Інформація про безпеку й продуктивність

Відключення електроенергії

Для доступу до екстрених служб із телефона потрібно, щоб він отримував живлення. Якщо відключиться електропостачання, виклик служб, зокрема екстрених, не працюватиме, поки живлення не відновиться. У разі вимкнення або переривання електропостачання може знадобитися скинути або повторно налаштувати обладнання, перш ніж можна бути викликати служби, у том числі екстрені.

Регулятивні домени

Радіочастота (РЧ) для цього телефона налаштовується з указанням певного регулятивного домену. Поза певним регулятивним доменом телефон може працювати неправильно та з порушенням місцевих нормативних вимог.

Радіочастота (РЧ) для слухавки контролюється базовою станцією. Базова станція налаштована для певного регулятивного домену. Поза певним регулятивним доменом система може працювати неправильно та з порушенням місцевих нормативних вимог.

Медичні середовища

Цей виріб не є медичним пристроєм і використовує неліцензований діапазон частот, що може зазнавати перешкод від інших пристроїв або обладнання.

Зовнішні пристрої

Рекомендується використовувати якісні зовнішні пристрої, які захищені від небажаних радіочастотних (РЧ) і аудіочастотних (АЧ) сигналів. До категорії зовнішніх пристроїв належать гарнітури, кабелі й з’єднувачі.

Певний шум усе одно може виникати. Це залежить від якості самих пристроїв і відстані до інших пристроїв, наприклад мобільних телефонів і приймально-передавальних радіостанцій. У таких випадках рекомендується виконати принаймні одну з описаних нижче дій:

 • Перемістіть зовнішній пристрій подалі від джерела РЧ- або АЧ-сигналів.

 • Прокладіть кабелі зовнішнього пристрою подалі від джерела РЧ- або АЧ-сигналів.

 • Використовуйте екрановані кабелі для зовнішнього пристрою або кабелі з кращим екрануванням і роз’ємом.

 • Зменште довжину кабелю зовнішнього пристрою.

 • Застосуйте ферити або інші подібні пристрої до кабелів для зовнішнього пристрою.

Cisco не може гарантувати належну роботу зовнішніх пристроїв, кабелів і роз’ємів.


У країнах Європейського Союзу використовуйте лише зовнішні динаміки, мікрофони й гарнітури, які повністю відповідають Директиві щодо електромагнітної сумісності [89/336/EC].

Характеристики бездротової гарнітури Bluetooth (серія 8800)

Якщо гарнітура підтримує технологію Bluetooth, IP-телефони Cisco підтримують технологію Bluetooth класу 2. Bluetooth забезпечує бездротові з’єднання з низькою пропускною здатністю в радіусі 10 метрів. Найкращі характеристики досягаються на відстані від 1 до 2 метрів. Можна підключити до п’яти гарнітур, але лише остання буде використовуватися за замовчуванням.

Щоб запобігти можливим перешкодам, рекомендується перемістити пристрої 802.11b/g, пристрої Bluetooth, мікрохвильові печі й великі металеві предмети подалі від бездротової гарнітури.

Бездротова гарнітура Bluetooth необов’язково має знаходитися в межах прямої видимості телефона. Проте деякі об’єкти, як-от стіни й двері, а також перешкоди від інших електронних пристроїв можуть погіршити якість з’єднання.


IP-телефони Cisco серій 6821, 6841 і 6851 не підтримують Bluetooth.

IP-телефони Cisco серій 7811, 7821, 7841 і 7861 не підтримують Bluetooth.

IP-телефони Cisco для конференц-зв’язку серії 7832 не підтримують гарнітури Bluetooth.

IP-телефони Cisco для конференц-зв’язку серії 8832 не підтримують гарнітури Bluetooth.

Способи забезпечення живлення для телефонів

Забезпечити живлення телефона можна одним із таких способів:

 • За допомогою адаптера живлення, що постачається з телефоном.

 • Настільні телефони: якщо мережа підтримує живлення через Ethernet (PoE), можна підключити телефон до мережі. Підключіть кабель Ethernet до порту телефону Ethernet і в мережу.

 • Конференц-телефони (для Webex Calling): Якщо ваша мережа підтримує Power over Ethernet (PoE), ви можете підключити конференц-телефон до мережі.

Якщо ви не впевнені, чи підтримує ваша мережа PoE, зверніться до адміністратора.

