Lyssningsläget på enheten utlöses när aktiveringsordet "OK Webex" detekteras. Aktiveringsordet växlar i lyssningsläge. Annars är lyssningsläget av. Mikrofonen strömmar endast ljud från enheten medan Webex-assistent är aktiv och "Lyssnar"-symbolen visas på skärmen.

Röstdata samlas in på enheten och strömmas sedan till röstigenkänningstjänsten. Data sparas inte var som helst och används endast vid bearbetningen. När röstdata strömmas till röstigenkänningstjänsten krypteras den och skickas via HTTPS.

För mer information Webex-assistent du vill ha mer information om enhetens sekretess kan du läsa lägga till fem i denna sekretessdatablad .