Informații privind siguranța și performanțele

Oprirea alimentării cu energie

Accesul la serviciile de urgență prin intermediul telefonului necesită alimentarea cu energie a telefonului. Dacă se produce o întrerupere, apelarea serviciilor de urgență sau service nu funcționează până când alimentarea nu este restaurată. Dacă se produce întreruperea alimentării cu energie, este posibil să fie necesar să reconfigurați echipamentul înainte de a putea utiliza apelarea serviciilor de urgență sau service.

Domenii de reglementare

Frecvența radio (FR) pentru acest telefon este configurată pentru un anumit domeniu de reglementare. Dacă utilizați acest telefon în afara domeniului de reglementare specific, acesta nu va funcționa corect și este posibil să încălcați reglementări locale.

Mediile de îngrijire a sănătății

Acest produs nu este un dispozitiv medical și utilizează o bandă de frecvențe neautorizată care este sensibilă la interferențe cu alte dispozitive sau echipamente.

Dispozitive externe

Recomandăm utilizarea unor dispozitive externe de bună calitate care sunt protejate împotriva semnalelor nedorite de frecvențe radio (FR) și audio (FA). Printre dispozitivele externe se numără căștile, cablurile și conectorii.

În funcție de calitatea acestor dispozitive și de apropierea lor de alte dispozitive precum telefoane mobile sau instalații radio de comunicații pe două căi, este posibil să se audă un zgomot pe linie. În aceste cazuri, vă recomandăm una sau mai multe dintre următoarele acțiuni:

 • Mutați dispozitivul extern departe de sursa de semnal radio sau audio.

 • Pozați cablurile dispozitivului extern departe de sursa de semnale radio sau audio.

 • Utilizați cabluri protejate pentru dispozitivul extern sau utilizați cabluri cu conector și protecție mai bună.

 • Scurtați lungimea cablului dispozitivului extern.

 • Aplicați ferite sau alte dispozitive asemănătoare pe cablurile dispozitivelor externe.

Cisco nu poate garanta performanța dispozitivelor externe, a cablurilor și conectoarelor.


În țările Uniunii Europene, utilizați numai difuzoare externe, microfoane și căști care sunt perfect compatibile cu Directiva EMC [89/336/CE].

Performanța căștilor wireless Bluetooth (seria 8800)

Telefoanele Cisco IP acceptă tehnologia Bluetooth Clasa 2 atunci când căștile acceptă Bluetooth. Bluetooth permite conexiuni wireless cu lățime mică de bandă pe o rază de 30 ft. (10 metri). Cele mai bune performanțe se obțin în intervalul 3-6 ft. (1-2 metri). Puteți conecta până la cinci perechi de căști, însă doar ultima conectată este utilizată în mod implicit.

Din cauza posibilelor interferențe, vă recomandăm să mutați dispozitivele de tip 802.11b/g, dispozitivele Bluetooth, cuptoarele cu microunde și obiectele mari din metal la distanță de căștile wireless.

Căștile wireless Bluetooth nu trebuie să se afle direct în dreptul telefonului. Totuși, unele obstacole, precum pereții sau ușile, și interferențele de la alte dispozitive electronice pot afecta conexiunea.


Telefoanele Cisco IP 6821, 6841 și 6851 nu acceptă Bluetooth.

Telefoanele Cisco IP 7811, 7821, 7841 și 7861 nu acceptă Bluetooth.

Telefonul de conferințe Cisco IP 7832 nu acceptă căști Bluetooth.

Telefonul de conferințe Cisco IP 8832 nu acceptă căști Bluetooth.

Modalităţi de alimentare a telefonului

Vă puteți alimenta telefonul în unul din aceste moduri:

 • Utilizați adaptorul de alimentare furnizat împreună cu telefonul.

 • Telefoane de birou: dacă rețeaua dvs. acceptă Power over Ethernet (PoE), vă puteți conecta telefonul la rețea. Conectați un cablu Ethernet la portul Ethernet al telefonului și la rețea.

 • Telefoane de conferințe (pentru Webex Calling (anterior Spark Call)): Dacă rețeaua dvs. acceptă Power over Ethernet (PoE), vă puteți conecta telefonul de conferințe la rețea.

Dacă nu sunteți sigur dacă rețeaua dvs. acceptă PoE, consultați administratorul.