Поведінка телефона під час перевантаження мережі

Усі фактори, які зменшують продуктивність мережі, можуть вплинути на якість звуку й відео телефона, а в деяких випадках призвести до розірвання виклику. Дії, що призводять до погіршення стану мережі, можуть бути, зокрема, такими:

 • Адміністративні завдання, як-от внутрішнє сканування портів або перевірка безпеки.

 • Атаки на вашу мережу, зокрема "відмова в обслуговуванні".

Попередження щодо сертифікації UL

Кабель LAN/Ethernet та інші кабелі, приєднані до пристрою, не повинні виходити за межі будівлі.

Пристрій є аксесуаром і використовується з продуктом Webex Desk Hub, внесеним до списку UL, зв'яжіться з компанією Cisco для отримання додаткової інформації.

Якщо ви використовуєте пристрій разом із зовнішнім монітором, то задля запобігання травмуванням такий монітор не повинен важити понад 6,84 кг.

EnergyStar

Логотип EnergyStar

Сертифікат EnergyStar мають такі телефони:

 • IP-телефон Cisco 7811

 • IP-телефон Cisco 7841

 • IP-телефон Cisco для конференц-зв’язку 7832

 • IP-телефон Cisco 8811

 • IP-телефон Cisco 8841

 • IP-телефон Cisco 8851

 • IP-телефон Cisco 8851NR

Модель телефона, не зазначена в наведеному вище списку, не сертифікована.

Клас живлення 1

Вироби класу 1 потрібно підключати до розетки живлення із захисним заземленням.

Етикетка товару

Етикетка товару розташована внизу пристрою.

Етикетка товару розташована в батарейному відсіку пристрою.

Етикетка товару розташована на тримачі камери.

Нормативна інформація міститься на етикетці, розташованій на нижній частині зарядного пристрою.

Заяви про відповідність вимогам

Заяви про відповідність вимогам для ЄС

Маркування CE

На обладнання й упаковку нанесено позначку СЕ.

Логотип СЕ

Заява про радіочастотне опромінення для Європейського Союзу (серія 8800)

Цей пристрій пройшов оцінювання, і його визнано таким, що відповідає Директиві 2014/53/EU ЄС щодо електромагнітних полів.

Заяви про відповідність для США (серія 8800)

Частина 15. Радіопристрій

Цей пристрій відповідає правилам частини 15 FCC. Робота пристрою обмежується двома умовами:

 1. пристрій не має спричиняти шкідливих перешкод;

 2. пристрій повинен запобігати будь-якому втручанню, зокрема такому, що призводить до небажаної роботи.


Радіопристрій (відповідно до частини 15) працює з іншими пристроями на тій самій частоті без перешкод. Будь-які зміни або модифікації зазначеного виробу, які не були прямо схвалені компанією Cisco, включаючи використання антен виробництва не компанії Cisco, можуть позбавити користувача права на експлуатацію цього пристрою.

Заяви про відповідність вимогам для Канади

Цей пристрій відповідає стандартам RSS для пристроїв, які не підлягають ліцензуванню з боку Міністерства промисловості Канади. Для експлуатації необхідно виконання двох умов: (1) цей пристрій не може створювати перешкоди; (2) цей пристрій повинен запобігати будь-якому втручанню, зокрема такому, що призводить до небажаної роботи.

Цей виріб відповідає застосовним технічним специфікаціям Міністерства інновацій, науки й економічного розвитку Канади.

Avis de Conformité Canadien

Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptes de licence RSS d’Industry Canada. Le fonctionnement de cet appareil est soumis à deux conditions : (1) ce périphérique ne doit pas causer d'interférence et (2) ce périphérique doit supporter les interférences, y compris celles susceptibles d'entraîner un fonctionnement non souhaitable de l'appareil.

Le présent produit est conforme aux spécifications techniques applicables d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

Заява про вплив радіочастот у Канаді (серія 8800)

ЦЕЙ ПРИСТРІЙ ВІДПОВІДАЄ ОБМЕЖЕННЯМ ISED RSS-102 R5 ЩОДО ВПЛИВУ РАДІОХВИЛЬ

Пристрій містить радіопередавач і приймач. Його розроблено так, щоб не перевищувати обмеження щодо загального (неконтрольованого) впливу радіохвиль (радіочастотних електромагнітних полів), як зазначено в RSS-102 з посиланням на Зведення 6 норм і правил щодо безпеки Міністерства охорони здоров’я Канади, а також передбачено суттєвий запас безпеки для захисту всіх людей незалежно від віку та стану здоров’я.

