A biztonságra és a teljesítményre vonatkozó információk

Áramkimaradás

A telefonon csak akkor érhető el vészhívó szolgáltatás, ha a telefon áramellátást kap. Ha áramkimaradás fordul elő, mindaddig nem érhető el a szerviz- és segélyhívó szolgáltatás, amíg helyre nem áll az áramellátás. Áramkimaradás vagy üzemzavar esetén előfordulhat, hogy alaphelyzetbe kell állítani vagy újra kell konfigurálni a berendezést, és csak az után használhatja a szerviz- és segélyhívó szolgáltatást.

Szabályozási tartományok

A jelen telefonkészülék által használt rádiófrekvenciás (RF) sáv meghatározott szabályozási tartományhoz van beállítva. Ha a telefont a meghatározott szabályozási tartományon kívül használja, a telefon nem működik megfelelően, használata pedig ellentétes lehet a vonatkozó szabályozásokkal.

Egészségügyi ellátói környezet

Ez a termék nem gyógyászati termék, az általa használt, nem védett frekvenciasáv pedig ki van téve más eszközöktől vagy berendezésektől származó interferenciának.

Külső eszközök

A jó minőségű, a nemkívánatos rádiófrekvenciás (RF) és hangfrekvenciás (HF) jelektől árnyékolt külső eszközök használatát ajánljuk. A külső eszközök körébe tartoznak a fejhallgatók, kábelek és csatlakozók is.

Ezen eszközök minőségétől és az egyéb eszközök, mint a mobiltelefonok és rádió adó-vevők közelségétől függően előfordulhat némi zaj. Ezekben az esetekben a következő lépéseket ajánljuk:

 • Helyezze a külső eszközt távolabb az RF vagy HF jelek forrásától.

 • Vezesse a külső eszköz kábeleit távolabb az RF vagy HF jelek forrásától.

 • Használjon árnyékolt kábeleket a külső eszközhöz, vagy használjon jobb árnyékolású és csatlakozójú kábeleket.

 • Használjon rövidebb kábeleket a külső eszközhöz.

 • Helyezzen ferritet vagy hasonló eszközt a külső eszköz kábeleire.

A Cisco nem tudja garantálni a külső eszközök, kábelek és csatlakozók teljesítőképességét.


Az Európai Unió országaiban csak olyan külső hangszórókat, mikrofonokat és fejbeszélőket használjon, melyek teljes mértékben megfelelnek az EMC irányelvnek [89/336/EC].

Bluetooth vezeték nélküli fejhallgató teljesítménye (8800-as sorozat)

A Cisco IP-telefonok a Bluetooth Class 2 technológiát támogatják, ha a fejhallgató támogatja a Bluetooth használatát. A Bluetooth kis sávszélességű vezeték nélküli kapcsolatot tesz lehetővé 10 méteres hatótávolságon belül. A legjobb teljesítményt 1–2 méteres távolságban nyújtja. Akár öt fejhallgatót is csatlakoztathat, de a készülék az utolsóként csatlakoztatottat használja alapértelmezettként.

A lehetséges interferenciaproblémák miatt azt ajánljuk, hogy ne helyezzen 802.11b/g hullámsávú készüléket, Bluetooth eszközt, mikrohullámú sütőt és nagy fémtárgyat a vezeték nélküli fejhallgató közelébe.

A Bluetooth vezeték nélküli fejhallgatónak nem kell közvetlenül rálátnia a telefonra. Bizonyos akadályok, például fal vagy ajtó, valamint a más elektronikus készülékek okozta zavarás azonban hatással lehet a kapcsolatra.


A Cisco 6821-es, 6841-es és 6851-es IP-telefon nem támogatja a Bluetooth használatát.

A Cisco 7811-es, 7821-es, 7841-es és 7861-es IP-telefon nem támogatja a Bluetooth használatát.

A Cisco 7832-es IP-konferenciatelefon nem támogatja a Bluetooth-fejhallgatók használatát.

A Cisco 8832-es IP-konferenciatelefon nem támogatja a Bluetooth-fejhallgatók használatát.

