Pre nego što počneš

  • Administrator u kontrolnom čvorištu prvo mora da omogući uslugu izvršnog pomoćnika.

  • Kada ga administrator omogući, izvršni direktor mora da vas dodeli njihovom pomoćniku u okviru korisničkog portala za pozivanje.

1

Idite na https://settings.webex.comWebex poziv.

2

Sa korisničkog portala za pozivanje idite na opciju "Postavke poziva> dodatnih funkcija.

3

Pomerite se do izvršnog pomoćnika.

4

Unesite broj telefona na koji ćete proslediti pozive u polje Postavi broj telefona.

5

Potvrdite izbor u polju za potvrdu Pored filtriranja unapred.

6

Kliknite na dugme Sačuvaj.

Primer

Hoćeš da vidiš kako se to radi? Pogledajte ovu video demonstraciju o tome kako da podesite prosleđivanje poziva za pozive izvršnog pomoćnika na portalu korisnika poziva.