Системи розроблено з думкою про те, що під час експлуатації кінцевий користувач не повинен торкатись антен. Рекомендується розташувати систему в такому місці, де антени можуть залишатися принаймні на мінімальній зазначеній відстані від користувача згідно з нормативними правилами. Це допоможе зменшити загальний вплив на користувача або оператора.

У рамках сертифікації щодо радіочастот пристрій пройшов випробування, і було визначено, що він відповідає застосовним правилам.

Максимальне значення SAR для цієї моделі й умов реєстрації

Значення SAR біля голови

WLAN 5 ГГц

0,63 Вт/кг

SAR біля тіла

WLAN 5 ГГц

0,67 Вт/кг

Déclaration d'Exposition aux RF Canadienne

CE PÉRIPHÉRIQUE RESPECTE LES LIMITES DÉCRITES PAR LA NORME RSS-102 R5 D'EXPOSITION À DES ONDES RADIO

Votre appareil comprend un émetteur et un récepteur radio. Il est conçu pour ne pas dépasser les limites applicables à la population générale (ne faisant pas l'objet de contrôles périodiques) d'exposition à des ondes radio (champs électromagnétiques de fréquences radio) comme indiqué dans la norme RSS-102 qui sert de référence au règlement de sécurité n°6 sur l'état de santé du Canada et inclut une marge de sécurité importantes conçue pour garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et état de santé.

En tant que tels, les systèmes sont conçus pour être utilisés en évitant le contact avec les antennes par l'utilisateur final. Il est recommandé de positionner le système à un endroit où les antennes peuvent demeurer à au moins une distance minimum préconisée de l'utilisateur, conformément aux instructions des réglementations qui sont conçues pour réduire l'exposition globale de l'utilisateur ou de l'opérateur.

Le périphérique a été testé et déclaré conforme aux réglementations applicables dans le cadre du processus de certification radio.

DAS maximal pour ce modèle et conditions dans lesquelles il a été enregistré

DAS au niveau de la tête

WLAN 5 ГГц

0,63 Вт/кг

DAS près du corps

WLAN 5 ГГц

0,67 Вт/кг

Заява про канадські радари великої потужності (серія 8800)

Користувачам потрібно також повідомити про те, що високопотужні радарні станції призначаються як основні користувачі (тобто користувачі з вищим пріоритетом) смуг 5250–5350 МГц і 5650–5850 МГц, а також що ці радари можуть створювати перешкоди для пристроїв LE-LAN і/або пошкоджувати їх.

Devraient également être informés des utilisateurs que les radars à haute puissance sont désignés comme utilisateurs principaux (à savoir des utilisateurs prioritaires) des bandes 5250-5350 MHz et 5650 à 5.850 MHz et que ces radars pourraient provoquer des interférences et / ou endommager les périphériques LE-LAN.

Заяви про відповідність вимогам для Нової Зеландії

Загальне попередження про дозвіл на підключення (PTC)

Надання дозволу Telepermit на використання будь-якої одиниці термінального обладнання означає лише те, що компанія Spark NZ визнала цей прилад таким, який відповідає мінімальним умовам для підключення до її мережі. Цей дозвіл не означає, що компанія Spark NZ підтверджує якість виробу, і не надає жодної гарантії. Крім того, він не гарантує, що одиниця обладнання працюватиме коректно за всіма критеріями з іншою одиницею іншої марки або моделі, для якої надано дозвіл Telepermit, а також не означає, що будь-який виріб сумісний з усіма мережевими службами Spark NZ.

Теледозвіл на телефон у кімнаті Webex

IP-телефон Cisco 6821 ТеледозвілIP-телефон Cisco 6841 ТеледозвілIP-телефон Cisco 6851 Теледозвіл

Конференц-телефон Cisco IP 8832 Telepermit

IP-телефон Cisco 6821 ТеледозвілIP-телефон Cisco 6841 ТеледозвілIP-телефон Cisco 6851 ТеледозвілIP-телефон Cisco 6861 ТеледозвілIP-телефон Cisco 6871 Теледозвіл

Заяви про відповідність для Тайваню (серія 8800)

Попередження DGT

Заява DGT 1

Заява DGT 2

Заява DGT 3

Повідомлення про низький заряд і візуальні попередження (8800)

Попередження китайською мовою

Заява про відповідність для Аргентини (серія 8800)

Advertencia

No utilizar una fuente de alimentación con caracteristícas distintas a las expresadas ya que podría ser peligroso.

ІД CP-8832-MIC-WLS CNC: 22259

ІД CP-8832 CNC: 21503

Відповідність вимогам Аргентини

Інформація про відповідність вимогам для Бразилії

Ст. 5º - 680

Це обладнання не має захисту від шкідливих перешкод і не може викликати перешкоди для належним чином авторизованих систем.

