Informații privind siguranța și performanțele

Oprirea alimentării cu energie

Accesul la serviciile de urgență prin intermediul telefonului necesită alimentarea cu energie a telefonului. Dacă se produce o întrerupere, apelarea serviciilor de urgență sau service nu funcționează până când alimentarea nu este restaurată. Dacă se produce întreruperea alimentării cu energie, este posibil să trebuiască să reconfigurați echipamentul înainte de a putea utiliza apelarea serviciilor de urgență sau service.

Domenii de reglementare

Frecvența radio (FR) pentru acest telefon este configurată pentru un anumit domeniu de reglementare. Dacă utilizați acest telefon în afara domeniului de reglementare specific, acesta nu va funcționa corect și este posibil să încălcați reglementări locale.

Frecvența radio (FR) pentru căști este controlată de stația de bază. Stația de bază este configurată pentru un anumit domeniu de reglementare. Dacă utilizați acest sistem în afara domeniului de reglementare specific, acesta nu va funcționa corect și este posibil să încălcați reglementări locale.

Mediile de îngrijire a sănătății

Acest produs nu este un dispozitiv medical și utilizează o bandă de frecvențe neautorizată care este sensibilă la interferențe cu alte dispozitive sau echipamente.

Dispozitive externe

Recomandăm utilizarea unor dispozitive externe de bună calitate care sunt protejate împotriva semnalelor nedorite de frecvențe radio (FR) și audio (FA). Printre dispozitivele externe se numără căștile, cablurile și conectorii.

În funcție de calitatea acestor dispozitive și de apropierea lor de alte dispozitive precum telefoane mobile sau instalații radio de comunicații pe două căi, este posibil să se audă un zgomot pe linie. În aceste cazuri, vă recomandăm una sau mai multe dintre următoarele acțiuni:

 • Mutați dispozitivul extern departe de sursa de semnal radio sau audio.

 • Pozați cablurile dispozitivului extern departe de sursa de semnale radio sau audio.

 • Utilizați cabluri protejate pentru dispozitivul extern sau utilizați cabluri cu conector și protecție mai bună.

 • Scurtați lungimea cablului dispozitivului extern.

 • Aplicați ferite sau alte dispozitive asemănătoare pe cablurile dispozitivelor externe.

Cisco nu poate garanta performanța dispozitivelor externe, a cablurilor și conectoarelor.


În țările Uniunii Europene, utilizați numai difuzoare externe, microfoane și căști care sunt perfect compatibile cu Directiva EMC [89/336/EC].

Performanța căștilor wireless Bluetooth (seria 8800)

Telefonul Cisco IP acceptă tehnologia Bluetooth Clasa 2 atunci când căștile acceptă Bluetooth. Bluetooth permite conexiuni wireless cu lățime mică de bandă pe o rază de 30 ft. (10 metri). Cele mai bune performanțe se obțin în intervalul 3-6 ft. (1-2 metri). Puteți conecta până la cinci perechi de căști, însă doar ultima conectată este utilizată în mod implicit.

Din cauza posibilelor interferențe, vă recomandăm să mutați dispozitivele de tip 802.11b/g, dispozitivele Bluetooth, cuptoarele cu microunde și obiectele mari din metal la distanță de căștile wireless.

Căștile wireless Bluetooth nu trebuie să se afle direct în dreptul telefonului. Totuși, unele obstacole, precum pereții sau ușile, și interferențele de la alte dispozitive electronice pot afecta conexiunea.


Telefoanele Cisco IP 6821, 6841 și 6851 nu acceptă Bluetooth.

Telefoanele Cisco IP 7811, 7821, 7841 și 7861 nu acceptă Bluetooth.

Telefonul de conferințe Cisco IP 7832 nu acceptă căști Bluetooth.

Telefonul de conferințe Cisco IP 8832 nu acceptă căști Bluetooth.

