Emniyet ve Performans Bilgileri

Güç Kesintisi

Telefon aracılığıyla acil durum hizmetine erişebilmeniz için telefonunuza güç gitmesi gerekir. Güç kesintisi meydana gelirse güç geri gelene kadar hizmet ve acil çağrı servisi işlevi kullanılamaz. Güç kesintisi veya güçle ilgili bir aksaklık yaşanması halinde, hizmet veya acil çağrı servisini kullanabilmek için cihazı sıfırlamanız ya da yeniden yapılandırmanız gerekebilir.

Düzenleyici Etki Alanları

Bu telefonun radyo frekansı (RF), belirli bir düzenleyici etki alanı için yapılandırılmıştır. Bu telefonu belirli düzenleyici etki alanının dışında kullanırsanız, telefon düzgün çalışmayacaktır ve bu durum yerel düzenlemelere aykırı olabilir.

Ahizenin radyo frekansı (RF) baz istasyonu tarafından kontrol edilir. Baz istasyonu, belirli bir düzenleyici etki alanı için yapılandırılmıştır. Bu sistemi belirli düzenleyici etki alanının dışında kullanırsanız, sistem düzgün çalışmaz ve bu durum yerel düzenlemelere aykırı olabilir.

Sağlık Tesisi Ortamları

Bu ürün, tıbbi cihaz değildir ve diğer cihazlar veya ekipmanların neden olduğu girişime maruz kalan lisanssız bir frekans bandını kullanır.

Harici Cihazlar

İstenmeyen radyo frekansı (RF) ve ses frekansı (AF) sinyallerine karşı koruması olan kaliteli harici cihazları kullanmanızı öneririz. Harici cihazlara kulaklıklar, kablolar ve bağlayıcılar dâhildir.

Bu cihazların kalitesine ve diğer cihazlara (örneğin, cep telefonları veya iki yönlü telsizler) yakınlık durumuna bağlı olarak, yine de bazı ses girişimleri ortaya çıkabilir. Bu durumlarda, aşağıdaki eylemlerden birini veya birkaçını gerçekleştirmenizi öneririz:

 • Harici cihazı RF veya AF sinyallerinin kaynağından uzaklaştırın.

 • Harici cihaz kablolarını RF veya AF sinyallerinin kaynağının uzağından geçirin.

 • Harici cihaz için korumalı kablolar kullanın veya daha iyi bir koruması ve bağlayıcısı olan kablolar kullanın.

 • Harici cihaz kablosunu kısaltın.

 • Harici cihazın kablolarının üzerine ferrit çekirdek veya buna benzer başka bir cihaz uygulayın.

Cisco, harici cihazların, kabloların ve bağlayıcıların performansı hakkında herhangi bir garanti veremez.


Avrupa Birliği ülkelerinde, yalnızca, EMC Yönergesi [89/336/EC] ile tamamen uyumlu olan harici hoparlörleri, mikrofonları ve kulaklıkları kullanın.

Bluetooth Kablosuz Kulaklık Performansı (8800 Serisi)

Kulaklıklar Bluetooth'u desteklediğinde Cisco IP Telefonları Bluetooth Class 2 teknolojisini destekler. Bluetooth, 10 metrelik bir menzil içinde düşük bant genişlikli kablosuz bağlantılara olanak sağlar. 1 - 2 metrelik bir menzil içinde en iyi performans alınır. Beşe kadar kulaklık bağlanabilir, ancak sadece en son bağlanan varsayılan olarak kullanılır.

Potansiyel girişim sorunları nedeniyle, 802.11b/g cihazlarını, Bluetooth cihazlarını, mikrodalga fırınları ve büyük metal nesneleri kablosuz kulaklığın yakınında bulundurmamanızı öneririz.

Bluetooth kablosuz kulaklığın, telefonun doğrudan görüş açısı içerisinde olmasına gerek yoktur. Ancak, duvar veya kapı gibi bazı engeller ve diğer elektronik cihazlardan kaynaklanan girişimler bağlantıyı etkileyebilir.


Cisco IP Telefonu 6821, 6841 ve 6851 Bluetooth'u desteklemez.

Cisco IP Telefonu 7811, 7821, 7841 ve 7861 Bluetooth'u desteklemez.

