De luistermodus op het apparaat wordt geactiveerd wanneer het waken-woord 'OK Webex' wordt gedetecteerd. De schakelaar voor het waken-woord in de luistermodus. Anders staat de luistermodus uit. De microfoon streamt alleen audio vanaf het apparaat terwijl het Webex-assistent deelvenster actief is en het symbool 'Luisteren' wordt weergegeven op het scherm.

De spraakgegevens worden verzameld op het apparaat en vervolgens gestreamd naar de spraakherkenningsservice. De gegevens worden overal opgeslagen en worden alleen gebruikt tijdens de verwerking. Wanneer de spraakgegevens naar de spraakherkenningsservice worden gestreamd, wordt deze gecodeerd en verzonden via HTTPS.

Voor meer informatie over Webex-assistent van de privacy van apparaten, kunt u addendum vijf lezen in dit werkblad met privacygegevens .