och privat nyckelpar som tillhandahålls av webbbplatsadministratör stöds inte längre. End-to-end-kryptering i ett livemöte är fortsatt endast tillgängligt via en automatiskt genererad sessionsnyckel.

Nekad åtkomst på iOS-enhet efter uppgradering

Du kan hindras från att delta i ett möte från din iOS-enhet med felmeddelandet ”Denna version av Webex Meetings-appen är inte kompatibel med den nuvarande Webex-tjänsten. Uppgradera programmet nu." Detta beror på ett säkerhetsalternativ som upprätthåller säker åtkomst efter uppgraderingar av alla mobilappar.

Överlappande möten avslutas i förtid

Överlappande möten kan ibland avslutas vid det första mötets sluttid.

Om en värd till exempel schemalägger ett dagligt återkommande möte med 24 timmars varaktighet med starttiden 08.00 och mötet har stöd för deltagande före värden 15 minuter innan mötesstart, och om värden inte är närvarande, avslutas mötet kl. 8:00 och värden och deltagare måste delta i mötet igen.

Begränsningar vid skärmdelning

Du kan inte interagera med systemprogram på en fjärrstyrd dator, även om presentatören på den datorn delar sin skärm.

Det gick inte att delta före värden när mötet redan har startats

När värdar schemalägger ett möte i Microsoft Outlook och kontrollerar Deltagare kan delta i mötet X minuter före starttiden , om mötet redan har startats samma dag tidigare kan deltagarna endast ansluta till mötesljudet via sin dator när värden har startat mötet. Detta är en säkerhetsfunktion.

Innehållsdelning med hög bildfrekvens

I Webex Meetings kan det förekomma återkommande problem med vissa deltagare som kan se delat innehåll när Optimerad för rörelse och video är valt. En korrigering planeras för en framtida uppdatering. Tills dess kan du behöva avmarkera det här alternativet om problemet kvarstår.

Det gick inte att parkoppla med Proximity

Webex Meetings -skrivbordsappen kan av säkerhetsskäl inte parkopplas med en offentlig IP-adress med Proximity.

Remote Desktop Protocol

Remote Desktop Protocol stöds inte för Webex Meetings.

Vissa möten visas inte i din kalender utan Hybrid-kalender

Om du inte har Hybridkalender , visas inte följande möten i din kalender på din Webex-plats eller i Webex Meetings appen:

 • Möten i personligt rum
 • Möten som du inte har fått en direktinbjudan till (vidarebefordrade inbjudningar eller inbjudningar som skickats till en distributionslista)
 • Möten som hålls på en annan Webex-plats