Modalităţi de alimentare a telefonului

Vă puteți alimenta telefonul în unul din aceste moduri:

 • Utilizați adaptorul de alimentare furnizat împreună cu telefonul.

 • Telefoanele de birou: dacă rețeaua dumneavoastră acceptă Power over Ethernet (PoE), vă puteți conecta telefonul la rețea. Conectați un cablu Ethernet la portul de telefon Ethernet și în rețea.

 • telefoane conferință (pentru Webex Calling ): dacă rețeaua acceptă Power over Ethernet (PoE), puteți să conectați telefonul conferință la rețea.

Dacă nu sunteți sigur dacă rețeaua dvs. acceptă PoE, consultați administratorul.

Comportamentul telefonului atunci când rețeaua este încărcată

Orice factor care degradează performanța rețelei poate afecta calitatea audio și video a telefonului, iar în unele cazuri poate duce la întreruperea apelului. Printre sursele de degradare a rețelei se numără și următoarele activități, printre altele:

 • Activitățile administrative, cum ar fi scanarea porturilor interne sau scanările de securitate.

 • Atacurile care se produc în rețea, precum cele de tipul Denial of Service.

Avertisment UL

Cablul LAN/Ethernet sau alte cabluri atașate la dispozitiv nu trebuie să fie prelungite în afara clădirii.

Dispozitivul este un accesoriu și utilizează cu produsul listate Webex Hub de birou, vă rugăm să contactați Cisco pentru informații suplimentare.

Dacă utilizați dispozitivul cu un monitor extern, monitorul nu trebuie să depășească 6,84 kg sau riscați rănirea.

EnergyStar

Sigla EnergyStar

Următoarele telefoane au certificare EnergyStar:

 • Cisco IP Phone 7811

 • Cisco IP Phone 7841

 • Cisco IP Conference Phone 7832

 • Cisco IP Phone 8811

 • Cisco IP Phone 8841

 • Cisco IP Phone 8851

 • Telefon Cisco IP 8851NR

Orice model de telefon care nu este în lista de mai sus, nu este certificat.

Clasa 1 energetică

Produsele din Clasa 1 trebuie să fie conectate la o priză electrică cu împământare pentru protecție.

Etichetă produs

Eticheta produsului se află în partea de jos a dispozitivului.

Eticheta produsului se află în compartimentul pentru baterie al dispozitivului.

Eticheta produsului se găsește pe suprafața clemei pentru cameră.

Eticheta din partea de jos a bazei încărcătorului are informațiile de reglementare.

Declarații de conformitate

Declarații de conformitate pentru Uniunea Europeană

Marca CE

Pe echipament și pe ambalaj este aplicat următorul marcaj CE.

Sigla CE

Declarația de expunere la RF pentru Uniunea Europeană (seria 8800)

Acest dispozitiv a fost evaluat și declarat conform cu Directiva 2014/53/UE EMF pentru UE.

Declarațiile de conformitate pentru SUA (seria 8800)

Dispozitiv radio din secțiunea 15

Acest dispozitiv respectă Partea 15 a Regulamentului FCC. Utilizarea trebuie să respecte următoarele două condiţii:

 1. Acest dispozitiv nu trebuie să genereze interferenţe periculoase şi

 2. Acest dispozitiv trebuie să accepte toate interferenţele primite, inclusiv interferenţele care ar putea cauza o funcţionare nedorită.


Dispozitivele radio din secțiunea 15 funcționează fără a crea interferențe cu alte dispozitive care funcționează la această frecvență. Orice schimbări sau modificări ale acestui produs care nu sunt aprobate în mod expres de către Cisco, inclusiv utilizarea antenelor non-Cisco, vor duce la anularea autorității utilizatorului de a utiliza acest dispozitiv.