A telefon tápellátása

A telefonkészülék tápellátása az alábbi módok valamelyikével biztosítható:

 • Használja a telefonhoz kapott tápegységet.

 • Asztali telefonok: Ha a helyi hálózat támogatja az Ethernet-kábeles tápelosztás (PoE) funkciót, a telefon a hálózathoz is csatlakoztatható. Csatlakoztasson Ethernet-kábelt az Ethernet-porthoz és a hálózathoz.

 • Konferenciatelefonok (Webex Calling (korábban Spark Call) esetében): Ha a helyi hálózat támogatja az Ethernet-kábeles tápelosztás (PoE) funkciót, a telefon a hálózathoz is csatlakoztatható.

Ha nem biztos abban, hogy a hálózat támogatja-e a PoE funkciót, forduljon a rendszergazdához.

A telefon viselkedése hálózati zavarok esetén

A hálózat minőségét gyengítő bármilyen jelenség hatással lehet a telefon hang- és videominőségére, és egyes esetekben a hívás megszakadását is előidézheti. A hálózat teljesítménycsökkenésének oka többek között a következő lehet:

 • Rendszergazdai tevékenység, például belső port vizsgálata vagy biztonsági ellenőrzés.

 • A hálózatot érő támadás, például szolgáltatásmegtagadási (DoS – Denial of Service) támadás.

UL figyelmeztetés

Az eszközhöz csatlakoztatott LAN/Ethernet kábel vagy más kábelek nem hosszabbíthatók az épületen kívül.

Megfelelőségi nyilatkozatok

Megfelelőségi nyilatkozatok az Európai Unió számára

CE-jelölés

Az alábbi CE jelölés került a készülékre és a csomagolásra.

CE jelölés

A rádiófrekvenciás kitettségre vonatkozó nyilatkozat az Európai Unió számára (8800-as sorozat, 8832-es)

Az eszköz a teszteken megfelelt az 2014/53/EU számú EU EMF irányelv előírásainak.

Megfelelőségi nyilatkozatok az USA számára (8800-as sorozat, 8832-es)

15. cikkely szerinti rádiófrekvenciás eszköz


A 15. cikkelynek megfelelő rádiófrekvenciás eszköz nem okoz interferenciát az ugyanezen a frekvenciasávon működő más eszközökkel. A felhasználó által az említett terméken végzett minden olyan változtatás és módosítás, amelyet a Cisco nem hagyott kifejezetten jóvá – beleértve a nem Cisco által forgalmazott antenna használatát is –, érvénytelenítheti a felhasználó készüléküzemeltetési jogát.

Kanadára vonatkozó megfelelőségi nyilatkozatok

Ez a készülék teljesíti az Industry Canada (Kanada ipari felügyeleti hatósága) által megfogalmazott, a külön engedélyt nem igénylő eszközökre vonatkozó RSS-szabvány(oka)t. A készülék működtetése az alábbi két feltételhez van kötve: (1) a készülék nem okozhat interferenciát, illetve (2) a készüléknek el kell viselnie minden interferenciát, beleértve a készülék esetleges működési zavarát okozókat is. Elképzelhető, hogy a kommunikáció bizalmas volta nem biztosítható a telefon használatával.

Ez a termék megfelel a kanadai 'Innovation, Science and Economic Development Canada' műszaki specifikációnak.

Kanadai megfelelőségi nyilatkozat

Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptes de licence RSS d’Industry Canada. Le fonctionnement de cet appareil est soumis à deux conditions : (1) ce périphérique ne doit pas causer d'interférence et (2) ce périphérique doit supporter les interférences, y compris celles susceptibles d'entraîner un fonctionnement non souhaitable de l'appareil. La protection des communications ne peut pas être assurée lors de l'utilisation de ce téléphone.