Cisco IP Konferans Telefonu 7832, Bluetooth kulaklıkları desteklemez.

Cisco IP Konferans Telefonu 8832, Bluetooth kulaklıkları desteklemez.

Telefonunuza Güç Kazandırmanın Yolları

Telefonunuza aşağıdaki yöntemlerden biri ile güç verebilirsiniz:

 • Telefonunuz ile birlikte gelen güç adaptörü ile.

 • Masa telefonları: Ağınız Ethernet Üzerinden Güç (PoE) desteğine sahipse telefonunuzu ağa bağlayabilirsiniz. Ethernet telefon bağlantı noktasına Ethernet kablosu takın Ve ağa bağlayın.

 • Konferans telefonları (Webex Calling ): Ağınız Power over Ethernet (PoE) destekliyorsa, konferans telefonunuzu ağa bağlayabilirsiniz.

Ağınızın PoE'yi desteklediğinden emin değilseniz, yöneticinizle görüşün.

Ağ Tıkanıklığı Sırasında Telefon Davranışı

Ağ performansını azaltan herhangi bir durum, telefonun ses ve görüntü kalitesini etkileyebilir ve kimi durumlarda bir çağrının kesilmesine neden olabilir. Ağ bozulmasının kaynakları aşağıdaki etkinlikleri içerir ancak bunlarla sınırlı değildir:

 • Dâhili bağlantı noktası taraması veya güvenlik taraması gibi yönetimle ilgili görevler.

 • Ağınızda oluşabilecek saldırılar (örneğin, Hizmet Engelleme saldırısı).

UL Uyarısı

LAN/Ethernet kablosu veya cihaza bağlı diğer kablolar, bina dışına uzatılmamalıdır.

Cihaz bir aksesuardır ve UL Listelenmiş ürünle birlikte kullanılır Webex Masa Hub'ı, daha fazla bilgi için lütfen Cisco'ya başvurun.

Cihazı harici bir monitörle kullanmanız durumunda, monitörün ağırlığı 6,84 kg'ı aşmamalıdır; aksi takdirde, yaralanma riskleri oluşabilir.

EnergyStar

EnergyStar logosu

Aşağıdaki telefonlar EnergyStar sertifikasına sahiptir:

 • Cisco IP Phone 7811

 • Cisco IP Phone 7841

 • Cisco IP Conference Phone 7832

 • Cisco IP Phone 8811

 • Cisco IP Phone 8841

 • Cisco IP Phone 8851

 • Cisco IP Phone 8851NR

Yukarıdaki listede bulunmayan tüm telefon modelleri sertifikasızdır.

Sınıf 1 Güç

Sınıf 1 ürünlerin şebekeye bağlı bir elektrik prizine bağlanması gerekir.

Ürün Etiketi

Ürün etiketi, cihazın alt tarafında bulunur.

Ürün etiketi, cihazın pil bölmesinde bulunur.

Ürün etiketi, kamera klips yüzeyinde bulunur.

Şarj cihazı tabanının alt tarafındaki etikette yasal bilgiler bulunur.

Uyumluluk Beyanları

Avrupa Birliği İçin Uyumluluk Beyanları

CE İşareti

Aşağıdaki CE işareti ekipmana ve ambalaja yapıştırılmıştır.

CE logosu

Avrupa Birliği (8800 Serisi) için RF Maruziyeti Beyanı

Bu cihaz 2014/53/EU sayılı AB EMI Direktifi uyarınca değerlendirilmiş ve uyumlu bulunmuştur.

ABD (8800 Serisi) için Uyumluluk Beyanları

Kısım 15 Radyo Cihazı

Bu cihaz, FCC Kurallarının 15. Bölümü ile uyumludur. Çalışma, aşağıdaki iki koşula tabidir:

 1. Bu cihaz zararlı girişime neden olamaz ve

 2. Bu cihaz, İstenmeyen çalışmaya neden olabilecek girişim dahil olmak üzere alınan her türlü girişimi kabul etmelidir.


Kısım 15 radyo cihazı, bu frekansta çalışan diğer cihazlarda girişime neden olmayan bir esasta çalışır. Söz konusu ürün üzerinde Cisco markalı olmayan antenlerin kullanımı da dahil olmak üzere Cisco tarafından açıkça onaylanmayan her türlü değişiklik veya modifikasyon, kullanıcının bu cihazı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.