Declarații de conformitate pentru Canada

Acest dispozitiv respectă standardele RSS Industry Canada scutite de licență. Funcționarea face obiectul următoarelor două condiții: (1) acest dispozitiv nu poate genera interferențe și (2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență, inclusiv interferențe care ar putea provoca funcționarea nedorită a dispozitivului.

Acest produs respectă cerințele specificațiilor tehnice aplicabile ale Institutului pentru Inovații, Știință și Dezvoltare Economică din Canada.

Avis de Conformité Canadien

Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptes de licence RSS d’Industry Canada. Le fonctionnement de cet appareil est soumis à deux conditions : (1) ce périphérique ne doit pas causer d'interférence et (2) ce périphérique doit supporter les interférences, y compris celles susceptibles d'entraîner un fonctionnement non souhaitable de l'appareil.

Le présent produit est conforme aux spécifications techniques applicables d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

Declarația de expunere la RF canadiană (seria 8800)

ACEST DISPOZITIV SE ÎNCADREAZĂ ÎN LIMITELE PREVĂZUTE DE ISED RSS-102 R5 PENTRU EXPUNEREA LA UNDE RADIO

Dispozitivul conține un emițător și un receptor radio. El a fost proiectat astfel încât să nu depășească limitele generale pentru populație (necontrolate) de expunere la unde radio (câmpuri electromagnetice cu frecvențe radio) așa cum sunt prevăzute în RSS-102 cu referire la Codul de Siguranță 6 pentru Sănătate din Canada și include o marjă de siguranță substanțială proiectată să asigure siguranța tuturor persoanelor, indiferent de vârstă sau de starea sănătății.

Ca urmare, sistemele au fost proiectate să funcționeze evitând contactul dintre utilizatorul final și antene. Se recomandă să instalați sistemul într-o locație în care antenele pot rămâne la o distanță minimă specificată față de utilizator, în conformitate cu precizările normelor proiectate pentru a reduce expunerea globală a utilizatorului sau a operatorului.

Dispozitivul a fost testat și este compatibil cu reglementările aplicabile ca parte a procesului de certificare radio.

Rata de absorbție specifică (SAR) maximă pentru acest model și condițiile în care a fost înregistrată

SAR la nivelul capului

WLAN 5 GHz

0,63 W/kg

SAR purtat pe corp

WLAN 5 GHz

0,67 W/kg

Déclaration d'Exposition aux RF Canadienne

CE PÉRIPHÉRIQUE RESPECTE LES LIMITES DÉCRITES PAR LA NORME RSS-102 R5 D'EXPOSITION À DES ONDES RADIO

Votre appareil comprend un émetteur et un récepteur radio. Il est conçu pour ne pas dépasser les limites applicables à la population générale (ne faisant pas l'objet de contrôles périodiques) d'exposition à des ondes radio (champs électromagnétiques de fréquences radio) comme indiqué dans la norme RSS-102 qui sert de référence au règlement de sécurité n°6 sur l'état de santé du Canada et inclut une marge de sécurité importantes conçue pour garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et état de santé.

En tant que tels, les systèmes sont conçus pour être utilisés en évitant le contact avec les antennes par l'utilisateur final. Il est recommandé de positionner le système à un endroit où les antennes peuvent demeurer à au moins une distance minimum préconisée de l'utilisateur, conformément aux instructions des réglementations qui sont conçues pour réduire l'exposition globale de l'utilisateur ou de l'opérateur.

Le périphérique a été testé et déclaré conforme aux réglementations applicables dans le cadre du processus de certification radio.

DAS maximal pour ce modèle et conditions dans lesquelles il a été enregistré

DAS au niveau de la tête

WLAN 5 GHz

0,63 W/kg

DAS près du corps

WLAN 5 GHz

0,67 W/kg

Canadian de mare putere radare declarație (8800 Series)

Utilizatorii trebuie să fie preveniți despre faptul că radarele de mare putere sunt alocate ca utilizatori principali (adică prioritari) ai benzilor de frecvență 5250-5350 MHz și 5650-5850 MHz și, prin urmare, aceste radare pot genera interferențe și/sau pot deteriora dispozitivele LE-LAN.