Le présent produit est conforme aux spécifications techniques applicables d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

Kanadára vonatkozó nyilatkozat a rádiófrekvenciás sugárzásnak való kitettségről (8800-as sorozat, 8832-es)

EZ A KÉSZÜLÉK MEGFELEL A RÁDIÓHULLÁMOKNAK VALÓ KITETTSÉGRE VONATKOZÓ ISED RSS-102 R5 SZABVÁNYBAN SZEREPLŐ KORLÁTOKNAK

A készülék egy rádióadót és vevőt tartalmaz. A készüléket úgy tervezték, hogy ne haladja meg az RSS-102 szabványban hivatkozott rádióhullámoknak való kitettségre vonatkozó általános nem kontrollált határértékeket, amelyre a Health Canada Biztonsági kódex 6. kötete is hivatkozik, valamint jelentős biztonsági tartalékot építettek be a készülék használóinak biztonságát szavatolandó életkortól és egészségi állapottól függetlenül.

Ezért a rendszereket úgy tervezték, hogy a végfelhasználó lehetőleg ne érintkezzen az antennákkal. Javasolt a rendszert olyan helyre telepíteni, ahol az antennák legalább a vonatkozó szabályozásban szereplő minimális távolságra maradhatnak a felhasználótól, és így általánosan csökkenthető a felhasználó vagy kezelő kitettsége.

A készüléket ellenőrizték és a rádió tanúsítási eljárásban a vonatkozó szabályozásoknak megfelelőnek találták.

Déclaration d'Exposition aux RF Canadienne

CE PÉRIPHÉRIQUE RESPECTE LES LIMITES DÉCRITES PAR LA NORME RSS-102 R5 D'EXPOSITION À DES ONDES RADIO

Votre appareil comprend un émetteur et un récepteur radio. Il est conçu pour ne pas dépasser les limites applicables à la population générale (ne faisant pas l'objet de contrôles périodiques) d'exposition à des ondes radio (champs électromagnétiques de fréquences radio) comme indiqué dans la norme RSS-102 qui sert de référence au règlement de sécurité n°6 sur l'état de santé du Canada et inclut une marge de sécurité importantes conçue pour garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et état de santé.

En tant que tels, les systèmes sont conçus pour être utilisés en évitant le contact avec les antennes par l'utilisateur final. Il est recommandé de positionner le système à un endroit où les antennes peuvent demeurer à au moins une distance minimum préconisée de l'utilisateur, conformément aux instructions des réglementations qui sont conçues pour réduire l'exposition globale de l'utilisateur ou de l'opérateur.

Le périphérique a été testé et déclaré conforme aux réglementations applicables dans le cadre du processus de certification radio.

Kanadai nagy teljesítményű radarokra vonatkozó nyilatkozat (8800-as sorozat, 8832-es)

A felhasználóknak nem szabad elfelejteniük, hogy a nagy teljesítményű radarokat az 5250–5350 MHz és 5650–5850 MHz frekvenciatartomány elsődleges felhasználóinak (azaz magas prioritású felhasználói) tartják fenn, és ezek a radarok interferenciát és/vagy károsodást okozhatnak a LE-LAN készülékekben.

Devraient également être informés des utilisateurs que les radars à haute puissance sont désignés comme utilisateurs principaux (à savoir des utilisateurs prioritaires) des bandes 5250-5350 MHz et 5650 à 5.850 MHz et que ces radars pourraient provoquer des interférences et / ou endommager les périphériques LE-LAN.

Megfelelőségi nyilatkozatok Új-Zéland számára

PTC (Permit to Connect) általános figyelmeztetés

Tetszőleges végponti eszközre vonatkozó Telepermit engedély kiadása azt jelenti, hogy a Telecom szerint az eszköz teljesíti a hálózatához való csatlakozás minimumkövetelményeit. Nem jelenti a termék Telecom általi jóváhagyását, és nem vonatkozik rá semmilyen jótállás. Mindezeken túl nem jelent garanciát sem arra vonatkozóan, hogy a bármely eszköz minden szempontból megfelelően működik más típusú vagy más gyártótól származó, Telepermit engedéllyel rendelkező eszközzel, illetve nem jelenti azt sem, hogy a termék kompatibilis a Telecom összes hálózati szolgáltatásával.

