Režim poslechu na zařízení se spustí, když je detekována probouzecí fráze „OK Webex“. Probuzecí slovo zapíná režim poslechu. Jinak je režim poslechu vypnutý. Mikrofon přenáší zvuk ze zařízení pouze v době, kdy je aktivní panel Webex Assistant a na obrazovce je zobrazen symbol „Poslouchám“.

Hlasová data jsou shromažďována v zařízení a poté přenášena do služby rozpoznávání řeči. Data se nikam neukládají a používají se pouze při zpracování. Když jsou hlasová data přenášena do služby rozpoznávání řeči, jsou šifrována a odesílána prostřednictvím protokolu HTTPS.

Další informace o Webex Assistant ochrany osobních údajů zařízení naleznete v dodatku pět v tomto datovém listu o ochraně osobních údajů .