Tryb nasłuchiwania na urządzeniu jest wyzwalany po wykryciu słowa budzącego „OK Webex”. Słowo budzenia włącza tryb słuchania. W przeciwnym razie tryb słuchania jest wyłączony. Mikrofon przesyła strumieniowo tylko dźwięk z urządzenia, gdy panel Webex Assistant jest aktywny, a na ekranie wyświetlany jest symbol „Słuchanie”.

Dane głosowe są gromadzone na urządzeniu, a następnie przesyłane strumieniowo do usługi rozpoznawania mowy. Dane nie są nigdzie zapisywane i wykorzystywane tylko podczas ich przetwarzania. Gdy dane głosowe są przesyłane strumieniowo do usługi rozpoznawania mowy, są szyfrowane i wysyłane przez HTTPS.

Więcej informacji na temat Webex Assistant dla ochrony prywatności urządzenia można znaleźć w dodatku piątym w tym arkuszu danych dotyczących prywatności.