Режим прослуховування на пристрої вмикається, коли виявляється слово пробудження "OK Webex". Будильне слово перемикає режим прослуховування. В іншому випадку режим прослуховування вимкнено. Мікрофон лише транслює аудіо з пристрою, поки панель Webex Assistant активна, а на екрані відображається символ «Прослуховування».

Голосові дані збираються на пристрої, а потім передаються в службу розпізнавання мовлення. Дані ніде не зберігаються, а використовуються лише під час їх обробки. Коли голосові дані передаються до служби розпізнавання мовлення, вони шифруються та надсилаються через HTTPS.

Щоб дізнатися більше про Webex Assistant щодо конфіденційності пристрою, ви можете прочитати п’ятий додаток у цій таблиці даних конфіденційності .