Lyssningsläget på enheten utlöses när aktiveringsordet "OK Webex" upptäcks. Aktiveringsordet växlar av/på i lyssningsläge. Annars är lyssningsläget inaktiverat. Mikrofonen har strömningsljud från enheten endast när fönstret Webex Assistant är aktivt och avlyssna-symbolen visas på skärmen.

Röstdata samlas in på enheten och strömmas sedan till taligenkänningstjänsten. Data sparas inte var som helst och används bara under bearbetningen. När röstdata strömmas till taligenkänningstjänsten krypteras och skickas de via HTTPS.

För mer information om Webex Assistant för enhetens integritet kan du läsa tillägg fem i detta sekretessdatablad .