Cisco 8832-es IP-konferenciatelefon Telepermit

Cisco 6821-es IP-telefon TelepermitCisco 6841-es IP-telefon TelepermitCisco 6851-es IP-telefon Telepermit

Megfelelőségi nyilatkozat Tajvan számára (8800-as sorozat, 8832-es)

DGT figyelmeztető nyilatkozat

DGT 1 nyilatkozat

DGT 2 nyilatkozat

DGT 3 nyilatkozat

Alacsony tápfeszültség és vizuális figyelmeztetések (8800-as)

Figyelmeztetések kínai nyelven

Megfelelőségi nyilatkozat Argentína számára (8800-as sorozat, 8832-es)

Advertencia

No utilizar una fuente de alimentación con caracteristícas distintas a las expresadas ya que podría ser peligroso.

CP-8832-MIC-WLS= CNC ID: 22259

CP-8832 CNC ID: 21503

Brazíliára vonatkozó megfelelőségi információk (8800-as sorozat, 8832-es)

Art. 6º - 506

Ez az eszköz másodlagos típusba tartozik, nem rendelkezik káros interferencia elleni védelemmel még akkor sem, ha annak forrása azonos típusú eszköz, továbbá nem okozhat interferenciát elsődleges típusú eszközben.

További információ a következő URL-címen található: http://www.anatel.gov.br

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

Site Anatel: http://www.anatel.gov.br

Megfelelőségi nyilatkozat Szingapúr számára (8800-as sorozat, 8832-es)

Megfele az IMDA szabványoknak DB101992

Kínára vonatkozó megfelelőségi információk (8832-es)

A osztályú figyelmeztető nyilatkozat

Ez a nyilatkozat a Cisco 8832NR-es IP-lpmferenciatelefonra vonatkozik.

Japánra vonatkozó megfelelőségi információk

B osztályú készülékekre vonatkozó VCCI megfelelőség

Japan Radio Compliance CP-8832

Japán JATE megfelelés CP-6821, CP-6841, CP-6851

„Japánban az 5.2/5.3GHz frekvencia csak beltérben használható.”

Koreára vonatkozó megfelelőségi információk (8800-as sorozat, 8832-es)

R-CMM-TNY-CP-8832 for CP-8832-MIC-WIRED and CP-8832-POE

R-R-TNY-CP-8832-NR for CP-8832-NR

Mexikóra vonatkozó megfelelőségi információk (6800-as, 8832-es)

IFETEL: RCPCICP18-0445

Jóváhagyás: NYCE/CT/0125/18/TS

CP-8832-K9 and CP-8832-W-K9

Approval: CP-6821 NYC-1902CE00803

Oroszországra vonatkozó megfelelőségi információk (8832-es)

Eurázsiai vámunió jelölés (Oroszország, Fehéroroszország, Kazahsztán)

EAC jelölés

Megfelelés az FCC biztonsági előírásainak

A Federal Communications Commission (FCC) a következőkre ír elő megfelelőségi nyilatkozatot:

FCC 15.19 rész nyilatkozat

A készülék megfelel az FCC szabályok 15. szakaszának. A készülék a következő két feltétel teljesülése esetén használható: (1) A készülék nem okozhat káros interferenciát, és (2) a készüléknek el kell nyelnie minden fogadott interferenciát, ideértve a nem kívánt működést előidéző interferenciát is.

FCC 15.21 részre vonatkozó nyilatkozat

Minden olyan változtatás vagy módosítás, amelyet a megfelelőségért felelős fél nem hagyott kifejezetten jóvá, érvénytelenítheti a felhasználó készüléküzemeltetési jogát.

A készülék megfelel az FCC szabályok 15. szakaszának. A készülék a következő két feltétel teljesülése esetén használható: (1) A készülék nem okozhat káros interferenciát, és (2) a készüléknek el kell nyelnie minden fogadott interferenciát, ideértve a nem kívánt működést előidéző interferenciát is. Elképzelhető, hogy a kommunikáció bizalmas volta nem biztosítható a telefon használatával.

