Informatie over veiligheid en prestaties

Stroomstoring

Voor uw toegang tot de nood service via de telefoon is het noodzakelijk dat de telefoon wordt gestroomd. Als er een stroomonderbreking optreedt, werkt de service of het bellen via de noodoproep niet meer totdat de stroomtoevoer is hersteld. Als er een stroomstoring of onderbreking optreedt, moet u de apparatuur mogelijk opnieuw instellen of opnieuw configureren voordat u de service of oproep service voor noodoproepen kunt gebruiken.

Externe apparaten

We raden u aan om externe apparaten van goede kwaliteit te gebruiken die zijn afgeschermd tegen ongewenste radiofrequentie (RF) en audiofrequentie (AF). Externe apparaten zijn onder andere headsets, kabels en connectoren.

Afhankelijk van de kwaliteit van deze apparaten en de nabijheid ervan voor andere apparaten, zoals mobiele telefoons of twee richtings radio's, kan er nog steeds audio geluid optreden. In deze gevallen raden we u aan een of meer van de volgende handelingen uit te voeren:

 • Verplaats het externe apparaat weg van de bron van het RF-of AF te sluiten signaal.

 • Stuur de kabels van het externe apparaat weg van de bron van het RF-of AF te sluiten signaal.

 • Gebruik afgeschermde kabels voor het externe apparaat of gebruik kabels met een beter schild en connector.

 • Verkort de lengte van de kabel van het externe apparaat.

 • Ferrites of andere apparaten toepassen op de kabels voor het externe apparaat.

Cisco kan de prestaties van externe apparaten, kabels en connectoren niet garanderen.


Gebruik in landen van de Europese Unie alleen externe luidsprekers, microfoons en headsets die volledig compatibel zijn met de EMC-instructie [89/336/EC].

Manieren om uw telefoon in te schakelen

U kunt op een van de volgende manieren uw telefoon inschakelen:

 • Gebruik de lichtnetadapter die bij uw telefoon wordt geleverd.

Als u niet zeker weet of uw netwerk PoE ondersteunt, neemt u contact op met uw beheerder.

Telefoon gedrag tijdens tijd van netwerkcongestie

 • Beheertaken, zoals een interne poort scan of beveiligingsscan

 • Aanvallen die zich op uw netwerk voordoen, zoals een denial of service-aanval

UL-waarschuwing

De LAN/Ethernet-kabel of andere kabels die op het apparaat zijn aangesloten, moeten niet worden verlengd buiten het gebouw.

Product label

Conformiteitsverklaringen

Conformiteitsverklaringen voor de Europese Unie

CE-markering

De volgende CE-markering is aangebracht op de apparatuur en de verpakking.

CE-logo

Conformiteitsverklaringen voor Canada

Dit apparaat voldoet aan de industrie Canada licentie-niet-vrijgestelde RSS-norm (en). De bewerking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat veroorzaakt mogelijk geen interferentie en (2) dit apparaat moet alle interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking van het apparaat kan veroorzaken. Privacy van communicatie wordt mogelijk niet gegarandeerd bij gebruik van deze telefoon.

Dit product voldoet aan de toepasselijke technische specificaties voor innovatie, wetenschap en economische ontwikkeling.

Avis de conformité Canadien

CET appareil est voldoen aan de RSS-normen de licentie RSS d'Industry Canada. Le fonctionnement de cet appareil est soumis à Deux Conditions: (1) CE Périphérique ne doit pas oorzaak d'interférence et (2) CE Périphérique doit-ondersteunings les interférences, y omvatten cellen die d'entraîner niet fonctionnement de souhaitable niet. La Protection des Communications ne peut pas être assurée lors de l'utilisation de CE Téléphone.

Le présent produit est voldoen aan aux Spécifications-technieken die van toepassing zijn d'Innovation, wetenschappen et Développement économique Canada.

Instructies voor FCC-naleving

De Federal Communications Commission vereist nalevings verklaringen voor het volgende:

FCC deel 15,21 verklaring

Wijzigingen of wijzigingen die niet uitdrukkelijk door de betrokken partij zijn goedgekeurd, konden de autoriteit van de gebruiker om de apparatuur te exploiteren, ongeldig maken.

Overzicht van FCC RF-straling

Deze apparatuur voldoet aan de navolgende limieten voor de FCC-straling voor een onbeheerde omgeving. Eindgebruikers moeten voldoen aan de specifieke gebruiksinstructies voor naleving van de RF-belichting. Deze zender moet minimaal 20 cm van de gebruiker zijn en mag niet collocated of in combinatie met een andere antenne of zender worden gebruikt.

FCC-ontvangers en digitale statement a-klasse B

Dit product is getest en voldoet aan de specificaties voor een digitaal apparaat van klasse B, overeenkomstig deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn ontworpen om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie tijdens een installatie op een woning. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie gebruiken en, indien niet geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies, kan schadelijke interferentie voor radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat interferentie niet plaatsvindt in een bepaalde installatie.

Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt op radio-of televisie-opvang, die wordt aangetroffen door de apparatuur uit te schakelen en aan te zetten, wordt de gebruiker geadviseerd om de interferentie te corrigeren met een of meer van de volgende maatregelen:

 • De ontvangende antenne opnieuw plaatsen of verplaatsen

 • De scheiding tussen de apparatuur of apparaten vergroten

 • Sluit de apparatuur aan op een andere uitgang dan de ontvanger.

 • Neem voor ondersteuning contact op met een dealer of een ervaren radio/TV-technicus

Overzicht van Cisco-product beveiliging

Dit product bevat cryptografische functies en is onderworpen aan de Amerikaanse en lokale landen wetten die bepalend zijn voor importeren, exporteren, overdragen en gebruiken. Het leveren van Cisco Cryptographic producten betekent niet dat er een autoriteit van derden is voor het importeren, exporteren, distribueren of gebruiken van codering. Importeurs, exporteurs, distributeurs en gebruikers zijn verantwoordelijk voor de naleving van de Amerikaanse en plaatselijke landen wetgeving. Door dit product te gebruiken, gaat u akkoord met de toepasselijke wetten en voorschriften. Wanneer u de wetten van de V.S. en plaatselijke wetten niet kunt naleven, moet u dit product direct retourneren.

Meer informatie over de Amerikaanse exportregels vindt u op https://www.bis.doc.gov/policiesandregulations/ear/index.htm.

Belangrijke online informatie

Gebruiksrechtovereenkomst

De gebruiksrechtovereenkomst voor eindgebruikers is hier: https://www.cisco.com/go/eula

Naleving van regelgeving en veiligheidsinformatie

Reglementaire naleving en veiligheidsinformatie (RCSI) vindt u hier: