Osnovni podaci o tipovima sesija

Tipovi sesija su kao predlošci sastanaka koje osobe u vašoj organizaciji mogu da koriste za brzo planiranje sastanaka.

Tipovi sesija definišu funkcije i opcije koje su dostupne korisnicima za planirane sesije. Kada je omogućena za Webex lokaciju, možete da kreirate do četiri prilagođena tipa sesije za svaki tip primarne sesije koji vaša usluga uključuje.

Nakon što kreirate prilagođeni tip sesije, administratori lokacije mogu da ih dodele određenim korisnicima. Na primer, možete da koristite tipove sesija da biste sprečili određene korisnike da koriste opciju daljinskog upravljača tokom deljenja ekrana.

Kreiranje prilagođenih tipova sesije za Cisco Webex lokaciju

Pre nego što počneš

Ako ne vidite opciju "Tipovi sesija" koja je dostupna na Webex lokaciji, obratite se menadžeru za uspeh klijenta (CSM).

Kada kreirate novi tip sesije, ne možete da ga izbrišete. Međutim, možete da ga izmenite ili isključite.

1

Iz prikaza klijenta u https://admin.webex.comprogramu Izaberite stavku Usluge , a zatim uokviru Sastanak izaberite stavku Lokacije.

2

Izaberite Webex lokaciju za koju želite da promenite postavke, a zatim kliknite na dugme "Konfigurišilokaciju".

3

U okviru Uobičajenepostavke izaberite stavku Tipovi sesija.

4

U koloni "Kôd sesije" pronađite primarni tip sesije za koji želite da kreirate prilagođeni tip sesije.

5

Kliknite na dugme Dodaj tip sesije za <session type=""> vezu.

6

Unesite ime za prilagođeni tip sesije.

7

Izaberite funkcije koje želite da uključite u tip sesije.

8

Kliknite na dugme Dodaj.


 

Omogućite taj tip sesije da biste domaćinu omogućili host sesije sa prilagođenim tipom sesije koji ste kreirali.

Omogućavanje tipa sesije za korisnika

1

Iz prikaza kupca u https://admin.webex.comprogramu go to Users

2

Izaberite korisnika, a zatim u okviruUsluge izaberite sastanak.

3

Izaberite lokaciju Webex sastanaka za koju želite da omogućite tip sesije.

4

Proverite da li u polju za potvrdu ima željenog tipa sesije.

5

Izaberite sačuvaj.

Omogućavanje tipa sesije za sve nove korisnike

1

Iz prikaza klijenta u https://admin.webex.comprogramu Izaberite stavku Usluge , a zatim uokviru Sastanak izaberite stavku Lokacije.

2

Izaberite Webex lokaciju za koju želite da promenite postavke, a zatim kliknite na dugme "Konfigurišilokaciju".

3

U okviru Uobičajenepostavke izaberite stavku Tipovi sesija.

4

U koloni "Podrazumevano za nove korisnike" pronađite i proverite polje za potvrdu koje odgovara tipu sesije kojem želite da svi novi korisnici imaju pristup.

5

Pomerite se na dno i kliknite na dugme Ažuriraj.

Promena prilagođenog tipa sesije

1

Iz prikaza klijenta u https://admin.webex.comprogramu Izaberite stavku Usluge , a zatim uokviru Sastanak izaberite stavku Lokacije.

2

Izaberite Webex lokaciju za koju želite da promenite postavke, a zatim kliknite na dugme "Konfigurišilokaciju".

3

U okviru Uobičajenepostavke izaberite stavku Tipovi sesija.

4

U koloni Šifra sesije pronađite tip primarne sesije, a zatim kliknite na vezu za prilagođeni tip sesije koji želite da uredite.

5

Promenite postavke funkcije za tip sesije.

6

Pomerite se na dno i izaberite stavku Ažuriraj.

Uključivanje ili isključivanje prilagođenog tipa sesije za Webex lokaciju

1

Iz prikaza klijenta u https://admin.webex.comprogramu Izaberite stavku Usluge , a zatim uokviru Sastanak izaberite stavku Lokacije.

