Oversikt over Sikkerhetskopi av hele stedet

Webex Sikkerhetskopi av hele stedet (GSB)-systemet sikrer at du opplever videreføring av virksomheten selv i en katastrofe. Andre fordeler inkluderer full redundans for vedlikeholdstidspunkt eller andre systembrudd. GSB gir hver kunde en sikkerhetskopi av deres Webex-nettsted. GSB-systemet gir toveis databasedatasynkronisering i sanntid mellom det primære området og sikkerhetskopiområdet. Alle kunder støttes med GSB.

Et Webex-sikkerhetskopiområde er et annet område enn det primære området. Webex er vert for sikkerhetskopiområdet på et annet system, og på et annet fysisk sted enn det primære nettstedet.

Automatisk omadressering

GSB-systemet omdirigerer deg automatisk til sikkerhetskopiområdet i tilfelle omfattende møtesystemfeil. Hvis du starter et møte på det primære området og det primære området slutter å virke på grunn av en omfattende systemfeil, rutes du automatisk til det samme planlagte møtet på sikkerhetskopiområdet. I tilfelle visse delvise systemfeil, vil Webex manuelt flytte tjenesten din til GSB-nettstedet.

Hvis det primære området slutter å fungere før et planlagt møte startes. Det planlagte møtet er tilgjengelig på sikkerhetskopiområdet, siden møtedata synkroniseres i sanntid mellom det primære området og sikkerhetskopiområdet. Møter du har planlagt på sikkerhetskopiområdet, er også tilgjengelige når det primære området ditt fungerer igjen.

Hvis det primære området mislykkes på grunn av en omfattende systemfeil under et møte, blir alle, inkludert verten og deltakerne, koblet fra møtet. Alle møtedeltakere kan bli med i møtet på nytt ved hjelp av URL-adressen for det primære området, og de rutes automatisk til sikkerhetskopiområdet. Hvis serverne for møtesamarbeid fortsatt fungerer, kan du fortsette møtet på det primære området. Du kan imidlertid ikke starte et nytt møte på det primære området. Du kan bare starte et nytt møte på sikkerhetskopiområdet frem til tjenestene på det primære området er tilbake i drift.

Du bruker samme telekonferansenummer på sikkerhetskopiområdet som på det primære området.

Når du starter et møte på sikkerhetskopiområdet som er replikert fra det primære området, vises møtestatusen (Pågår/Bli med nå) også for det opprinnelige møtet på det primære området. Deltakere kan også bli med i møtet som er startet på sikkerhetskopiområdet fra det primære området.

Du kan bare få tilgang til ett område – enten det primære området hvis det er i drift, eller sikkerhetskopiområdet dersom det primære området ikke er tilgjengelig. Webex-nettverket omadresserer automatisk møteinnkallelsene til sikkerhetskopiområdet i tilfelle det primære møtesystemet ikke er i drift.

Sikkerhetskopiområdet ser akkurat likt ut som det primære området. Du kan finne ut hvilket område som er koblet til via en oppringing http: //<mycompany>.webex.com/<mycompany>/detectbackup.php. Hvis URL-adressen når det primære området, gir den en «Primær»-melding. Hvis den når GSB-nettstedet, gir den en «Sikkerhetskopi»-melding.

Sikkerhetskopiering av område

Med GSB-systemet synkroniseres informasjon om brukerkontoer og møter i sanntid og på to måter mellom det primære nettstedet og sikkerhetskopiområdet. Du kan bare få tilgang til møtene på sikkerhetskopiområdet når det primære området ikke er tilgjengelig.

Brukerkonto- og møteinformasjon synkroniseres i sanntid og på to måter mellom det primære området og sikkerhetskopiområdet. Informasjonen om områdemerking replikeres bare én gang om dagen fra det primære området til sikkerhetskopiområdet. Varemerkingsoppdateringer som er gjort på sikkerhetskopiområdet, er ikke tilgjengelige på det primære området.

GSB-replikeringssystemet replikerer alle tilpassede sider og klientversjoner fra det primære området til sikkerhetskopiområdet én gang om dagen. Tilpassede sider og klienter er vanligvis tilgjengelige på sikkerhetskopisiden etter 24 timer.

Alle nye data vedlikeholdes, uansett hvilket område de ble opprettet på:

  • En brukerkonto som opprettes på sikkerhetskopiområdet, blir replikert til det primære området i sanntid.

  • Når du planlegger et møte på sikkerhetskopiområdet, replikeres møtet umiddelbart til det primære området. Alle møter du planlegger på sikkerhetskopiområdet, vises på det primære området.

  • Webex slår sammen bruk av sikkerhetskopiområdet med de tilsvarende primærområdene. Rapporter på det primære området inneholder både bruken av det primære området og av sekundære områder.

Vedlikehold

Informasjon om vedlikehold sendes ut på forhånd, og arbeidet utførers i løpet av våre standard vedlikeholdstidspunkter, 19.00 PST til midnatt PST. I løpet av denne perioden vil vi failover til sikkerhetskopiområdet, og deretter fail-back etter at vedlikeholdet er fullført, og det bør ikke ha noen innvirkning på tjenestens tilgjengelighet.

Med GSB-systemet synkroniseres områdedataene dine mellom det primære området og sikkerhetskopiområdet i sanntid og på en toveis måte. Hvis det primære området må oppdateres, utfører Webex oppdateringene på det vanlige vedlikeholdstidspunktet (19.00 PST til midnatt PST). Disse vedlikeholdsoppdateringene på det primære området oppdateres umiddelbart til sikkerhetskopiområdet.

Støtte for utviklere

XML API støttes på sikkerhetskopiområdet med GSB. Med GSB er det ikke nødvendig å endre integreringskodene dine, siden det primære området og sikkerhetskopiområdet har samme URL.

Sammenlignet med nåværende støtte for RUN-område for API-kunder, tilbyr GSB API-støtte for partnere mange flere funksjoner. RUN-områdene har bare brukerkontoer og varemerkingsinformasjon, mens GSB-områder har mange flere støttede funksjoner, som nevnt tidligere. GSB gir også API-brukere muligheten til å finne ut om de benytter sikkerhetskopiområdet ved å ringe http: //<mycompany>.webex.com/<mycompany>/detectbackup.php. Hvis URL-adressen når det primære området, gir den en «Primær»-melding. Hvis den når GSB-nettstedet, gir den en «Sikkerhetskopi»-melding. RUN-områder ga ingen indikasjoner angående sikkerhetskopiområder.