Översikt av global webbplatsbackup

Med Webex globala webbplatsbackup GSB (Global Site Backup) kan du vara säker på att din verksamhet inte äventyras, inte ens i ett nödläge. Därtill tillkommer fördelar som fullständig friställning för underhållsfönster eller vid andra systemavbrott. GSB ger varje kund en säkerhetskopierad Webex-webbplats. GSB-systemet tillhandahåller dubbelriktad databasdatasynkronisering i realtid mellan den primära och säkerhetskopierade webbplatsen. Alla kunder har tillgång till GSB.

En säkerhetskopierad Webex-webbplats är skild från den primära webbplatsen. Webex är värd för den säkerhetskopierade webbplatsen på ett annat system och en annan geografisk plats än den primära webbplatsen.

Automatisk omdirigering

GSB-systemet omdirigerar dig automatiskt till din säkerhetskopierade webbplats om hela mötessystemet kraschar. Om du startat ett möte på din primära webbplats och den primära webbplatsen Miss lyckas på grund av ett helt systemfel dirigeras du automatiskt till samma schemalagt möte på den säkerhetskopierade webbplatsen. Om bara vissa delar av systemet kraschar omdirigerar Webex din tjänst till GSB-webbplatsen manuellt.

Om den primära webbplatsen kraschar innan ett schemalagt möte startas. Det schemalagda mötet finns tillgängligt på den säkerhetskopierade webbplatsen eftersom mötesdata synkroniseras i realtid mellan den primära och säkerhetskopierade webbplatsen. Även möten som du har schemalagt på den säkerhetskopierade webbplatsen är tillgängliga på den primära webbplatsen när den är online igen.

Om den primära webbplatsen kraschar p.g.a. ett fullständigt systemfel under ett möte kopplas alla bort från mötet, inklusive värden och deltagarna. Alla mötesdeltagare kan återansluta till mötet via URL:en för den primära webbplatsen och de omdirigeras automatiskt till den säkerhetskopierade webbplatsen. Om mötets samarbetsservrar fortfarande fungerar kan du fortsätta mötet på din primära webbplats. Du kan dock inte starta ett nytt möte på din primära webbplats. Innan tjänsterna på din primära webbplats är igång igen kan du bara starta ett nytt möte på din säkerhetskopierade webbplats.

Du använder samma telekonferensnummer på din säkerhetskopierade som på din primära webbplats.

När du startar ett möte som kopierats från din primära webbplats på den säkerhetskopierade webbplatsen visas mötesstatusen (Pågående/delta nu) också för det ursprungliga mötet på den primära webbplatsen. Deltagarna kan delta i mötet som startats på den säkerhetskopierade webbplatsen från den primära webbplatsen.

Du kan endast få till gång till en webbplats, antingen den primära webbplatsen om den är upp, eller den säkerhetskopierade webbplatsen om den primära webbplatsen inte är tillgänglig. Webex-nätverket omdirigerar automatiskt mötesförfrågningar till den säkerhetskopierade webbplatsen om det primära mötessystemet inte fungerar.

Din säkerhetskopierade webbplats ser exakt likadan ut som din primära. Du kan identifiera vilken webbplats som för närvarande är ansluten genom att ringa http: //<mycompany>.webex.com/<mycompany>/detectbackup.php. Om URL:en dirigerar dig till den primära webbplatsen ser du meddelandet ”Primär”. Om den når GSB-webbplatsen ser du meddelandet ”Backup”.

Säkerhetskopiering av webbplats

Med GSB-systemet synkroniseras användarkonto-och Mötes information på realtid och på två sätt mellan den primära webbplatsen och den säkerhetskopierade webbplatsen. Du kan endast få till gång till möten på den säkerhetskopierade webbplatsen om den primära webbplatsen inte är tillgänglig.

Användar konto och Mötes information är synkroniserade i realtid och på två olika sätt mellan den primära webbplatsen och den säkerhetskopierade webbplatsen. Konfigurationsinformationen kopieras från den primära till den säkerhetskopierade webbplatsen en gång om dagen. Varu uppdateringar som görs på den säkerhetskopierade webbplatsen är inte tillgängliga på den primära webbplatsen.

GSB-replikeringssystem kopierar alla anpassade sidor och klientversioner från den primära till den säkerhetskopierade webbplatsen en gång om dagen. Anpassade sidor och klienter finns vanligtvis tillgängliga på den säkerhetskopierade webbplatsen efter 24 timmar.

Nya data bibehålls oavsett vilken webbplats de skapades på:

  • Ett användarkonto som skapas på den säkerhetskopierade webbplatsen kopieras i realtid till den primära webbplatsen.

  • När du schemalägger ett möte på din säkerhetskopierade webbplats kopieras det mötet till den primära webbplatsen direkt. Alla möten som du schemalägger på den säkerhetskopierade webbplatsen visas på din primära webbplats.

  • Webex slår samman användningen av säkerhetskopierade webbplatser med motsvarande primära webbplatser. Användningsrapporter på din primära webbplats innehåller information om både den primära och säkerhetskopierade webbplatsen.

Underhåll

Kommunikation gällande underhåll skickas ut i förväg och arbetet sker under vår standardunderhållstid 19.00. PST) Pst. Under denna tid kommer vi att gå över till den säkerhetskopierade webbplatsen och sedan återställas efter att underhållet har slutförts, och det får inte påverka tjänstens tillgänglighet.

Med GSB-systemet synkroniseras webbplatsdata fram och tillbaka mellan den primära och säkerhetskopierade webbplatsen i realtid. Om din primära webbplats behöver uppdateras utför Webex uppdateringarna under det normala underhållsfönstret efter 19.00. PST) PST). Dessa underhållsuppdateringar på den primära webbplatsen uppdateras direkt till den säkerhetskopierade webbplatsen.

Utvecklarsupport

XML API stöds på din säkerhetskopierade webbplats med GSB. Med GSB behöver du inte ändra integrerings koderna eftersom den primära webbplatsen och den säkerhetskopierade webbplatsen har samma URL.

Jämfört med nuvarande RUN-webbplatssupport för API-kunder erbjuder GSB API-support till partner många fler funktioner. Kör-webbplatserna har endast användar konton och märknings information, medan GSB-webbplatser har stöd för många fler funktioner. GSB tillhandahåller också ett sätt för API-användare att identifiera om de använder backupwebbplatsen genom att ringa http: //<mycompany>.webex.com/<mycompany>/detectbackup.php. Om URL:en dirigerar dig till den primära webbplatsen ser du meddelandet ”Primär”. Om den når GSB-webbplatsen ser du meddelandet ”Backup”. RUN-webbplatser fick ingen indikation om säkerhetskopierade webbplatser.