Inne osoby nie słyszą Cię w trakcie korzystania z zestawu słuchawkowego Cisco z serii 520 i 530

Problem

Inne osoby nie słyszą Cię w trakcie korzystania z zestawu słuchawkowego Cisco z serii 520 i 530.

Rozwiązania

 • Upewnić się, że mikrofon nie jest wyciszony. Nacisnąć przycisk Wycisz na kontrolerze lub bezprzewodowym zestawie słuchawkowym, aby włączyć lub wyłączyć wyciszenie mikrofonu. Gdy mikrofon jest wyciszony podczas połączenia, przycisk Wycisz na kontrolerze na kablu lub dioda LED połączenia na stacji bazowej świeci na czerwono ciągłym światłem.

  Kontroler zestawu słuchawkowego Cisco 531 i 532
 • Upewnić się, że wysięgnik mikrofonu został obniżony. Aby dźwięk miał optymalną jakość, mikrofon zestawu słuchawkowego powinien znajdować się w odległości maksymalnie 2,5 cm od ust.

 • Upewnić się, że zestaw słuchawkowy jest prawidłowo podłączony do wybranego urządzenia wywołującego.

 • Sprawdzić, czy urządzenie nawiązujące połączenie wykrywa zestaw słuchawkowy. Przejść do witryny Cisco.com, aby uzyskać pomoc dotyczącą określonego urządzenia Cisco.

Inne osoby nie słyszą Cię w trakcie korzystania z zestawu słuchawkowego Cisco z serii 560

Problem

Inne osoby nie słyszą Cię w trakcie korzystania z zestawu słuchawkowego Cisco z serii 560.

Rozwiązania

 • Upewnić się, że mikrofon nie jest wyciszony. Nacisnąć przycisk WyciszPrzycisk wyciszenia na bezprzewodowym zestawie słuchawkowym, aby włączyć lub wyłączyć wyciszenie mikrofonu. Gdy mikrofon jest wyciszony podczas połączenia, dioda LED na stacji bazowej świeci na czerwono ciągłym światłem.

  Przycisk wyciszenia zestawu słuchawkowego Cisco 561 i 562
 • Upewnić się, że wysięgnik mikrofonu został obniżony. Aby dźwięk miał optymalną jakość, mikrofon zestawu słuchawkowego powinien znajdować się w odległości maksymalnie 2,5 cm od ust.

 • Sprawdzić, czy urządzenie wykrywa zestaw słuchawkowy. Więcej informacji zawiera dokumentacja danego urządzenia Cisco.

 • Upewnić się, że stacja bazowa jest prawidłowo podłączona do wybranego urządzenia wywołującego. Upewnić się, że połączenie do i ze stacji bazowej jest prawidłowe.

 • Sprawdzić, czy zestaw słuchawkowy nie znajduje się zbyt daleko od swojej stacji bazowej.

 • Upewnić się, że wybrano żądane źródło połączenia na stacji bazowej.