септември 2021 г.

Преглед на хронологията на обажданията

Преглеждайте до 20 от обажданията от приложението към приложението, които сте направили, получили и пропусналипрез последните 7 дни в последните си обаждания. Последните обаждания показва само историята на обажданията в приложението.


 

Това издание не поддържа извикване на UCM, Webex Calling или Broadworks.

февруари 2021 г.

Подобрения при бързо набиране

  • Вече можете да добавяте имена на контакти и телефонни номера извън контактите си в Azure Active Directory и Outlook, така че можете да запазите това местно място за пица като бързо набиране за тези петък следобеди!

  • Ако даден контакт има повече от един номер, вече можете да изберете кой номер да запишете като номер за бързо набиране.

Извършване на видеоразговор

Сега можете да избирате между аудио или видео разговори.

Интерактивна клавиатура за гласова реакция (IVR)

Вече можете да получите достъп до клавиатурата за набиране в аудио или видеоразговор, което ви дава пълна многочестотна (DTMF) поддръжка на Dual-Tone.