2

Izaberite Webex lokaciju za koju želite da promenite postavke, a zatim kliknite na dugme "Konfigurišilokaciju".

3

U okviru Uobičajenepostavke izaberite stavku Tipovi sesija.

4

U koloni Aktivno proverite ili opozovite izbor u odgovarajućem polju za potvrdu da biste uključili ili isključili tip sesije.

5

Pomerite se na dno i izaberite stavku Ažuriraj.

Karakteristike tipa sesije

Sledeće opcije funkcija su za Webex Meetings PRO prilagođeni tip sesije, ali su tipične za sve Webex usluge.

Funkcije

Funkciju

Upozorenje – treptanje

Narandžasto upozorenje se pojavljuje ako je panel učesnika urušen ili zatvoren, kada se neko pridruži sastanku, otvori se anketa ili se primi ćaskanje. Status upozorenja ostaje blješti dok se panel učesnika ne otvori ili ne prikaže.

Upozorenje – zvuk

Zvuk se reprodukuje kada dođe do određenih događaja sastanka, na neki način kada se neko pridruži ili napusti sastanak, učesnik izabere ikonu "Podigni ruku" ili se primi poruka za ćaskanje.

Alatke za beleške

Grupisanje alatki koje omogućavaju učesnicima da komentarišu, ističu, objašnjavaju ili ukazuju na informacije o deljenom sadržaju.

Deljenje aplikacija

Prezentatori mogu da pokažu jednu ili više aplikacija da bi demonstrirali softver ili uredili dokumente.


 

Morate omogućiti deljenje aplikacija ili deljenje radne površine ako želite da dozvolite deljenje bele table za učesnike u mobilnoj aplikaciji Webex Meetings za Android i iOS.

Deljenje aplikacije – daljinski upravljač

Učesnicima možete dozvoliti da zahtevaju daljinsko upravljanje aplikacijom koju prezentator deli.

Sesije za manje grupe učesnika

Dozvolite domaćinima i kohostovima da kreiraju i dodeljuju korisnike sesijama prekida.

Prilagođene skripte

Nije dostupno za Webex sastanke

Ćaskanje

Ako je funkcija "Ćaskanje" dostupna, možete da odredite podrazumevane postavke za tablu za ćaskanje. Može se podesiti da se otvara, umanjuje ili zatvara za učesnike kada sastanak počne.

Pomoćni natpisi

Ako je dostupna funkcija "Pomoćni natpisi", možete da odredite podrazumevane postavke za tablu "Pomoćni natpisi". Može se podesiti da se otvara, umanjuje ili zatvara za učesnike kada sastanak počne.

Deljenje dokumenata i prezentacija

Prezentatorima možete dozvoliti da dele dokumente ili prezentacije tokom sastanka.


 
  • Kada deljenje dokumenta i prezentacije nije omogućeno, elementi kartice za deljenje datoteka, bela tabla i brza kartica za pokretanje nisu dostupni na vašoj lokaciji.

  • Morate omogućiti deljenje dokumenata i prezentacija ako želite da dozvolite deljenje bele table za učesnike u vebeks aplikaciji za sastanke na radnoj površini.

Deljenje radne površine

Prezentatorima možete dozvoliti da dele celokupan sadržaj svojih računara, uključujući aplikacije, prozore, kataloge datoteka i pokrete mišem.


 

Morate omogućiti deljenje aplikacija ili deljenje radne površine ako želite da dozvolite deljenje bele table za učesnike u mobilnoj aplikaciji Webex Meetings za Android i iOS.

Deljenje radne površine – daljinski upravljač

Učesnicima možete dozvoliti da zatraže daljinsko upravljanje radnom površinom prezentatora.

Deljenje radne površine/aplikacije/Web pregledača – podrška za pravu boju

Prezentatorima možete dozvoliti da dele sadržaj sa prezentatorima u režimu "Prava boja". True Color režim obezbeđuje detaljniju boju, sa opcijama za bolje snimanje ili bolje performanse.

