Tryb nasłuchiwania na urządzeniu jest wyzwalany, gdy zostanie wykryte słowo wznawiające "OK Webex". Słowo wznawiające przełącza urządzenie na tryb nasłuchiwania. W przeciwnym razie tryb nasłuchiwania jest wyłączony. Mikrofon przesyła dźwięk z urządzenia tylko wtedy, gdy panel Webex Assistant jest aktywny, a na ekranie wyświetlany jest symbol "Nasłuchiwanie".

Dane głosowe są zbierane na urządzeniu, a następnie przesyłane strumieniowo do usługi rozpoznawania mowy. Dane nie są nigdzie zapisywane, a jedynie wykorzystywane podczas ich przetwarzania. Gdy dane głosowe są przesyłane strumieniowo do usługi rozpoznawania mowy, są one szyfrowane i wysyłane za pośrednictwem protokołu HTTPS.

Aby uzyskać więcej informacji na temat Webex Assistant dla prywatności urządzenia, można przeczytać załącznik piąty w tym arkuszu danych dotyczących prywatności .