September 2021

Vis samtalelogg

Vis opptil 20 av app-til-app-anropene du har foretatt, mottatt og gått glipp av de siste sju dagene i nylige anrop. Nylige anrop viser bare anropsloggen i appen.


 

Denne utgivelsen støtter ikke UCM-anrop, Webex Calling eller Broadworks.

Februar 2021

Forbedringer i hurtigoppringing

  • Du kan nå legge til kontaktnavn og telefonnumre utenfor Azure Active Directory- og Outlook-kontaktene dine, slik at du kan lagre det lokale pizzastedet som en hurtigoppringing for de fredag ettermiddager!

  • Hvis en kontakt har mer enn ett nummer, kan du nå velge hvilket nummer som skal lagres som hurtigoppringingsnummer.

Foreta en videosamtale

Nå kan du velge mellom lyd- eller videosamtaler.

Interaktiv talerespons (IVR) numerisk tastatur

Du kan nå få tilgang til det numeriske tastaturet i en lyd- eller videosamtale, noe som gir deg full dual-tone multifrekvensstøtte (DTMF).