Aby przejść do kreatora startowego skonfigurowanego wcześniej w Nawigatorze pokoju, należy przeprowadzić przywracanie fabryczne. Aby skorzystać z tej opcji, należy ją nacisnąć w lewym górnym rogu ekranu kontrolera dotykowego


  • Rezerwacja pokoi jest dostępna tylko dla urządzeń współdzielonych.

  • Dostępna jest rezerwacja pomieszczenia dla zarejestrowanych urządzeń w chmurze.

  • Rezerwacja pomieszczenia jest dostępna dla urządzeń połączonych z systemem Edge w przypadku urządzeń, w których funkcja administrowanie oprogramowaniem do zarządzania chmurami umożliwia zarządzanie konfiguracjami

Aby skonfigurować nawigatora pokojów Webex na potrzeby rezerwacji pokojów, należy przejść do kreatora startowego

1

Sparuj kontroler dotykowy z urządzeniem w pomieszczeniu, jak opisano w Podłączanie kontrolera dotykowego do urządzenia systemu biurowego lub Webex Board przez sieć (LAN).

2

Ustaw typ urządzenia jako Rezerwacja pokoju.


Panel typu urządzenia
3

Określ, czy Nawigator pokojów ma znajdować się wewnątrz czy na zewnątrz pokoju.


Panel lokalizacji

 
Dotyczy to sposobu, w jaki dane z czujników są zbierane i przekazywane do Centrum sterowania (np. temperatura, wilgotność, jakość powietrza). Gdy urządzenie znajduje się poza pokojem, dane czujnika nie są łączone z danymi czujnika wewnątrz pokoju.

Przywracanie ustawień fabrycznych

Może być konieczne przywrócenie ustawień fabrycznych w celu sparowania Nawigatora pokojów z innym urządzeniem w pomieszczeniu lub skonfigurowania go jako kontrolera.

Jeśli Nawigator pokojów pracuje w trybie rezerwacji w pomieszczeniach, Znajdź opcję resetowania ustawień fabrycznych, naciskając i przytrzymując (5-6 s) nazwę pokoju w lewym górnym rogu ekranu

Po naciśnięciu opcji Factory Reset zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie wyboru przed przywróceniem ustawień fabrycznych w Nawigatorze pokoju


Przywracanie ustawień fabrycznych