Om økttyper

Økttyper er som møtemaler som personer i organisasjonen kan bruke til å planlegge møter raskt.

Økttyper definerer funksjonene og alternativene som er tilgjengelige for brukere for planlagte økter. Når det er aktivert for et Webex-nettsted, kan du opprette opptil fire egendefinerte økttyper for hver primære økttype som tjenesten inkluderer.

Når du har opprettet en egendefinert økttype, kan nettstedsadministratorer tilordne dem til spesifikke brukere. Du kan for eksempel bruke økttyper til å hindre bestemte brukere fra å bruke fjernstyringsalternativet ved skjermdeling.

Opprette egendefinerte økttyper for et Cisco Webex-nettsted

Før du starter

Hvis du ikke ser at alternativet Økttyper er tilgjengelig på et Webex-nettsted, kontakter du lederen for kundesuksess (CSM).

Når du har opprettet en ny økttype, kan du ikke slette den. Du kan imidlertid endre den eller deaktivere den.

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com går du til Tjenester, og under Møte velger du Nettsteder.

2

Velg Webex-nettstedet du vil endre innstillingene for, og klikk på Konfigurer nettstedet.

3

Velg Økttyper under Fellesinnstillinger.

4

Finn den primære økttypen du vil opprette en egendefinert økttype for, i Øktkode-kolonnen.

5

Klikk på Legg til økttype for <session type="">-koblingen.

6

Skriv inn et navn for den egendefinerte økttypen.

7

Velg funksjonene du vil inkludere i økttypen.

8

Klikk på Legg til.


 

Hvis du vil at en vert skal kunne være vert for økter med den egendefinerte økttypen du opprettet, aktiverer du denne økttypen for en bruker.

Aktivere en økttype for en bruker

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com går du til Brukere

2

Velg en bruker, og velg Møte under Tjenester.

3

Velg Webex Meetings-nettstedet du vil aktivere en økttype for.

4

Merk av i avkrysningsboksen for ønsket økttype.

5

Velg Lagre.

Aktivere en økttype for alle nye brukere

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com går du til Tjenester, og under Møte velger du Nettsteder.

2

Velg Webex-nettstedet du vil endre innstillingene for, og klikk på Konfigurer nettstedet.

3

Velg Økttyper under Fellesinnstillinger.

4

Finn og merk av i avkrysningsboksen for økttypen du vil at alle nye brukere skal ha tilgang til, i kolonnen Standard for nye brukere.

5

Bla ned til bunnen, og klikk på Oppdater.

Endre en egendefinert økttype

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com går du til Tjenester, og under Møte velger du Nettsteder.

2

Velg Webex-nettstedet du vil endre innstillingene for, og klikk på Konfigurer nettstedet.

3

Velg Økttyper under Fellesinnstillinger.

4

Finn den primære økttypen i Øktkode-kolonnen, og klikk deretter på koblingen for den egendefinerte økttypen du vil redigere.

5

Endre funksjonsinnstillingene for økttypen.

6

Bla ned til bunnen, og velg Oppdater.

Aktivere eller deaktivere en egendefinert økttype for et Webex-nettsted

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com går du til Tjenester, og under Møte velger du Nettsteder.

2

Velg Webex-nettstedet du vil endre innstillingene for, og klikk på Konfigurer nettstedet.

3

Velg Økttyper under Fellesinnstillinger.

4

Merk av for eller fjern merket i avkrysningsboks i Aktiv-kolonnen for å aktivere eller deaktivere økttypen.

5

Bla ned til bunnen, og velg Oppdater.

Funksjoner for økttype

Følgende funksjonsalternativer gjelder for en egendefinert økttype i Webex Meetings PRO, men er vanlig for alle Webex-tjenester.

Funksjoner

Funksjon

Varsel – blinkende

Et oransje varsel vises hvis deltakerens panel er skjult eller lukket, når noen blir med i møtet, en avstemning åpnes eller det mottas en chat. Varslingsstatusen fortsetter å blinke frem til deltakerens panel åpnes eller vises.

Varsel – lyd

En lyd spilles av når bestemte møtehendelser inntreffer, for eksempel når noen blir med i eller forlater møtet, en deltaker velger Rekk opp hånd-ikonet eller det mottas en chatmelding.

Merknadsverktøy

En gruppering med verktøy som gjør det mulig for deltakerne å kommentere, fremheve, forklare eller peke på informasjon fra delt innhold.

Programdeling

Presentatører kan vise én eller flere programmer for å demonstrere programvare eller redigere dokumenter.


 

Du må aktivere Programdeling eller Skrivebordsdeling hvis du vil tillate deling av tavler for deltakere i Webex Meetings-mobilappen for Android og iOS.

Programdeling – fjernstyring

Du kan la deltakerne be om fjernstyring av programmet som presentatøren deler.

Separatøkter

Tillat at verter og medverter oppretter og tilordner brukere til separatøkter.

Egendefinerte skript

Ikke tilgjengelig for Webex Meetings

Chatte

Hvis Chat-funksjonen er tilgjengelig, kan du bestemme standardinnstillingene for Chat-panelet. Det kan angis til å åpnes, minimeres eller lukkes for deltakere når et møte starter.

