Pre nego što počneš

  • Administrator u kontrolnom čvorištu mora da omogući uslugu izvršnog pomoćnika.

  • Morate biti dodeljeni izvršnom bazenu putem portala "Pozivanjekorisnika".

1

Idite na https://settings.webex.comWebex poziv.

2

Sa portala Korisnika pozivaidite na opciju "Postavke poziva> dodatne funkcije.

3

Pomerite se do izvršnog pomoćnika.

4

Da biste dali saglasnost za uslugu izvršnog direktora, proverite polje pored izvršnog direktora u tabeli Izvršni direktor.

5

Kliknite na dugme Sačuvaj.


 

Možete da odbijete saglasnost za uslugu izvršnog pomoćnika tako što ćete utisnuti odgovarajuće šifre za pristup funkcijama (FAC) pomoću tastature na telefonu.

  • Opt-in (izvršni asistent) - #65

  • Odbijanje saglasnosti (izvršni asistent) - #66