Overzicht algemene lokatieback-up

Het systeem voor de algemene locatieback-up (Global Site Backup) van Webex garandeert dat uw zakelijke activiteiten doorgaan, zelfs bij calamiteiten. Andere voordelen zijn onder andere de volledige redundantie met betrekking tot onderhoudsvensters of andere systeemonderbrekingen. GSB voorziet elke klant van een Webex back-upwebsite. Het GSB-systeem biedt een real-time, tweerichtingssynchronisatie van databasegegevens tussen de primaire website en de back-upwebsite. Alle klanten krijgen ondersteuning van GSB.

Een Webex-back-upwebsite is een afzonderlijke website van de primaire website. Webex host de back-upwebsite op een ander systeem en op een geografisch gezien andere locatie dan de primaire website.

Automatische omleiding

In het geval dat het gehele vergaderingsysteem uitvalt, leidt het GSB-systeem u automatisch om naar uw back-upwebsite. Als u een vergadering hebt gestart op uw primaire site en uw primaire site mislukt vanwege een volledig systeemstoring, wordt u automatisch omgeleid naar dezelfde geplande vergadering op uw back-upwebsite. Bij situaties waarin een bepaald gedeelte van het systeem uitvalt, wordt uw service handmatig door Webex doorgeschakeld naar de GSB-website.

Als de primaire website uitvalt voordat een geplande vergadering wordt gestart. De geplande vergadering is beschikbaar op de back-upwebsite, aangezien de vergadergegevens in realtime worden gesynchroniseerd tussen de primaire website en de back-upwebsite. De door u geplande vergaderingen op de back-upwebsite zijn ook beschikbaar wanneer de primaire website weer online is.

Als de primaire website uitvalt wegens een algehele systeemuitval tijdens een vergadering verliest iedereen, dat wil zeggen de host en de deelnemers, de verbinding met de vergadering. Alle deelnemers van de vergadering kunnen met behulp van de URL van de primaire website opnieuw deelnemen aan de vergadering waarbij zij automatisch naar de back-upwebsite worden geleid. Als de samenwerkingsservers voor de vergadering nog steeds functioneren, kunt u de vergadering voortzetten op uw primaire website. U kunt echter geen nieuwe vergadering starten op uw primaire site. U kunt alleen op uw back-upwebsite een nieuwe vergadering starten, totdat de services op uw primaire website weer functioneren.

U gebruikt hetzelfde teleconferentienummer op uw back-upwebsite als op uw primaire website.

Wanneer u op de back-upwebsite een vergadering start die van de primaire website is gekopieerd, wordt ook met betrekking tot de oorspronkelijke vergadering op de primaire website de vergaderingstatus (Bezig/Nu deelnemen) weergegeven. Deelnemers kunnen vanuit de primaire website deelnemen aan de op de back-upwebsite gestarte vergadering.

U hebt slechts toegang tot één site, ofwel de primaire website als deze is of de back-upwebsite voor het geval de primaire site niet beschikbaar is. Als het primaire vergaderingsysteem onbereikbaar is, worden de vergaderingvragen automatisch door het Webex-netwerk omgeleid naar de back-upwebsite.

Uw back-upwebsite ziet er precies hetzelfde uit als uw primaire website. U kunt vaststellen met welke website u momenteel bent verbonden door te bellen met http: //<mycompany>.webex.com/<mycompany>/detectbackup.php. Als de URL de primaire website bereikt, retourneert deze het bericht 'Primair'. Als de URL de GSB-website bereikt, retourneert deze het bericht 'Back-up'.

Back-up website

Met het GSB-systeem worden gebruikersaccount-en vergadergegevens in realtime en op twee manieren gesynchroniseerd tussen de primaire site en de back-upwebsite. U kunt alleen toegang krijgen tot de vergaderingen op uw back-upwebsite als uw primaire site niet beschikbaar is.

Gebruikersaccounts en vergadergegevens worden gesynchroniseerd in realtime en op twee manieren tussen de primaire site en de back-upwebsite. De merkinformatie van de website wordt eenmaal per dag van de primaire website gekopieerd naar alleen de back-upwebsite. Branding-updates op de back-upwebsite zijn niet beschikbaar op de primaire site.

Het GSB-kopieersysteem kopieert eenmaal per dag alle aangepaste pagina's en clientversies van de primaire website naar de back-upwebsite. Aangepaste pagina's en clients zijn doorgaans na 24 uur beschikbaar op de back-upwebsite.

Nieuwe gegevens worden behouden, ongeacht op welke website ze zijn gemaakt:

  • Een op de back-upwebsite gemaakte gebruikersaccount wordt in realtime gekopieerd naar de primaire website.

  • Wanneer u een vergadering plant op uw back-upwebsite, wordt deze vergadering direct naar uw primaire website gekopieerd. Vergaderingen die u op de back-upwebsite plant worden dus wel op uw primaire website weergegeven.

  • Webex voegt het gebruik van de back-upwebsite samen met uw overeenkomstige primaire websites. Rapporten van uw primaire website bevatten zowel het gebruik van de primaire website als van de back-upwebsite.

Onderhoud

Als er onderhoud moet worden uitgevoerd wordt daarover tijdig bericht, en het werk zal worden uitgevoerd tijdens ons standaard onderhoudsvenster van 19.00 uur PST tot 00.00 uur PST. Tijdens deze periode gaan we overgaan naar de back-upwebsite en vervolgens mislukken nadat het onderhoud is voltooid en is er geen invloed op de beschikbaarheid van de service.

Binnen het GSB-systeem worden uw websitegegevens in realtime en in twee richtingen gesynchroniseerd tussen de primaire website en de back-upwebsite. Als uw primaire website bijgewerkt moet worden, voert Webex de updates uit tijdens de normale onderhoudsperiode (19.00 uur PST tot 00.00 uur PST). Deze updates voor onderhoud op de primaire website worden direct bijgewerkt op de back-upwebsite.

Ondersteuning voor ontwikkelaars

De XML-API wordt ondersteund op uw back-upwebsite met GSB. Met GSB hoeft u uw integratie codes niet te wijzigen, omdat de primaire site en de back-upsite dezelfde URL hebben.

In vergelijking met de huidige ondersteuning van de RUN-website voor API-klanten biedt de API-ondersteuning voor GSB-partners veel meer functies. De uitvoerings sites hebben alleen gebruikersaccounts en branding-informatie, terwijl GSB-sites veel meer functies ondersteunen, zoals eerder wordt weergegeven. GSB biedt API-gebruikers ook een manier om te detecteren of zij de back-upwebsite openen, door te bellen met http: //<mycompany>.webex.com/<mycompany>/detectbackup.php. Als de URL de primaire website bereikt, retourneert deze het bericht 'Primair'. Als de URL de GSB-website bereikt, retourneert deze het bericht 'Back-up'. Sites uitvoeren heeft geen aanwijzing voor back-upsites.