Kanada İçin Uyumluluk Beyanları

Bu cihaz, Industry Canada lisans muafiyeti RSS standartlarına uygundur. Bu cihazın çalışması şu iki koşula bağlıdır: (1) bu cihaz girişime neden olamaz ve (2) bu cihaz, cihazın istenmeyen çalışmasına neden olabilecek girişim de dahil olmak üzere tüm girişimleri kabul etmelidir.

Bu ürün, geçerli Kanada Yenilik, Bilim ve Ekonomik Gelişme teknik özelliklerini karşılar.

Avis de Conformité Canadien

Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptes de licence RSS d’Industry Canada. Le fonctionnement de cet appareil est soumis à deux conditions : (1) ce périphérique ne doit pas causer d'interférence et (2) ce périphérique doit supporter les interférences, y compris celles susceptibles d'entraîner un fonctionnement non souhaitable de l'appareil.

Le présent produit est conforme aux spécifications techniques applicables d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

Kanada RF Maruziyeti Beyanı (8800 Serisi)

BU CİHAZ ISED RSS-102 R5 REFERANSLI RADYO DALGALARINA MARUZ KALMA SINIRLARINI KARŞILAR

Cihazınızda radyo iletici ve alıcı bulunur. Ürün, Health Canada Emniyet Kodu 6'ya referans veren RSS-102'de belirtildiği gibi, radyo dalgalarına maruz kalma (radyo frekansı elektromanyetik alanları) durumu için Genel nüfus (kontrol dışı) sınırlarını aşmamak üzere tasarlanmıştır ve yaş ve sağlık durumundan bağımsız olarak tüm kişilerin emniyetini sağlamak için tasarlanmış önemli bir güvenlik sınırı içerir.

Bundan dolayı, sistemler son kullanıcıların antenlerle temas etmesinden kaçınılacak şekilde tasarlanmıştır. Sistemi, düzenleyici yönergelere uygun şekilde, antenlerin kullanıcıdan belirtilen en az minimum mesafede olabileceği bir konuma ayarlamanız önerilir. Bu yönergeler, kullanıcının veya operatörün genel maruz kalma oranını azaltmak için tasarlanmıştır.

Cihaz test edilmiş ve radyo sertifika sürecinin parçası olarak geçerli düzenlemelerle uyumlu bulunmuştur.

Bu Model için maksimum SAR ve bunun Kaydedildiği Koşullar

Başta SAR

WLAN 5 GHz

0,63 W/kg

Gövdede SAR

WLAN 5 GHz

0,67 W/kg

Déclaration d'Exposition aux RF Canadienne

CE PÉRIPHÉRIQUE RESPECTE LES LIMITES DÉCRITES PAR LA NORME RSS-102 R5 D'EXPOSITION À DES ONDES RADIO

Votre appareil comprend un émetteur et un récepteur radio. Il est conçu pour ne pas dépasser les limites applicables à la population générale (ne faisant pas l'objet de contrôles périodiques) d'exposition à des ondes radio (champs électromagnétiques de fréquences radio) comme indiqué dans la norme RSS-102 qui sert de référence au règlement de sécurité n°6 sur l'état de santé du Canada et inclut une marge de sécurité importantes conçue pour garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et état de santé.

En tant que tels, les systèmes sont conçus pour être utilisés en évitant le contact avec les antennes par l'utilisateur final. Il est recommandé de positionner le système à un endroit où les antennes peuvent demeurer à au moins une distance minimum préconisée de l'utilisateur, conformément aux instructions des réglementations qui sont conçues pour réduire l'exposition globale de l'utilisateur ou de l'opérateur.

Le périphérique a été testé et déclaré conforme aux réglementations applicables dans le cadre du processus de certification radio.