Undertekster for hørselshemmede

Hvis Undertekster-funksjonen er tilgjengelig, kan du bestemme standardinnstillingene for Undertekster-panelet. Det kan angis til å åpnes, minimeres eller lukkes for deltakere når et møte starter.

Dokument- og presentasjonsdeling

Du kan la presentatører dele dokumenter eller presentasjoner i løpet av møtet.


 
  • Når Dokument- og presentasjonsdeling ikke er aktivert, er ikke elementene fra fildeling, tavle og hurtigstartfane tilgjengelige på nettstedet ditt.

  • Du må aktivere Dokument- og presentasjonsdeling hvis du vil tillate deling av tavler for deltakere i Webex Meetings-skrivebordsappen.

Deling av skrivebord

Du kan la presentatører dele alt innholdet på datamaskinene sine, inkludert programmer, vinduer, filkataloger og musebevegelser.


 

Du må aktivere Programdeling eller Skrivebordsdeling hvis du vil tillate deling av tavler for deltakere i Webex Meetings-mobilappen for Android og iOS.

Deling av skrivebord – fjernstyring

Du kan la deltakerne be om fjernstyring av presentatørens skrivebord.

Deling av skrivebord/program/nettleser – støtte for millioner av farger

Du kan tillate at presentatører deler innhold med presentatører i modus for millioner av farger. Modus for millioner av farger gir mer detaljert farge, med alternativer for enten bedre bildegjengivelse eller bedre ytelse.

Tilbakemelding

Ikke tilgjengelig for Webex Meetings

Filoverføring

Du kan la deltakerne overføre filer til hverandre under et møte.

Praktisk demo

Ikke tilgjengelig for Webex Meetings

Praktisk lab

Ikke tilgjengelig for Webex Meetings

Logg på som en annen bruker

Ikke tilgjengelig for Webex Meetings

Utskrift fra møte

Du kan la verter sende generell møteinformasjon og filer i en e-post til deltakerne.

Merknader

Hvis Notater-funksjonen er tilgjengelig, kan du bestemme standardinnstillingene for Notater-panelet. Det kan angis til å åpnes, minimeres eller lukkes for deltakere når et møte starter.

Integrering av Outlook / Lotus Notes

Du kan la brukere planlegge møter med Microsoft Outlook eller IBM Lotus Notes.

Deltakerliste

Hvis Deltakerliste-funksjonen er tilgjengelig, kan du bestemme standardinnstillingene for Deltakerliste-panelet. Det kan angis til å åpnes, minimeres eller lukkes for deltakere når et møte starter.

Avstemning

Hvis Avstemning-funksjonen er tilgjengelig, kan du bestemme standardinnstillingene for Avstemning-panelet. Det kan angis til å åpnes, minimeres eller lukkes for deltakere når et møte starter.

Du kan aktivere disse kontrollalternativene for avstemning:

  • Vis individuelle resultater – for å dele avstemningsresultater med deltakere anonymt

  • Lagre individuelle resultater – for å lagre svar fra hver deltaker i en .txt-fil

  • Testing og gradering –ikke tilgjengelig for Webex Meetings

  • Ikke ta med svar – for å tillate spørsmål med korte svar

  • Vis antall svar – for å føre opp antallet deltakersvar i en avstemningsstatus

Ende-til-ende-kryptering

Du kan kryptere alle Webex-øktdata.

PKI-kryptering

Du kan bruke digitale sertifikater (PKI) til å kryptere Webex-øktdata.

Øvingsøkt (kun Webex Events)

Ikke tilgjengelig for Webex Meetings

Spørsmål og svar

Ikke tilgjengelig for Webex Meetings

Deltaker kan ta presentatørrollen

Du kan la deltakerne ta presentatørrollen direkte fra andre deltakere, slik at de kan dele innhold under møtet.

Opptaksklientside

Du kan la verter ta opp møter på sine lokale stasjoner.

Nettverksbasert opptak

Du kan tillate at verter tar opp møter på nettverksserveren.

Deling av ekstern datamaskin

Du kan tillate at presentatører deler innhold som ligger på en ekstern datamaskin.

Ekstern utskrift

Du kan la presentatører skrive ut innhold som deles i et møte.

Vis Hurtigstart til vert og presentatør

Ikke tilgjengelig for Webex Meetings som et alternativ – standard for alle verter og presentatører

  • Vis Hurtigstart til deltakere – ikke tilgjengelig for Webex Meetings og Webex Training

Video

Hvis videofunksjonen er tilgjengelig, kan du bestemme standardinnstillingene for videopanelet. Det kan angis til å åpnes, minimeres eller lukkes for deltakere når et møte starter.

Deling av nettleser

Du kan la presentatører dele nettlesere under møtet.

Deling av nettleser – fjernstyring

Du kan la deltakerne dele nettlesere under møtet.

Nettbasert testing

Ikke tilgjengelig for Webex Meetings

Tavle

Du kan la presentatører tegne objekter og skrive inn tekst som alle deltakerne kan se i innholdsvisningen.