Režim slušanja na uređaju se pokreće kada se otkrije reč za buđenje "OK Webex". Preklopnik za buđenje se uključuje u režimu slušanja. U suprotnom, režim slušanja je isključen. Mikrofon samo strimuje zvuk sa uređaja dok je okno Webex pomoćnika aktivno, a na ekranu je prikazan simbol "Slušanje".

Glasovni podaci se prikupljaju na uređaju, a zatim se strimuju u uslugu prepoznavanja govora. Podaci se nigde ne čuvaju i koriste se samo tokom obrade. Kada se glasovni podaci strimuju u uslugu prepoznavanja govora, oni se šifruju i šalju preko HTTPS-a.

Za više informacija o Webex pomoćniku za privatnost uređaja, možete da pročitate dodatak pet u ovom listu sa podacima o privatnosti .