DAS maximal pour ce modèle et conditions dans lesquelles il a été enregistré

DAS au niveau de la tête

WLAN 5 GHz

0,63 W/kg

DAS près du corps

WLAN 5 GHz

0,67 W/kg

Kanada Yüksek Güç Radarları Beyanı (8800 Serisi)

Kullanıcılar, yüksek güçlü radarların 5250-5350 MHz ve 5650-5850 MHz bantlarının birincil kullanıcıları (yani, öncelikli kullanıcılar) olarak tahsis edildiği ve bu radarların LE-LAN cihazlarında parazit ve/veya hasara yol açabileceği konularında bilgilendirilmelidir.

Devraient également être informés des utilisateurs que les radars à haute puissance sont désignés comme utilisateurs principaux (à savoir des utilisateurs prioritaires) des bandes 5250-5350 MHz et 5650 à 5.850 MHz et que ces radars pourraient provoquer des interférences et / ou endommager les périphériques LE-LAN.

Yeni Zelanda İçin Uyumluluk Beyanları

Bağlanma İzni (PTC) Genel Uyarısı

Terminal ekipmanının herhangi bir öğesi için Telepermit izni yalnızca Spark NZ'nin öğenin ağına bağlanması için gerekli olan minimum koşullarla uyum sağladığını kabul ettiğini belirtir. Bu, Spark NZ tarafından ürünün onaylandığını göstermediği gibi herhangi bir garanti sağlamaz. Her şeyden önemlisi, herhangi bir öğenin farklı marka veya modeldeki Telepermit onaylı bir donanımın bir başka öğesiyle her bakımdan doğru şekilde çalışacağına dair hiçbir garanti vermez ya da hiçbir ürünün Spark NZ'nin tüm ağ hizmetleriyle uyumlu olduğunu belirtmez.

Telepermit'i Webex Room Phone

Cisco IP Phone 6821 TelepermitCisco IP Phone 6841 TelepermitCisco IP Phone 6851 Telepermit

Cisco IP Konferans Telefonu 8832 Telepermit

Cisco IP Phone 6821 TelepermitCisco IP Phone 6841 TelepermitCisco IP Phone 6851 TelepermitCisco IP Phone 6861 TelepermitCisco IP Phone 6871 Telepermit

Tayvan (8800 Serisi) için Uyumluluk Beyanları

DGT Uyarı Bildirimi

DGT beyanı 1

DGT beyanı 2

DGT beyanı 3

Düşük Güç ve Görsel Uyarı Bildirimleri (8800)

Çince Uyarılar

Arjantin (8800 Serisi) için Uyumluluk Beyanı

Advertencia

No utilizar una fuente de alimentación con caracteristícas distintas a las expresadas ya que podría ser peligroso.

CP-8832-MIC-WLS CNC Kimliği:22259

CP-8832 CNC Kimliği: 21503

Arjantin uyumluluğu

Brezilya için Uyumluluk Bilgileri

Art. 5º - 680

Bu ekipman, zararlı enterferansa karşı korumaya sahip değildir ve yetkili uygun şekilde yetkilendirilmiş sistemlerde enterferansa neden olamaz.

Daha fazla bilgi için şu URL'ye gidin: http://www.anatel.gov.br

Model

Sertifika Numarası

6821

00261-18-01086

6841

00261-18-01086

6851

00261-18-01086

6861

Onaylanmadı

6871

07648-19-01086

Model

Sertifika Numarası

7811

0897-15-1086

7821

3844-13-1086

7841

3842-13-1086

7861

3844-13-1086

Model

Numara

7832

00748-18-01086

Model

Sertifika Numarası

8811

3965-14-1086

8841

3965-14-1086

8845

4243-15-9863

8851

3965-14-1086

8851NR

3965-14-1086

8861

0463-15-1086

8865

06125-16-01086

8865NR

06125-16-01086

Model

Sertifika Numarası

8831

0382-14-1086

Model

Sertifika Numarası

8832

Este produto está homologado pela ANATEL de acordo com os procedimentos regulamentados para avaliação da conformidade de produtos para telecomunicações e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência. O máximo valor medido da Taxa de Absorção Específica referente à exposição localizada na cabeça foi de 0,000194 W/kg. Para maiores informaçýes, consulte o site da ANATEL: http://www.anatel.gov.br.

