Chcete-li zobrazit Průvodce spuštěním pro dříve nakonfigurovaný konverzační navigátor, proveďte resetování továrně. Pokud chcete získat tuto možnost, stiskněte dlouhou dobu v levém horním rohu obrazovky dotykového ovladače.


  • Rezervace místnosti je dostupná pouze pro sdílená zařízení.

  • Pro registrovaná zařízení v cloudu je dostupná rezervní místnost.

  • K dispozici jsou možnosti rezervace pro zařízení propojená s aplikací Edge pro zařízení, když se upgradují cloudová aplikace a umožňují spravovat konfigurace.

chcete-li nastavit Webex room Navigator pro rezervaci místnosti, pokračujte pomocí průvodce spuštěním.

1

Dotykový ovladač spárujte se zařízením pro místnosti, jak je popsáno v části Připojení dotykového ovladače k zařízení Webex Room nebo Board přes síť (LAN).

2

Nastavte typ zařízení jako Rezervace místnosti.


Panel typu zařízení
3

Vyberte, zda se Room Navigator nachází uvnitř nebo vně místnosti.


Panel umístění

 
Toto nastavení určuje, jak jsou shromažďována a následně odeslána data snímače do řídicího centra (např. teplota, vlhkost, kvalita vzduchu). Pokud se zařízení nachází mimo pokoj, data snímače jsou oddělena od dat uvnitř pokoje.

Tovární nastavení

Chcete-li spárovat Room Navigator s jiným zařízením pro místnosti nebo jej chcete nakonfigurovat jako ovladač, možná jej budete muset obnovit do továrního nastavení.

Když je navigátor Room v režimu rezervace místnosti, najděte v pravém horním rohu obrazovky možnost obnovení továrny stisknutím a podržení (5-6 sekundy).

Když klepnete na tlačítko Vynulovat , budete vyzváni k potvrzení výběru, než bude nástroj Room Navigator obnoven do továrního nastavení.


Tovární nastavení