Webcasts zijn alleen inbegrepen bij gebeurtenisabonnementen met 3000 of meer gebruikers.

1

Meld u aan bij uw Webex-site en klik op Vergaderingen.

2

Klik op Starten naast uw webcast.

3

Sluit uw audio en videoaan en klik op Gebeurtenis starten .


 

Wanneer u een webcast start, zendt u nog niet uit. Deelnemers kunnen niets zien of horen totdat u live streamt.

4

Wanneer u klaar bent om te beginnen met uitzenden, klikt u op Webcast starten. Kies de streamingindeling en klik vervolgens op Live.

5

U kunt op verschillende manieren met deelnemers communiceren wanneer u een gebeurtenis host in de webcastmodus. Zie Vraag- en antwoordsessies beheren in een webcast en Enquête beheren in eenwebcast voor meerinformatie.

Als u het streamen wilt stoppen, klikt u op Webcast stoppen en kliktu vervolgens op Stoppen om te bevestigen.

Hiermee wordt de webcast niet beëindigen. Klik op Gebeurtenis beëindigen om de webcast tebeëindigen.

1

Open de Cisco Webex Meetings-app op uw mobiele apparaat.

2

Ga naar uw vergaderlijst en tik op Start naast uw webcast.


 

Wanneer u een webcast start, zendt u nog niet uit. Deelnemers kunnen niets zien of horen totdat u live streamt.

3

Kies uw audio- envideo-instellingen.

4

Als u klaar bent om te beginnen met uitzenden, tikt u op MeerPictogram Meer optiesopties en tikt u vervolgens op Webcast starten.

5

Tik op Ga live.

Als u het streamen wilt stoppen, tikt u op Stoppenen tikt u op Stoppen om te bevestigen.

Hiermee wordt de webcast niet beëindigen. Als u de webcast wilt beëindigen, tikt u op Gebeurtenis beëindigen.

U kunt een webcast hosten met een videosysteem dat is verbonden met Webex Meetings bureaublad-app. Zie Verbinding maken met een videosysteem via de bureaublad-app voor meerinformatie.

U kunt een webcast niet rechtstreeks vanuit een videosysteem hosten.