Povratne informacije

Nije dostupno za Webex sastanke

Prenos datoteka

Učesnicima možete dozvoliti da prenose datoteke jedni na druge tokom sastanka.

Hands-on demo

Nije dostupno za Webex sastanke

Laboratorija za ruke

Nije dostupno za Webex sastanke

Prijavi se kao drugi korisnik

Nije dostupno za Webex sastanke

Transkript sastanka

Učesnicima možete dozvoliti da učesnicima šalju opšte informacije o sastanku i datoteke u e-poruci.

Napomene

Ako je dostupna funkcija "Beleške", možete da odredite podrazumevane postavke za Notes panel. Može se podesiti da se otvara, umanjuje ili zatvara za učesnike kada sastanak počne.

Integracija Outlook/Lotus beleški

Korisnicima možete dozvoliti da zakažu sastanke sa programom Microsoft Outlook ili IBM Lotus Notes.

Lista učesnika

Ako je dostupna funkcija liste učesnika, možete da odredite podrazumevane postavke za tablu liste učesnika. Može se podesiti da se otvara, umanjuje ili zatvara za učesnike kada sastanak počne.

Anketiranje

Ako je dostupna funkcija "Anketa", možete da odredite podrazumevane postavke za anketno veće. Može se podesiti da se otvara, umanjuje ili zatvara za učesnike kada sastanak počne.

Možete da omogućite ove opcije kontrole ankete:

  • Prikazivanje pojedinačnih rezultata – anonimno deljenje rezultata ankete sa učesnicima

  • Čuvanje pojedinačnih rezultata – čuvanje odgovora svakog učesnika u .txt datoteke

  • Testiranje i ocenjivanje –nije dostupno za Webex sastanke

  • Bez odgovora – da biste dozvolili pitanja kratkog odgovora

  • Prikaži broj odgovora – da biste nabrojali broj odgovora učesnika u statusu ankete

End-to-End šifrovanje

Možete da šifrujete sve podatke Webex sesije.

PKI šifrovanje

Digitalne certifikate (PKI) možete da koristite za šifrovanje podataka Webex sesije.

Vežba (samo Webex događaji)

Nije dostupno za Webex sastanke

Q & A

Nije dostupno za Webex sastanke

Učesnik može da ugrabi ulogu prezentatora

Učesnicima možete dozvoliti da preuzmu ulogu prezentatora direktno od drugih učesnika kako bi mogli da dele sadržaj tokom sastanka.

Snimanje klijentske strane

Domaćinima možete dozvoliti da snimaju sastanke na lokalnim disk jedinicama.

Snimanje zasnovanog na mreži

Domaćinima možete dozvoliti da snimaju sastanke na mrežnom serveru.

Udaljeno deljenje računara

Prezenterima možete dozvoliti da dele sadržaj koji se nalazi na udaljenom računaru.

Daljinsko štampanje

Prezentatorima možete dozvoliti da štampaju sadržaj koji se deli na sastanku.

Prikaži QuickStart domaćinu i voditelju

Nije dostupno za Webex sastanke kao opcija – podrazumevano za sve domaćine i prezentere

  • Prikaži QuickStart učesnicima – nije dostupno za Webex sastanke i Webex obuku

Video zapis

Ako je funkcija "Video" dostupna, možete da odredite podrazumevane postavke za video tablu. Može se podesiti da se otvara, umanjuje ili zatvara za učesnike kada sastanak počne.

Deljenje Web pregledača

Prezentatorima možete dozvoliti da dele Veb pregledače tokom sastanka.

Deljenje Web pregledača – daljinski upravljač

Učesnicima možete dozvoliti da dele Veb pregledače tokom sastanka.

Testiranje zasnovano na Webu

Nije dostupno za Webex sastanke

Bela tabla

Prezentatorima možete dozvoliti da crtaju objekte i kucaju tekst koji svi učesnici mogu da vide u svojim prikazima sadržaja.