Comportamentul telefonului atunci când rețeaua este încărcată

Dacă performanțele rețelei se reduc, calitatea audio și video a telefonului poate fi afectată și, în unele cazuri, apelul poate fi întrerupt. Printre sursele de degradare a rețelei se numără și următoarele activități, printre altele:

 • Activitățile administrative, cum ar fi scanarea porturilor interne sau scanările de securitate

 • Atacurile care se produc în rețea, precum cele de tipul Denial of Service

Avertisment UL

Cablul LAN/Ethernet sau alte cabluri atașate la dispozitiv nu trebuie să fie prelungite în afara clădirii.

Declarații de conformitate

Declarații de conformitate pentru Uniunea Europeană

Marca CE

Pe echipament și pe ambalaj este aplicat următorul marcaj CE.

Sigla CE

Declarație privind expunerea la RF pentru Uniunea Europeană (seriile 8800, 8832)

Acest dispozitiv a fost evaluat și declarat conform cu Directiva 2014/53/UE EMF pentru UE.

Declarații de conformitate pentru SUA (seriile 8800, 8832)

Dispozitiv radio din secțiunea 15


Dispozitivele radio din secțiunea 15 funcționează fără a crea interferențe cu alte dispozitive care funcționează la această frecvență. Orice schimbări sau modificări ale acestui produs care nu sunt aprobate în mod expres de către Cisco, inclusiv utilizarea antenelor non-Cisco, vor duce la anularea autorizării utilizatorului de a folosi acest dispozitiv.

Declarații de conformitate pentru Canada

Acest dispozitiv respectă standardele RSS Industry Canada scutite de licență. Funcționarea face obiectul următoarelor două condiții: (1) acest dispozitiv nu poate genera interferențe și (2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență, inclusiv interferențe care ar putea provoca funcționarea nedorită a dispozitivului. Este posibil să nu se poată asigura confidențialitatea comunicațiilor când folosiți acest telefon.

Acest produs respectă cerințele specificațiilor tehnice aplicabile ale Institutului pentru Inovații, Știință și Dezvoltare Economică din Canada.

Avis de Conformité Canadien

Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptes de licence RSS d’Industry Canada. Le fonctionnement de cet appareil est soumis à deux conditions : (1) ce périphérique ne doit pas causer d'interférence et (2) ce périphérique doit supporter les interférences, y compris celles susceptibles d'entraîner un fonctionnement non souhaitable de l'appareil. La protection des communications ne peut pas être assurée lors de l'utilisation de ce téléphone.

Le présent produit est conforme aux spécifications techniques applicables d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

Declarație pentru Canada cu privire la expunerea la RF (seriile 8800, 8832)

ACEST DISPOZITIV SE ÎNCADREAZĂ ÎN LIMITELE PREVĂZUTE DE ISED RSS-102 R5 PENTRU EXPUNEREA LA UNDE RADIO

Dispozitivul conține un emițător și un receptor radio. El a fost proiectat astfel încât să nu depășească limitele generale pentru populație (necontrolate) de expunere la unde radio (câmpuri electromagnetice cu frecvențe radio) așa cum sunt prevăzute în RSS-102 cu referire la Codul de Siguranță 6 pentru Sănătate din Canada și include o marjă de siguranță substanțială proiectată să asigure siguranța tuturor persoanelor, indiferent de vârstă sau de starea sănătății.

Ca urmare, sistemele au fost proiectate să funcționeze evitând contactul dintre utilizatorul final și antene. Se recomandă să instalați sistemul într-o locație în care antenele pot rămâne la o distanță minimă specificată față de utilizator, în conformitate cu precizările normelor proiectate pentru a reduce expunerea globală a utilizatorului sau a operatorului.

Dispozitivul a fost testat și este compatibil cu reglementările aplicabile ca parte a procesului de certificare radio.

Déclaration d'Exposition aux RF Canadienne

CE PÉRIPHÉRIQUE RESPECTE LES LIMITES DÉCRITES PAR LA NORME RSS-102 R5 D'EXPOSITION À DES ONDES RADIO

Votre appareil comprend un émetteur et un récepteur radio. Il est conçu pour ne pas dépasser les limites applicables à la population générale (ne faisant pas l'objet de contrôles périodiques) d'exposition à des ondes radio (champs électromagnétiques de fréquences radio) comme indiqué dans la norme RSS-102 qui sert de référence au règlement de sécurité n°6 sur l'état de santé du Canada et inclut une marge de sécurité importantes conçue pour garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et état de santé.

En tant que tels, les systèmes sont conçus pour être utilisés en évitant le contact avec les antennes par l'utilisateur final. Il est recommandé de positionner le système à un endroit où les antennes peuvent demeurer à au moins une distance minimum préconisée de l'utilisateur, conformément aux instructions des réglementations qui sont conçues pour réduire l'exposition globale de l'utilisateur ou de l'opérateur.

