Wrzesień 2021

Wyświetlanie historii połączeń

Wyświetl do 20 połączeń między aplikacjami wykonanych, odebranych i nieodebranych w ciągu ostatnich 7 dni w ramach ostatnich połączeń. Ostatnie połączenia wyświetlają tylko historię połączeń w aplikacji.


 

Ta wersja nie obsługuje połączeń UCM, Webex Calling ani Broadworks.

Luty 2021

Ulepszenia szybkiego wybierania

  • Możesz teraz dodawać nazwy kontaktów i numery telefonów poza kontaktami usługi Azure Active Directory i programu Outlook, dzięki czemu możesz zapisać tę lokalną pizzerię jako szybkie wybieranie dla tych piątkowych popołudni!

  • Jeśli kontakt ma więcej niż jeden numer, możesz teraz wybrać numer, który chcesz zapisać jako numer szybkiego wybierania.

Nawiązywanie połączenia wideo

Teraz możesz wybierać między połączeniami audio i wideo.

Klawiatura numeryczna IVR (Interactive Voice Response)

Teraz możesz uzyskać dostęp do klawiatury numerycznej w rozmowie audio lub wideo, zapewniając pełną obsługę Dual-Tone Multi-Frequency (DTMF).