Over sessietypen

Sessietypen zijn als vergaderingssjablonen die personen in uw organisatie kunnen gebruiken om snel vergaderingen te plannen.

Sessietypen definiëren de functies en opties die voor gebruikers beschikbaar zijn voor geplande sessies. Indien ingeschakeld voor een Webex-site, kunt u maximaal vier aangepaste sessietypen maken voor elke primaire sessietype die uw service bevat.

Nadat u een aangepast sessietype hebt gemaakt, kunnen sitebeheerders ze toewijzen aan bepaalde gebruikers. U kunt bijvoorbeeld sessietypen gebruiken om te voorkomen dat bepaalde gebruikers de optie extern beheer gebruiken tijdens scherm delen.

Aangepaste sessietypen maken voor eenWebexSite

Voordat u begint

Als de optie Sessietypen niet beschikbaar is op een Webex-site, kunt u contact opnemen CSM (Customer Success Manager) (CSM).

Nadat u een nieuwe versie sessietype, kunt u deze niet meer verwijderen. U kunt het sessietype echter wel aanpassen of uitschakelen.

1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.webex.comnaar Services en selecteer vervolgens sites onder Vergadering.

2

Selecteer de Webex-site om de instellingen voor te wijzigen en klik op Site configureren.

3

Selecteer onder Algemene instellingende optie Sessietypen.

4

Zoek in de kolom Sessiecode naar de primaire sessietype waar u een aangepaste ruimte sessietype maken.

5

Klik op de koppeling Sessietype toevoegen voor <session type="">.

6

Voer een naam voor het aangepaste sessietype in.

7

Selecteer de functies die u wilt opnemen in het sessietype.

8

Klik op Toevoegen.


 

Als u een host de mogelijkheid wilt bieden om sessies te hosten met de aangepaste sessietype die u hebt gemaakt, moet sessietype gebruiker zijn ingeschakeld.

Een sessietype voor een gebruiker inschakelen

1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.webex.comnaar Gebruikers

2

Selecteer een gebruiker en selecteer bij Servicesde optie Vergadering.

3

Selecteer de Webex Meetings site die u voor een sessietype inschakelen.

4

Vink het selectievakje voor het gewenste sessietype.

5

Selecteer Opslaan.

Een sessietype voor alle nieuwe gebruikers inschakelen

1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.webex.comnaar Services en selecteer vervolgens sites onder Vergadering.

2

Selecteer de Webex-site om de instellingen voor te wijzigen en klik op Site configureren.

3

Selecteer onder Algemene instellingende optie Sessietypen.

4

Zoek in de kolom Standaard voor nieuwe gebruikers het selectievakje dat overeenkomt met sessietype gebruikers die toegang moeten hebben tot alle nieuwe gebruikers en vink dit aan.

5

Scrol omlaag en klik op Bijwerken.

Een aangepast sessietype wijzigen

1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.webex.comnaar Services en selecteer vervolgens sites onder Vergadering.

2

Selecteer de Webex-site om de instellingen voor te wijzigen en klik op Site configureren.

3

Selecteer onder Algemene instellingende optie Sessietypen.

4

Zoek in de kolom Sessiecode het primaire sessietype en klik vervolgens op de koppeling voor het aangepaste sessietype dat u wilt bewerken.

5

Wijzig de functie-instellingen voor het sessietype.

6

Scrol omlaag en selecteer Bijwerken.

Een aangepast sessietype voor een Webex-site in- of uitschakelen

1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.webex.comnaar Services en selecteer vervolgens sites onder Vergadering.

2

Selecteer de Webex-site om de instellingen voor te wijzigen en klik op Site configureren.

3

Selecteer onder Algemene instellingende optie Sessietypen.

4

Schakel in de kolom Actief het betreffende selectievakje in of uit om het sessietype in of uit te schakelen.

5

Scrol omlaag en selecteer Bijwerken.

Sessietypefuncties

De volgende functieopties zijn voor eenWebex MeetingsPRO aangepaste sessietype, maar zijn kenmerkend voor alleWebexDiensten.

Functies

Functie

Waarschuwing: knipperend

Een oranje waarschuwing verschijnt als het deelvenster van de deelnemer wordt samengevouwen of gesloten, wanneer iemand zich bij de vergadering aansluit, een enquête wordt geopend of een chat wordt ontvangen. De waarschuwing blijft knipperen tot het deelvenster van de deelnemer wordt geopend of bekeken.