Le périphérique a été testé et déclaré conforme aux réglementations applicables dans le cadre du processus de certification radio.

Declarație pentru Canada cu privire la radarele de mare putere (seriile 8800, 8832)

Utilizatorii trebuie să fie preveniți despre faptul că radarele de mare putere sunt alocate ca utilizatori principali (adică prioritari) ai benzilor de frecvență 5250-5350 MHz și 5650-5850 MHz și, prin urmare, aceste radare pot genera interferențe și/sau pot deteriora dispozitivele LE-LAN.

Devraient également être informés des utilisateurs que les radars à haute puissance sont désignés comme utilisateurs principaux (à savoir des utilisateurs prioritaires) des bandes 5250-5350 MHz et 5650 à 5.850 MHz et que ces radars pourraient provoquer des interférences et / ou endommager les périphériques LE-LAN.

Declarații de conformitate pentru Noua Zeelandă

Permis de conectare (PTC) Avertizare generală

Acordarea unui Telepermis pentru orice element al unui echipament terminal indică numai faptul că Telecom a acceptat că elementul este conform cu condițiile minime pentru conectarea la rețeaua sa. Acest lucru nu indică o avizare a produsului de către Telecom și nu oferă niciun fel de garanție. În primul rând, nu oferă nicio asigurare că vreun element va funcționa corect din toate punctele de vedere cu un alt echipament care deține un Telepermis cu o marcă sau un model diferit și nici nu implică faptul că orice produs este compatibil cu toate serviciile de rețea ale Telecom.

Telefon de conferințe Cisco IP 8832 Telepermit

Telefon Cisco IP 6821 TelepermitTelefon Cisco IP 6841 TelepermitTelefon Cisco IP 6851 Telepermit

Declarații de conformitate pentru Taiwan (seriile 8800, 8832)

Declarație de avertizare DGT

Declarație DGT 1

Declarație DGT 2

Declarație DGT 3

Notificări de avertizare vizuală și de baterie descărcată (8800)

Avertizări în limba chineză

Declarație de conformitate pentru Argentina (seriile 8800, 8832)

Advertencia

No utilizar una fuente de alimentación con caracteristícas distintas a las expresadas ya que podría ser peligroso.

CP-8832-MIC-WLS CNC ID:22259

CP-8832 CNC ID: 21503

Declarație de conformitate pentru Brazilia (seriile 8800, 8832)

Art. 6º - 506

Acest echipament este un dispozitiv de tip secundar, adică nu este protejat împotriva interferențelor dăunătoare, chiar dacă interferențele sunt cauzate de un dispozitiv de același tip și, de asemenea, nu poate cauza nicio interferență la dispozitive de tip primar.

Pentru mai multe informații, accesați această adresă URL: http://www.anatel.gov.br

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

Site Anatel: http://www.anatel.gov.br

Declarație de conformitate pentru Singapore (seriile 8800, 8832)

Respectă standardele IMDA DB101992

Informații de conformitate pentru China (8832)

Declarație de avertizare pentru Clasa A

Această declarație este aplicabilă telefonului de conferințe Cisco IP 8832NR.

Informații de conformitate pentru Japonia

Compatibilitatea VCCI pentru echipamente din Clasa B

Conformitate Radio Japonia CP-8832

Conformitate JATE Japonia CP-6821, CP-6841, CP-6851

„Frecvențele de 5,2/5,3 GHz sunt limitate la utilizarea în interior, doar în Japonia”

Informații de conformitate pentru Coreea (seriile 8800, 8832)

R-CMM-TNY-CP-8832 pentru CP-8832-MIC-WIRED și CP-8832-POE

R-R-TNY-CP-8832-NR pentru CP-8832-NR

Informații de conformitate pentru Mexic (6800, 8832)

IFETEL: RCPCICP18-0445

Aprobare: NYCE/CT/0125/18/TS

CP-8832-K9 și CP-8832-W-K9

Aprobare: CP-6821 NYC-1902CE00803

Informații de conformitate pentru Rusia (8832)

Marcajul Uniunii Clienților din Eurasia (Rusia, Belarus, Kazahstan)

Sigla EAC

Declarații de conformitate cu reglementările FCC

Comisia Federală de Comunicații solicită declarații de conformitate pentru următoarele:

Declarație privind secțiunea 15.19 din FCC

Acest dispozitiv respectă Partea 15 a Regulamentului FCC. Funcționarea este restricționată de următoarele două condiții: (1) Acest dispozitiv nu poate cauza interferențe dăunătoare și (2) dispozitivul trebuie să accepte orice interferență primită, inclusiv interferențele ce pot cauza funcționarea într-un mod nedorit.

