Daha önce yapılandırılan Room Navigator için başlangıç sihirbazına erişim elde etmek için bir fabrika ayarlarına sıfırlama gerçekleştirmeniz gerekir. Bu seçeneği almak için dokunmatik denetleyici ekranın sol üst köşesindeki adına uzun basın.


  • Oda rezervasyonu, yalnızca paylaşılan cihazlar için kullanılabilir.

  • Buluta kayıtlı cihazlar için oda rezervasyonu mevcuttur.

  • Bulut yönetimli yazılım yükseltmesi ve Yapılandırmaları yönetmesine izin ver etkinleştirildiğinde Cihazlar için Edge ile bağlantılı cihazlar için oda rezervasyonu mevcuttur.

Oda rezervasyonu Webex Room Navigator'ı yapılandırmak için başlangıç sihirbazını çalıştırın.

1

Dokunmatik denetleyiciyi oda cihazıyla, Touch Controller'da açıklandığı gibi bir Oda Cihazıyla eşleştirin veya Webex Board (LAN) Üzerinden Bağlan'ı seçin.

2

Cihaz türünü Oda Rezervasyonu olarak ayarlayın.


Cihaz türü paneli
3

Room Navigator'ın oda içinde mi yoksa dışında mı olduğunu seçin.


Konum paneli

 
Bu, sensörün veri toplama ve Control Hub'a (ör. sıcaklık, hava kalitesi) nasıl sağladığı ile ilgilidir. Cihaz odanın dışındayken, sensörü verileri odanın içindeki sensörü verileriyle karıştırılır.

Fabrika Ayarlarına Sıfırla

Room Navigator'ı farklı bir oda cihazıyla eşleştirmek veya denetleyici olarak yapılandırmak için fabrika ayarlarına sıfırlama işlemi gerçekleştirmeniz gerekir.

Oda Navigator, Oda rezervasyon modundayken, ekranın sol üst köşesinde oda adına basılarak ve basılı tutarak (5-6 saniye) fabrika ayarlarına sıfırlama seçeneği bulunabilir.

Fabrika Ayarlarına Sıfırla öğesine dokunarak Room Navigator fabrika ayarlarına geri gelmeden önce seçiminizi onaylamanız istenecek.


Fabrika ayarlarına sıfırlama