Додаткову інформацію див. на сайті http://www.anatel.gov.br

Модель

Номер сертифіката

6821

00261-18-01086

6841

00261-18-01086

6851

00261-18-01086

6861

Не ухвалено

6871

07648-19-01086

Модель

Номер сертифіката

7811

0897-15-1086

7821

3844-13-1086

7841

3842-13-1086

7861

3844-13-1086

Модель

Номер

7832

00748-18-01086

Модель

Номер сертифіката

8811

3965-14-1086

8841

3965-14-1086

8845

4243-15-9863

8851

3965-14-1086

8851NR

3965-14-1086

8861

0463-15-1086

8865

06125-16-01086

8865NR

06125-16-01086

Модель

Номер сертифіката

8831

0382-14-1086

Модель

Номер сертифіката

8832

Este produto está homologado pela ANATEL de acordo com os procedimentos regulamentados para avaliação da conformidade de produtos para telecomunicações e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência. O máximo valor medido da Taxa de Absorção Específica referente à exposição localizada na cabeça foi de 0,000194 W/kg. Para maiores informações, consulte o site da ANATEL: http://www.anatel.gov.br.

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Заява про відповідність для Сінгапуру (серія 8800)

Відповідає вимогам стандартів IMDA DB101992

Інформація про відповідність вимогам для Китаю (8832)

Попередження щодо класу A

Ця заява стосується телефона Cisco IP Conference Phone 8832NR.

Інформація про відповідність вимогам для Японії

Відповідність правилам VCCI для обладнання класу B

Відповідність радіообладнання правилам JATE, чинним у Японії, CP-HS-WL-561-M-JP, CP-HS-WL-562-M-JP

Відповідність радіо JATE Японії HS-WL-730, HS-WL-700-BA .

Відповідність радіообладнання правилам, чинним у Японії, CP-8832

Відповідність правилам JATE, чинним у Японії, CP-6821, CP-6841, CP-6851, CP-6861

"5,2/5,3 ГГц обмежено для використання в приміщенні лише в Японії"

Інформація про відповідність вимогам для Кореї (серія 8800, 8832)

R-CMM-TNY-CP-8832 для CP-8832-MIC-WIRED і CP-8832-POE

R-R-TNY-CP-8832-NR для CP-8832-NR

R-R-TNY-HS-WL-730, R-C-TNY-CPHSWL561SKR, R-C-TNY-CPHSWL562SKR, R-C-TNY-CPHSWL561NKR, R-C-TNY-CPHSWL562NKR, R-C-TNY-CPHSWL561MKR, R-C-TNY-CPHSWL562MKR

Інформація про відповідність вимогам для Мексики (6800, 8832)

IFETEL: RCPCICP18-0445

Ухвалення: NYCE/CT/0125/18/TS

CP-8832-K9 і CP-8832-W-K9

Ухвалення: CP-6821 NYC-1902CE00803

Ухвалення: NYC-XXXXX

Інформація про відповідність вимогам для Росії (8832)

Знак Митного союзу ЄАЕС (Росія, Білорусь, Казахстан)

Емблема EAC

Заяви про відповідність вимогам FCC

Згідно з правилами Федеральної комісії зв’язку (FCC), необхідні заяви про відповідність вимогам для наведених далі положень.

Заява щодо частини 15.19 FCC

Цей пристрій відповідає правилам частини 15 FCC. Для експлуатації необхідно виконання двох умов: (1) цей пристрій не може створювати шкідливі перешкоди; (2) цей пристрій повинен запобігати будь-якому втручанню, зокрема такому, що призводить до небажаної роботи.

Заява щодо частини 15.21 FCC

Зміни або модифікації, які не були прямо схвалені стороною, відповідальною за дотримання нормативних положень, можуть позбавити користувача права на експлуатацію обладнання.

Цей пристрій відповідає правилам частини 15 FCC. Для експлуатації необхідно виконання двох умов: (1) цей пристрій не може створювати шкідливі перешкоди; (2) цей пристрій повинен запобігати будь-якому втручанню, зокрема такому, що призводить до небажаної роботи. Під час використання цього телефона неможливо забезпечити конфіденційність зв’язку.