Devraient également être informés des utilisateurs que les radars à haute puissance sont désignés comme utilisateurs principaux (à savoir des utilisateurs prioritaires) des bandes 5250-5350 MHz et 5650 à 5.850 MHz et que ces radars pourraient provoquer des interférences et / ou endommager les périphériques LE-LAN.

Declarații de conformitate pentru Noua Zeelandă

Permis de conectare (PTC) Avertizare generală

Acordarea unei certificări Telepermit pentru orice articol de tip echipament terminal indică doar faptul că Spark NZ a acceptat că articolul respectă condițiile minime pentru conectare la rețeaua sa. Acest lucru nu reprezintă o avizare a produsului din partea Spark NZ și nu oferă niciun fel de garanție. În plus, nu oferă nicio asigurare că un articol va funcționa corect din toate punctele de vedere cu alt echipament cu certificare Telepermit cu altă marcă sau alt model și nici nu implică faptul că orice produs este compatibil cu toate serviciile de rețea ale Spark NZ.

Webex Room Phone Telepermit

Telefon Cisco IP 6821 TelepermitTelefon Cisco IP 6841 TelepermitTelefon Cisco IP 6851 Telepermit

Telefon de conferințe Cisco IP 8832 Telepermit

Telefon Cisco IP 6821 TelepermitTelefon Cisco IP 6841 TelepermitTelefon Cisco IP 6851 TelepermitTelefon Cisco IP 6861 TelepermitTelefon Cisco IP 6871 Telepermit

Declarațiile de conformitate pentru Taiwan (seria 8800)

Declarație de avertizare DGT

Declarație DGT 1

Declarație DGT 2

Declarație DGT 3

Avertizări vizuale și de baterie descărcată (8800)

Avertizări în limba chineză

Declarație de conformitate pentru Argentina (seria 8800)

Advertencia

No utilizar una fuente de alimentación con caracteristícas distintas a las expresadas ya que podría ser peligroso.

CP-8832-MIC-WLS CNC ID:22259

CP-8832 CNC ID: 21503

Conformitate Argentina

Informații de conformitate pentru Brazilia

Art. 5º - 680

Acest echipament nu are dreptul la protecție împotriva interferențelor dăunătoare și nu poate provoca interferențe în sistemele autorizate corespunzătoare.

Pentru mai multe informații, accesați această adresă URL: http://www.anatel.gov.br

Model

Număr certificat

6821

00261-18-01086

6841

00261-18-01086

6851

00261-18-01086

6861

Neaprobat

6871

07648-19-01086

Model

Număr certificat

7811

0897-15-1086

7821

3844-13-1086

7841

3842-13-1086

7861

3844-13-1086

Model

Număr

7832

00748-18-01086

Model

Număr certificat

8811

3965-14-1086

8841

3965-14-1086

8845

4243-15-9863

8851

3965-14-1086

8851NR

3965-14-1086

8861

0463-15-1086

8865

06125-16-01086

8865NR

06125-16-01086

Model

Număr certificat

8831

0382-14-1086

Model

Număr certificat

8832

Este produto está homologado pela ANATEL de acordo com os procedimentos regulamentados para avaliação da conformidade de produtos para telecomunicações e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência. O Máximo Valor medido da taxă de Absorção específica referent à exposição localizada na Cabeça foi de 0,000194 W/kg. Para maiores informações, consultati o site da ANATEL: http://www.anatel.gov.br.

Este equipamento nu tem direito à proteção contra interferência prejudecat e nu pode causa interferência em Sistemas devidamente de autorizados.

Declarație de conformitate pentru Singapore (8800 Series)

Respectă standardele IMDA DB101992

Informații de conformitate pentru China (8832)

Declarație de avertizare pentru Clasa A

Această declarație este aplicabilă Telefonului IP de conferințe Cisco 8832NR.