Waarschuwing: geluid

Een geluid wordt afgespeeld wanneer een bepaalde vergaderingsgebeurtenis zich voordoet, bijvoorbeeld wanneer iemand zich aan de vergadering gaat deelnemen of deze verlaat, wanneer een deelnemer het pictogram Hand opsteken selecteert of wanneer een chatbericht wordt ontvangen.

Annotatiehulpprogramma's

Een geheel aan hulpmiddelen maakt het voor de deelnemers mogelijk om te annoteren, te markeren, uit te leggen of informatie aan te wijzen op gedeelde inhoud.

Toepassingen delen

Presentatoren kunnen een of meer toepassingen weergeven om software te demonstreren of documenten te bewerken.


 

U moet Toepassingen delen ofBureaublad delen inschakelen als u toepassingen delen whiteboard delen deelnemers op de mobiele Webex Meetings-app voor Android en iOS wilt toestaan.

Toepassingen delen: extern beheer

U kunt deelnemers toestaan om extern beheer aan te vragen voor de toepassing die door de presentator wordt gedeeld.

Deelsessies

Hosts en cohosts toestaan om gebruikers aan deelsessies te maken en toe te wijzen.

Co-browsen: weergeven aanvragen

Stuurt een verzoek om het bureaublad van uw klant weer te geven. Nadat uw klant het verzoek heeft ingewilligd, kan de host voor de ondersteuning alles op zijn of haar bureaublad zien. Een agent kan dit doen tijdens een ondersteuningssessie met een klant.

Co-browsen: volledig beheer starten

Nadat uw klant het verzoek heeft goedgekeurd, kan de host voor de ondersteuning dit gebruiken om het volledige beheer van zijn of haar computer te starten. Een agent kan dit doen tijdens een ondersteuningssessie met een klant.

Co-browsen: weergeven starten

Nadat een agent een verzoek heeft verzonden om het bureaublad van de klant te bekijken en de klant het verzoek heeft goedgekeurd, krijgt de host voor de ondersteuning alles op zijn of haar bureaublad te zien. Een agent kan dit doen tijdens een ondersteuningssessie met een klant.

Co-browsen: volledig beheer aanvragen

Stuurt een verzoek naar uw klant voor volledig beheer van zijn of haar bureaublad. Nadat uw klant het verzoek heeft ingewilligd, kan de host voor de ondersteuning zijn of haar computer beheren. Een agent kan dit doen tijdens een ondersteuningssessie met een klant.

Aangepaste scripts

Niet beschikbaar voor Webex Meetings

Chatten

Als de chatfunctie beschikbaar is, kunt u de standaardinstellingen voor het deelvenster Chatten vaststellen. Het kan worden ingesteld om te worden geopend, geminimaliseerd of gesloten voor deelnemers wanneer een vergadering start.

Ondertiteling

Als de ondertitelingsfunctie beschikbaar is, kunt u de standaardinstellingen voor het deelvenster Ondertiteling vaststellen. Het kan worden ingesteld om te worden geopend, geminimaliseerd of gesloten voor deelnemers wanneer een vergadering start.

Document en presentatie delen

U kunt presentatoren toestaan om documenten of presentaties tijdens de vergadering te delen.


 
  • Als Document en presentatie delen niet is ingeschakeld, zijn tabbladelementen voor documenten, bestand delen whiteboard en snel starten niet beschikbaar op uw site.

  • U moet Document en presentatie delen inschakelen als u wilt dat whiteboard delen deelnemers op de bureaublad-app Webex Meetings delen.

Bureaublad delen

U kunt presentatoren toestaan om de gehele inhoud van hun computer te delen, inclusief toepassingen, vensters, bestandsmappen en muisbewegingen.


 

U moet Toepassingen delen ofBureaublad delen inschakelen als u toepassingen delen whiteboard delen deelnemers op de mobiele Webex Meetings-app voor Android en iOS wilt toestaan.

Bureaublad delen: extern beheer

U kunt deelnemers toestaan om extern beheer aan te vragen voor het bureaublad van de presentator.

Bureaublad/toepassing/webbrowser delen: ondersteuning ware kleuren

U kunt presentatoren toestaan om inhoud te delen met presentatoren in de modus Ware kleuren. De modus Ware kleuren biedt meer gedetailleerde kleuren, met opties voor een beter beeld of betere prestaties.

Feedback

Niet beschikbaar voor Webex Meetings

Bestandsoverdracht

U kunt deelnemers toestaan om bestanden aan elkaar over te dragen tijdens een vergadering.

