Cihazdaki dinleme modu, "Tamam Webex" uyandırma sözcüğü algılandığında tetiklenir. Uyandırma sözcüğü, dinleme modunu açar. Aksi durumda dinleme modu kapalıdır. Mikrofon, yalnızca Webex Yardımcısı paneli etkinken ve ekranda "Dinliyor" simgesi görüntülenirken cihazdan ses akışı alır.

Ses verileri cihazda toplanır ve ardından konuşma tanıma hizmetine iletilir. Veriler hiçbir yere kaydedilmez ve yalnızca işlenirken kullanılır. Ses verileri konuşma tanıma hizmetine iletilirken şifreli olarak ve HTTPS üzerinden gönderilir.

Cihazın gizliliğiyle ilgili Webex Assistant hakkında daha fazla bilgi için, bu gizlilik veri sayfasında ek beşi okuyabilirsiniz .