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Singapur (8800 Serisi) için Uyumluluk Beyanı

IMDA DB101992 Standartlarına uygundur

Çin için Uyumluluk Bilgileri (8832)

A Sınıfı Uyarı Bildirimi

Bu bildirim, yalnızca Cisco IP Konferans Telefonu 8832NR için geçerlidir.

Japonya için Uyumluluk Bilgileri

B Sınıfı Ekipmanlarda VCCI Uyumluluğu

Japonya JATE Radyo Uyumluluğu CP-HS-WL-561-M-JP, CP-HS-WL-562-M-JP

Japonya JATE Radyo Uyumluluğu HS-WL-730, HS-WL-700-BA .

Japonya Radyo Uyumluluğu CP-8832

Japan JATE Uyumluluğu CP-6821, CP-6841, CP-6851, CP-6861

"5.2/5.3GHz yalnızca Japonya'da içeride kullanım ile sınırlıdır"

Kore için Uyumluluk Bilgileri (8800 Serisi, 8832)

CP-8832-MIC-WIRED ve CP-8832-POE için R-CMM-TNY-CP-8832

CP-8832-NR için R-R-TNY-CP-8832-NR

R-R-TNY-HS-WL-730, R-C-TNY-CPHSWL561SKR, R-C-TNY-CPHSWL562SKR, R-C-TNY-CPHSWL561NKR, R-C-TNY-CPHSWL562NKR, R-C-TNY-CPHSWL561MKR, R-C-TNY-CPHSWL562MKR

Meksika için Uyumluluk Bilgileri (6800, 8832)

IFETEL: RCPCICP18-0445

Onay: NYCE/CT/0125/18/TS

CP-8832-K9 ve CP-8832-W-K9

Onay: CP-6821 NYC-1902CE00803

Onay: NYC-XXXXX

Rusya için Uyumluluk Bilgileri (8832)

Avrasya Gümrük Birliği İşareti (Rusya, Beyaz Rusya, Kazakistan)

EAC logosu

FCC Uyumluluk Beyanları

Federal İletişim Komisyonu, aşağıdaki ifadeler için uyumluluk beyanları ister.

FCC Kısım 15.19 Beyanı

Bu cihaz, FCC Kurallarının 15. bölümü ile uyumludur. Bu cihazın çalışması şu iki koşula bağlıdır: (1) Bu cihaz zararlı parazite neden olamaz ve (2) bu cihaz, istenmeyen çalışmaya neden olabilecek parazit de dahil olmak üzere alınan tüm parazitleri kabul etmelidir.

FCC Kısım 15.21 Beyanı

Uyumluluktan sorumlu olan tarafça açık onaylanmayan değişiklikler veya düzenlemeler kullanıcının ekipmanı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.

Bu cihaz, FCC Kurallarının 15. bölümü ile uyumludur. Bu cihazın çalışması şu iki koşula bağlıdır: (1) Bu cihaz zararlı parazite neden olamaz ve (2) bu cihaz, istenmeyen çalışmaya neden olabilecek parazit de dahil olmak üzere alınan tüm parazitleri kabul etmelidir. Bu telefonu kullanırken iletişimlerin gizliliği sağlanmamış olabilir.

FCC RF Radyasyonuna Maruz Kalma Beyanı

Bu ekipman, kontrol edilmeyen bir ortam için ortaya konulan FCC radyasyona maruz kalma sınırlarıyla uyumludur. Son kullanıcılar, RF'ye maruz kalma uyumluluğunu sağlamak için belirli kullanım talimatlarına uymalıdır. Bu transmitter, kullanıcıdan en az 20 cm uzakta olmalıdır ve başka bir anten veya transmitterle yan yana yerleştirilmemeli veya birlikte çalıştırılmamalıdır.

5150–5250 MHz bandında çalıştırılacak cihaz, ortak kanallı mobil uydu sistemlerine yönelik zararlı parazit olasılığını azaltmak için yalnızca iç mekan kullanımı içindir.

FCC Alıcılar ve Sınıf B Dijital Beyanı

Bu ürün, test edilmiş ve FCC Kuralları Kısım 15 uyarınca B Sınıfı dijital cihaz belirtimlerine uygun olduğu görülmüştür. Bu sınırlamalar, ikamet edilen bölge kurulumlarında zararlı girişime karşı makul ölçüde koruma sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu ekipman, radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir ve talimatlara uygun olarak kurulup kullanılmazsa radyo iletişimlerinde zararlı girişime neden olabilir. Ancak, belirli bir kurulumda bu girişimin gerçekleşmeyeceği kesin değildir.