Informații de conformitate pentru Japonia

Compatibilitatea VCCI pentru echipamente din Clasa B

Conformitate Radio Japonia JATE CP-HS-WL-561-M-JP, CP-HS-WL-562-M-JP

Japonia JATE radio Conformity HS-WL-730, HS-WL-700-BA .

Conformitate Radio Japonia CP-8832

Conformitate cu Japan JATE CP-6821, CP-6841, CP-6851, CP-6861

„Frecvențele de 5,2/5,3 GHz sunt limitate la utilizarea în interior, doar în Japonia”

Informații de conformitate pentru Coreea (seriile 8800, 8832)

R-CMM-TNY-CP-8832 pentru CP-8832-MIC-WIRED și CP-8832-POE

R-R-TNY-CP-8832-NR pentru CP-8832-NR

R-R-TNY-HS-WL-730, R-C-TNY-CPHSWL561SKR, R-C-TNY-CPHSWL562SKR, R-C-TNY-CPHSWL561NKR, R-C-TNY-CPHSWL562NKR, R-C-TNY-CPHSWL561MKR, R-C-TNY-CPHSWL562MKR

Informații de conformitate pentru Mexic (6800, 8832)

IFETEL: RCPCICP18-0445

Aprobare: NYCE/CT/0125/18/TS

CP-8832-K9 și CP-8832-W-K9

Aprobare: CP-6821 NYC-1902CE00803

Aprobare: NYC-XXXXX

Informații de conformitate pentru Rusia (8832)

Marcajul Uniunii Clienților din Eurasia (Rusia, Belarus, Kazahstan)

Sigla EAC

Declarații de conformitate cu reglementările FCC

Comisia Federală de Comunicații solicită declarații de conformitate pentru următoarele declarații.

Declarație privind secțiunea 15.19 din FCC

Acest dispozitiv respectă Partea 15 a Regulamentului FCC. Funcționarea este restricționată de următoarele două condiții: (1) Acest dispozitiv nu poate cauza interferențe dăunătoare și (2) dispozitivul trebuie să accepte orice interferență primită, inclusiv interferențele ce pot cauza funcționarea într-un mod nedorit.

Declarație privind secțiunea 15.21 din FCC

Schimbările sau modificările neaprobate în mod expres de către partea responsabilă cu conformitatea pot anula dreptul utilizatorului de a folosi echipamentul.

Acest dispozitiv respectă Partea 15 a Regulamentului FCC. Funcționarea este restricționată de următoarele două condiții: (1) Acest dispozitiv nu poate cauza interferențe dăunătoare și (2) dispozitivul trebuie să accepte orice interferență primită, inclusiv interferențele ce pot cauza funcționarea într-un mod nedorit. Este posibil să nu se poată asigura confidențialitatea comunicațiilor când folosiți acest telefon.

Declarația FCC privind expunerea la radiații de RF

Acest echipament se conformează cu limitele de expunere la radiații din FCC stabilite pentru un mediu necontrolat. Utilizatorii finali urmează instrucțiunile de operare specifice pentru a se conforma cu limitele de expunere la RF. Acest transmițător trebuie amplasat la cel puțin 20 cm de utilizator și nu trebuie să fie amplasat sau operat în același loc cu o altă antenă sau un alt transmițător.

Dispozitivul cu funcționalitate în banda 5150–5250 MHz este destinat exclusiv utilizării în interior, pentru a reduce posibilele interferențe dăunătoare cu sistemele de comunicații mobile prin satelit de pe aceleași canale.

Receptoarele FCC și declarația privind dispozitivele digitale din Clasa B

Acest produs a fost testat și este conform cu specificațiile pentru un dispozitiv digital din Clasa B, în conformitate cu capitolul 15 al Regulilor FCC. Aceste limite sunt concepute pentru a oferi o protecție rezonabilă împotriva interferențelor periculoase atunci când echipamentul este utilizat într-un mediu rezidențial. Acest echipament generează, utilizează și poate radia energie sub formă de frecvențe radio și, dacă nu este instalat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile, poate cauza interferențe cu comunicațiile radio. Totuși, nu există nicio garanție că nu vor avea loc interferențe în cazul unei instalări specifice.

Dacă acest echipament cauzează, totuși, interferențe dăunătoare recepției radio sau TV, lucru care este stabilit prin oprirea și pornirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să încerce să remedieze interferența, luând una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

 • Reorientați sau repoziționați antena de recepție.

 • Măriți distanța dintre echipament sau dispozitive.

 • Conectați echipamentul la o altă priză în afară de cea a receptorului.

 • Pentru asistență, consultați un reprezentant sau un tehnician radio/TV cu experiență.

Prezentare generală cu privire la securitatea produselor Cisco

Acest produs conține caracteristici criptografice și este supus legilor SUA și a celor din țara de utilizare cu privire la import, export, transfer și utilizare. Livrarea de produse criptografice Cisco nu implică autoritatea terților de a importa, exporta, distribui sau utiliza criptarea. Importatorii, exportatorii, distribuitorii și utilizatorii sunt responsabili pentru respectarea legilor S.U.A. și a celor din țara de utilizare. Prin utilizarea acestui produs sunteți de acord să respectați legile și regulamentele în vigoare. Dacă nu puteți respecta legile S.U.A. și locale, returnați acest produs imediat.

Informații suplimentare cu privire la reglementările de export din SUA pot fi găsite la https://www.bis.doc.gov/index.php/regulations/export-administration-regulations-ear.

Economia circulară Cisco

Cisco a adoptat principii de design circular pentru produsele sale, lansând utilizarea materialului plastic reciclat după consum. Modelele enumerate mai jos reduc acum utilizarea resurselor naturale în timp ce închid bucla cu deșeurile electronice.

 • Cisco IP Phone 8811

 • Cisco IP Phone 8841

 • Cisco IP Phone 8851 și Cisco IP Phone 8851NR

 • Cisco IP Phone 8861

Vizitați site-ul web despre economia circulară Cisco pentru a afla mai multe despre ce înseamnă acest lucru:

siglă

Informații online importante

Acord de licență pentru utilizatorul final

Acordul de licență pentru utilizatorul final (EULA) se află aici: https://www.cisco.com/go/eula

Conformitate cu reglementările și informații despre siguranță

Documentul Conformitate cu reglementările și informații despre siguranță (RCSI) este localizat aici:

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cuipph/all_models/regulatory_compliance/english/install/guide/iphrcsi3.html

Telefon Cisco IP seria 6800: https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cuipph/6800-series/RCSI/RCSI-0338-book.pdf

seria 6800 Cisco IP DECT telefon: https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cuipph/MPP/6800-DECT/RCSI/RCSI-0366-book.pdf

Telefon Cisco IP seria 7800: https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cuipph/7800-series/regulatory_compliance/RCSI-0312-book.pdf

Telefon de conferințe Cisco IP 7832: https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cuipph/7832/regulatory_compliance/RCSI-0311-book.pdf

Telefon Cisco IP seria 8800: https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cuipph/8800-series/regulatory_compliance/RCSI-0313-book.pdf

Telefon Cisco wireless IP seria 8820:

Telefon de conferințe Cisco IP 8832: https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cuipph/8832/regulatory_compliance/RCSI-0314-book.pdf

Seria Cisco ATA 190: https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cata/19x/RCSI/RCSI-0342-book.pdf

https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cuipph/Webex/Room/RCSI/RCSI-0427-book.pdf

https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cuipph/800-series/RCSI/rcsi-0166-book.pdf

https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cuipph/Webex/Deskcamera/RCSI/rcsi-0162-book.pdf