FCC-nyilatkozat a rádiófrekvenciás sugárzásnak való kitettségről

A berendezés megfelel az FCC által meghatározott, nem ellenőrzött környezetekre vonatkozó sugárzási határértékeknek. A végfelhasználónak a rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó előírások betartása érdekében követnie kell a meghatározott kezelési utasításokat. Az adókészüléket legalább 20 cm távolságra kell helyezni a felhasználótól, és nem szabad más antenna vagy jeladó készülék közvetlen közelébe tenni, illetve azzal együtt használni.

Az 5150–5250 MHz tartományban használható készülék csak beltérben használható, és csak ott csökkenti az ugyanezen a csatornán használt mobil műhold állomások keltette potenciális veszélyes interferenciát.

Vevő- és B osztályú digitális készülékekre vonatkozó FCC-nyilatkozat

Ez a termék a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó rádiózavarási határértékek tesztje során megfelelt az FCC (Federal Communications Commission) előírásainak 15. pontja szerinti feltételeknek. A szóban forgó határértékek megállapítása biztosítja, hogy a lakóterületeken ne legyenek észlelhetők káros interferenciák. A berendezés rádiófrekvenciás energiát hoz létre és használ, és ezt kisugározhatja. Ha a készülék üzembe helyezése és használata nem az utasításoknak megfelelően történik, a nnak a rádiós kommunikáció zavarása lehet a következménye. Mindemellett nem garantálható, hogy bizonyos helyzetekben nem fog fellépni interferencia.

Ha a készülék mégis nem kívánt interferenciát okoz a rádió- vagy televízióvételben – amit a készülék ki- és bekapcsolásával ellenőrizhet –, a felhasználó a következő műveletekkel szüntetheti meg az interferenciát:

 • Fordítsa más irányba az antennát, vagy helyezze át.

 • Helyezze egymástól távolabbra a berendezéseket vagy készülékeket.

 • Csatlakoztassa a berendezést a vevőkészülékétől eltérő aljzathoz.

 • Kérjen segítséget a viszonteladótól vagy egy tapasztalt rádió-/tv-szerelőtől.

A Cisco termékek biztonsági áttekintése

Ez a termék kriptográfiai funkciókat foglal magába, így az Egyesült Államok és a felhasználási hely szerinti ország importra, exportra, továbbadásra és használatra vonatkozó jogszabályainak hatálya alá esik. A Cisco kriptográfiai termékek leszállítása nem jogosítja fel a harmadik felet a titkosítási funkciók importálására, exportálására, terjesztésére vagy használatára. Az Egyesült Államok és a helyi állam jogszabályainak betartásáért az importőr, az exportőr, a disztribútor és a felhasználó felelős. A termék használatával elfogadja, hogy betartja a hatályos jogszabályokat és előírásokat. Ha nem áll módjában az Egyesült Államokban és a helyben érvényes jogszabályok rendelkezéseinek betartása, akkor azonnal juttassa vissza a terméket.

Az amerikai kiviteli előírásokra vonatkozó további információk itt találhatók: https://www.bis.doc.gov/policiesandregulations/ear/index.htm.

Fontos online információk

Végfelhasználói licencszerződés

A végfelhasználói licencszerződés (EULA) itt található: https://www.cisco.com/go/eula

Megfelelőségi és biztonsági információk

A megfelelőségi és biztonsági információk itt találhatók:

Cisco 6800-as sorozatú IP-telefon: https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cuipph/6800-series/RCSI/RCSI-0338-book.pdf

Cisco 7800-as sorozatú IP-telefon: https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cuipph/7800-series/regulatory_compliance/RCSI-0312-book.pdf

Cisco 7832-es IP-konferenciatelefon: https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cuipph/7832/regulatory_compliance/RCSI-0311-book.pdf

Cisco 8800-as sorozatú IP-telefon: https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cuipph/8800-series/regulatory_compliance/RCSI-0313-book.pdf

Cisco 8832-es IP-konferenciatelefon: https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cuipph/8832/regulatory_compliance/RCSI-0314-book.pdf