Praktijkdemo

Niet beschikbaar voor Webex Meetings

Praktijklab

Niet beschikbaar voor Webex Meetings

Aanmelden als een andere gebruiker

Niet beschikbaar voor Webex Meetings

Afschrift van vergadering

U kunt hosts toestaan algemene vergaderingsgegevens en bestanden in een e-mailbericht naar deelnemers te verzenden.

Notities

Als de aantekeningenfunctie beschikbaar is, kunt u de standaardinstellingen voor het deelvenster Aantekeningen vaststellen. Het kan worden ingesteld om te worden geopend, geminimaliseerd of gesloten voor deelnemers wanneer een vergadering start.

Outlook- en Lotus Notes-integratie

U kunt gebruikers toestaan om vergaderingen te plannen met Microsoft Outlook of IBM Lotus Notes.

Deelnemerslijst

Als de functie Lijst met deelnemers beschikbaar is, kunt u de standaardinstellingen voor het deelvenster van de lijst met deelnemers vaststellen. Het kan worden ingesteld om te worden geopend, geminimaliseerd of gesloten voor deelnemers wanneer een vergadering start.

Enquête

Als de enquêtefunctie beschikbaar is, kunt u de standaardinstellingen voor het deelvenster Enquête vaststellen. Het kan worden ingesteld om te worden geopend, geminimaliseerd of gesloten voor deelnemers wanneer een vergadering start.

U kunt deze besturingselementen voor enquêtes inschakelen:

  • Afzonderlijke resultaten weergeven – enquêteresultaten anoniem delen met deelnemers

  • Afzonderlijke resultaten opslaan – antwoorden van elke deelnemer opslaan in een .txt-bestand

  • Testen en scoren –Niet beschikbaar voor Webex Meetings

  • Geen antwoord opnemen: vragen met korte antwoorden toestaan

  • Aantal reacties weergeven – het aantal reacties van deelnemer vermelden in een enquêtestatus

End-to-end-codering

U kunt alleWebexsessiegegevens te verzamelen.

PKI-versleuteling

U kunt digitale certificaten (PKI) gebruiken om te coderenWebexsessiegegevens te verzamelen.

Oefensessie (alleen Webex Events)

Niet beschikbaar voor Webex Meetings

Vraag en antwoord

Niet beschikbaar voor Webex Meetings

Deelnemer kan rol presentator op zich nemen

U kunt deelnemers toestaan om de presentatorrol rechtstreeks van andere deelnemers over te nemen, zodat ze inhoud kunnen delen tijdens de vergadering.

Opnieuw opstarten in veilige modus

Start de bureaubladsessie van uw klant opnieuw op in veilige modus.

Opnemen client-zijde

U kunt hosts toestaan vergaderingen op te nemen op hun lokale stations.

Opname via netwerk

U kunt hosts toestaan vergaderingen op te nemen op de netwerkserver.

externe computer delen

U kunt presentatoren toestaan inhoud te delen die zich op een externe computer bevindt.

Extern afdrukken

U kunt presentatoren toestaan inhoud af te drukken die in een vergadering wordt gedeeld.

Snel starten laten zien aan host en presentator

Niet beschikbaar voor Webex Meetings als optie - standaard voor alle hosts en presentatoren

  • Snel starten weergeven voor deelnemers: Niet beschikbaar voor Webex Meetings en Webex Training

Sessie overdragen

Uw ondersteuningssessie overdragen aan een WebACD-agent of -wachtrij en de sessie verlaten.


 
Deze optie is alleen beschikbaar als u een WebACD-agent bent.

UCF rich-media limiet bestandsgrootte UCF media typen naar:

Niet meer ondersteund

Video

Als de videofunctie beschikbaar is, kunt u de standaardinstellingen voor het deelvenster Video vaststellen. Het kan worden ingesteld om te worden geopend, geminimaliseerd of gesloten voor deelnemers wanneer een vergadering start.

Webbrowser delen

U kunt presentatoren toestaan om webbrowsers te delen tijdens de vergadering.

webbrowser delen: extern beheer

U kunt deelnemers toestaan om webbrowsers te delen tijdens de vergadering.

Online testen

Niet beschikbaar voor Webex Meetings

Whiteboard

U kunt presentatoren toestaan om objecten te tekenen en tekst te typen die voor alle deelnemers in hun inhoudviewer wordt weergegeven.