Om toegang te krijgen tot de opstartwizard voor een eerder geconfigureerde Room Navigator moet u een fabrieksinstellingen herstellen. Druk lang op de naam in de linkerbovenhoek van het scherm met touch controller om deze optie te krijgen.


  • Boekingen in een ruimte zijn alleen beschikbaar voor gedeelde apparaten.

  • Boekingen in een ruimte zijn beschikbaar voor in de cloud geregistreerde apparaten.

  • Boekingen in de ruimte zijn beschikbaar voor apparaten die zijn gekoppeld aan Edge voor apparaten wanneer een software-upgrade in de cloud wordt beheerd en Control Hub toestaan om configuraties te beheren is ingeschakeld.

Om de Webex Room Navigator te configureren voor ruimte boekingen, moet u door de opstartwizard gaan.

1

Koppel de touch controller aan het ruimteapparaat zoals beschreven in Connect Touch Controller aan een ruimteapparaat of Webex Board via het netwerk (LAN).

2

Stel het apparaattype in op Boekingen voor een ruimte.


Paneel apparaattype
3

Selecteer of de Room Navigator zich binnen of buiten een ruimte bevindt.


Deelvenster Locatie

 
Dit is gerelateerd aan hoe sensorgegevens worden verzameld en verstrekt aan Control Hub (bijvoorbeeld temperatuur, geluidskwaliteit en airkwaliteit). Als het apparaat zich buiten de ruimte bevindt, worden de sensorgegevens niet gemengd met de sensorgegevens van binnen de ruimte.

Fabrieksinstellingen herstellen

U moet mogelijk de fabrieksinstellingen herstellen om de Room Navigator te koppelen aan een ander ruimteapparaat of om deze te configureren als een controller.

Als de Room Navigator zich in de boekingsmodus voor de ruimte heeft geplaatst, kunt u de optie voor fabrieksinstellingen vinden door te drukken en vast te houden (5-6 seconden) op de ruimtenaam in de linkerbovenhoek van het scherm.

Wanneer u op Fabrieksinstellingen herstellen tikt, wordt u gevraagd uw selectie te bevestigen voordat de Room Navigator zal worden hersteld naar de fabrieksinstellingen.


Fabrieksinstellingen herstellen