Заява про вимоги FCC щодо РЧ-випромінювання

Це обладнання відповідає обмеженням FCC щодо випромінювання, установленим для неконтрольованого середовища. Кінцеві користувачі повинні дотримуватися конкретних інструкцій з експлуатації, щоб забезпечити відповідність вимогам щодо РЧ-випромінювання. Цей передавач має бути на відстані щонайменше 20 см від користувача і не повинен бути розташований або працювати разом із будь-якою іншою антеною чи передавачем.

Пристрій для роботи в діапазоні 5150–5250 МГц призначений лише для використання в приміщенні, інакше він може створювати шкідливі перешкоди для спільних каналів мобільних супутникових систем.

Заява про вимоги FCC щодо приймачів і цифрових пристроїв класу B

Цей виріб пройшов перевірку й відповідає обмеженням щодо цифрових пристроїв класу B, передбаченим у частині 15 правил FCC. Ці обмеження забезпечують раціональний захист від шкідливих перешкод у житловому середовищі. Обладнання генерує, використовує та випромінює радіочастотну енергію, тому в разі недотримання вказівок зі встановлення та використання може спричиняти шкідливі перешкоди. Однак гарантувати, що перешкоди не виникатимуть в окремому випадку встановлення, неможливо.

Якщо це обладнання створює шкідливі перешкоди для приймання радіо- або телесигналів (це можна з’ясувати, вимикаючи та вмикаючи пристрій), їх можна спробувати усунути, скориставшись принаймні одним із запропонованих нижче способів:

 • Змініть орієнтацію або розміщення приймальної антени.

 • Збільште простір між обладнанням і пристроями

 • Підключіть обладнання до розетки, у яку не підключено приймач

 • Зверніться до постачальника або спеціаліста з телевізійної чи радіотехніки по допомогу

Огляд засобів безпеки продуктів Cisco

Цей продукт має криптографічні функції й підпадає під дію законів США та місцевих законів щодо імпорту, експорту, передавання та використання. Постачання криптографічних продуктів Cisco не передбачає імпорт, експорт, розповсюдження або використання шифрування з боку третіх осіб. Імпортери, експортери, дистриб’ютори й користувачі відповідають за дотримання законів США й місцевих законів країни. Використовуючи цей продукт, ви погоджуєтеся дотримуватися застосовних законів і постанов. Якщо ви не можете дотримуватися законів США й місцевих законів, негайно поверніть виріб.

Додаткову інформацію про експортні правила США можна знайти за адресою https://www.bis.gov/ear.

Економіка замкненого циклу Cisco

Компанія Cisco застосовує принципи замкненого циклу під час розробки продукції та одною з перших почала використовувати перероблений пластик. Під час виробництва наведених нижче моделей було зменшено використання природних ресурсів і впроваджено замкнений цикл завдяки власним електронним відходам.

 • IP-телефон Cisco 8811

 • IP-телефон Cisco 8841

 • IP-телефон Cisco 8851 і IP-телефон Cisco 8851NR

 • IP-телефон Cisco 8861

Щоб дізнатися про це більше, відвідайте сайт Cisco про економіку замкненого циклу:

емблема

Важлива інформація в Інтернеті

Ліцензійна угода з кінцевим користувачем

Ліцензійну угоду з кінцевим користувачем (EULA) опубліковано тут: https://www.cisco.com/go/eula

Інформація про відповідність нормативним документам і безпеку

Інформацію про відповідність нормативним документам і безпеку (RCSI) опубліковано тут:

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cuipph/all_models/regulatory_compliance/english/install/guide/iphrcsi3.html

IP-телефон Cisco серії 6800: https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cuipph/6800-series/RCSI/RCSI-0338-book.pdf

Cisco IP DECT Phone серії 6800: https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cuipph/MPP/6800-DECT/RCSI/RCSI-0366-book.pdf

IP-телефон Cisco серії 7800: https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cuipph/7800-series/regulatory_compliance/RCSI-0312-book.pdf

IP-конференц-телефон Cisco 7832: https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cuipph/7832/regulatory_compliance/RCSI-0311-book.pdf

IP-телефон Cisco серії 8800: https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cuipph/8800-series/regulatory_compliance/RCSI-0313-book.pdf

Бездротовий IP-телефон Cisco серії 8820:

IP-конференц-телефон Cisco 8832: https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cuipph/8832/regulatory_compliance/RCSI-0314-book.pdf

Серія Cisco ATA 190: https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cata/19x/RCSI/RCSI-0342-book.pdf

https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cuipph/Webex/Room/RCSI/RCSI-0427-book.pdf

https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cuipph/800-series/RCSI/rcsi-0166-book.pdf

https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cuipph/Webex/Deskcamera/RCSI/rcsi-0162-book.pdf