Declarație privind secțiunea 15.21 din FCC

Schimbările sau modificările neaprobate în mod expres de către partea responsabilă cu conformitatea pot anula dreptul utilizatorului de a folosi echipamentul.

Acest dispozitiv respectă Partea 15 a Regulamentului FCC. Funcționarea este restricționată de următoarele două condiții: (1) Acest dispozitiv nu poate cauza interferențe dăunătoare și (2) dispozitivul trebuie să accepte orice interferență primită, inclusiv interferențele ce pot cauza funcționarea într-un mod nedorit. Este posibil să nu se poată asigura confidențialitatea comunicațiilor când folosiți acest telefon.

Declarație privind expunerea la radiații RF din FCC

Acest echipament se conformează cu limitele de expunere la radiații din FCC stabilite pentru un mediu necontrolat. Utilizatorii finali urmează instrucțiunile de operare specifice pentru a se conforma cu limitele de expunere la RF. Acest transmițător trebuie amplasat la cel puțin 20 cm de utilizator și nu trebuie să fie amplasat sau operat în același loc cu o altă antenă sau un alt transmițător.

Dispozitivul cu funcționalitate în banda 5150-5250 MHz este destinat exclusiv utilizării în interior, pentru a reduce posibilele interferențe dăunătoare cu sistemele de comunicații mobile prin satelit de pe aceleași canale.

Receptoarele FCC și declarația privind dispozitivele digitale din Clasa B

Acest produs a fost testat și este conform cu specificațiile pentru un dispozitiv digital din Clasa B, în conformitate cu capitolul 15 al Regulilor FCC. Aceste limite sunt concepute pentru a oferi o protecție rezonabilă împotriva interferențelor periculoase atunci când echipamentul este utilizat într-un mediu rezidențial. Acest echipament generează, utilizează și poate radia energie sub formă de frecvențe radio și, dacă nu este instalat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile , poate cauza interferențe cu comunicațiile radio. Totuși, nu există nicio garanție că nu vor avea loc interferențe în cazul unei instalări specifice.

Dacă acest echipament cauzează, totuși, interferențe dăunătoare recepției radio sau TV, lucru care este stabilit prin oprirea și pornirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să încerce să remedieze interferența, luând una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

 • Reorientați sau repoziționați antena de recepție.

 • Măriți distanța dintre echipament sau dispozitive.

 • Conectați echipamentul la o altă priză în afară de cea a receptorului.

 • Pentru asistență, consultați un reprezentant sau un tehnician radio/TV cu experiență.

Prezentare generală cu privire la securitatea produselor Cisco

Acest produs conține caracteristici criptografice și este supus legilor SUA și a celor din țara de utilizare cu privire la import, export, transfer și utilizare. Livrarea de produse criptografice Cisco nu implică autoritatea terților de a importa, exporta, distribui sau utiliza criptarea. Importatorii, exportatorii, distribuitorii și utilizatorii sunt responsabili pentru respectarea legilor S.U.A. și a celor din țara de utilizare. Prin utilizarea acestui produs sunteți de acord să respectați legile și regulamentele în vigoare. Dacă nu puteți respecta legile S.U.A. și locale, returnați acest produs imediat.

Informații suplimentare cu privire la reglementările de export din SUA pot fi găsite la https://www.bis.doc.gov/policiesandregulations/ear/index.htm.

Informații online importante

Acord de licență pentru utilizatorul final

Acordul de licență pentru utilizatorul final (EULA) poate fi găsit aici: https://www.cisco.com/go/eula

Conformitate cu reglementările și informații despre siguranță

Documentul Conformitate cu reglementările și informații despre siguranță (RCSI) este localizat aici:

Telefon Cisco IP seria 6800: https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cuipph/6800-series/RCSI/RCSI-0338-book.pdf

Telefon Cisco IP seria 7800: https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cuipph/7800-series/regulatory_compliance/RCSI-0312-book.pdf

Telefon de conferințe Cisco IP 7832: https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cuipph/7832/regulatory_compliance/RCSI-0311-book.pdf

Telefon Cisco IP seria 8800: https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cuipph/8800-series/regulatory_compliance/RCSI-0313-book.pdf

Telefon de conferințe Cisco IP 8832: https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cuipph/8832/regulatory_compliance/RCSI-0314-book.pdf