Bu ekipman, radyo veya televizyon sinyal alışında zararlı girişime neden olursa (bu girişim, ekipmanı kapatıp açarak saptanabilir), kullanıcının aşağıdaki önlemlerden birine veya birkaçına başvurarak girişimi düzeltmesi önerilir:

 • Alıcı antenin yönünü veya konumunu değiştirme

 • Ekipman veya cihazlar arasındaki uzaklığı artırma

 • Ekipmanı, alıcınınkinden farklı bir çıkışa bağlama

 • Yardım için satıcıya veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine başvurma

Cisco Ürün Güvenliğine Genel Bakış

Bu ürün şifreli özellikler içermektedir ve ithalat, ihracat, transfer ve kullanım hususlarını düzenleyen ABD yasaları ile yerel ülke yasalarına tabidir. Cisco şifreleme ürünlerinin teslim edilmesi, üçüncü taraflara şifreleme konusunda ithalat, ihracat, dağıtma veya kullanma yetkisi vermemektedir. İthalatçılar, ihracatçılar, dağıtıcılar ve kullanıcılar ABD yasaları ile yerel ülke yasalarına uymaktan sorumludur. Bu ürünü kullanmakla, ilgili yasa ve düzenlemelere uymayı kabul etmiş sayılırsınız. ABD yasalarına ve yerel yasalara uyamayacaksanız bu ürünü derhal iade edin.

https://www.bis.doc.gov/index.php/regulations/export-administration-regulations-ear adresinde ABD ihracat mevzuatı hakkında daha fazla bilgi bulunabilir.

Cisco Döngüsel Ekonomi

Cisco, tüketim sonrası geri dönüştürülmüş plastik kullanımını teşvik ederek ürünlerinde döngüsel tasarım ilkelerini benimsemiştir. Aşağıda listelenen modeller, artık doğal kaynak kullanımını azaltırken kendi elektronik atığı ile döngüyü kapatmaktadır.

 • Cisco IP Phone 8811

 • Cisco IP Phone 8841

 • Cisco IP Phone 8851 ve Cisco IP Phone 8851NR

 • Cisco IP Phone 8861

Bunun ne anlama geldiği hakkında daha fazla bilgi edinmek için Cisco'nun Döngüsel Ekonomi web sitesini ziyaret edin:

Logo

Önemli Çevrimiçi Bilgiler

Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi

Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi (EULA) şurada yer almaktadır: https://www.cisco.com/go/eula

Mevzuata Uygunluk ve Güvenlik Bilgileri

Yasal Düzenlemelerle Uyumluluk ve Emniyet Bilgisi (RCSI) aşağıda yer almaktadır:

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cuipph/all_models/regulatory_compliance/english/install/guide/iphrcsi3.html

Cisco IP Phone 6800 Serisi: https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cuipph/6800-series/RCSI/RCSI-0338-book.pdf

Cisco IP DECT Telefon 6800 Serisi: https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cuipph/MPP/6800-DECT/RCSI/RCSI-0366-book.pdf

Cisco IP Phone 7800 Serisi: https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cuipph/7800-series/regulatory_compliance/RCSI-0312-book.pdf

Cisco IP Konferans Telefonu 7832: https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cuipph/7832/regulatory_compliance/RCSI-0311-book.pdf

Cisco IP Phone 8800 Serisi: https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cuipph/8800-series/regulatory_compliance/RCSI-0313-book.pdf

Cisco Kablosuz IP Telefonu 8820 Serisi:

Cisco IP Konferans Telefonu 8832: https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cuipph/8832/regulatory_compliance/RCSI-0314-book.pdf

Cisco ATA 190 Serisi: https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cata/19x/RCSI/RCSI-0342-book.pdf

https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cuipph/Webex/Room/RCSI/RCSI-0427-book.pdf

https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cuipph/800-series/RCSI/rcsi-0166-book.pdf

https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cuipph/Webex/Deskcamera/RCSI/rcsi-0162-book.pdf