Om du vill få åtkomst till Start guiden för en tidigare konfigurerad rums navigatör utför du en fabriks återställning. Tryck på namnet i det övre vänstra hörnet på skärmen touch Controller för att visa det här alternativet.


  • Rumsbokning är bara tillgängligt för delade enheter.

  • Rums bokning är tillgängligt för moln-registrerade enheter.

  • Rums bokning är tillgängligt för enheter som är länkade till Edge för enheter när Cloud-Managed Software Upgrade och Tillåt kontroll nav för hantering av konfigurationer är aktive rad.

Om du vill konfigurera Webex Room-navigatör för rums bokning går du igenom start guiden.

1

Koppla pekkontrollern till Room-enheten enligt beskrivningen i Anslut pekkontrollern till en rumsenhet eller Webex Board via nätverket (LAN).

2

Ställ in enhetstypen som Rumsbokning.


Panelens enhetstyp
3

Välj om Room Navigator sitter inuti eller utanför rummet.


Panelens plats

 
Det här handlar om hur sensordata samlas in och skickas till Control Hub (exempelvis temperatur, luftfuktighet och luftkvalitet). När enheten sitter utanför rummet sammanblandas inte sensordata med sensordata inifrån rummet.

Fabriksåterställning

Du kan behöva göra en fabriksåterställning för att kunna parkoppla Room Navigator med en annan rumsenhet eller konfigurera den som en styrenhet.

När Room-navigatören är i boknings läget för rum ska du hitta fabriks återställnings alternativet genom att trycka på och hålla nere (5-6 sekunder) på rums namnet i det övre vänstra hörnet på skärmen.

När du trycker på fabriks återställning ombeds du att bekräfta ditt val innan du återställer rums navigeringen till fabriks inställningarna.


Fabriksåterställning