Integracija programa Webex App Outlook na Mac računaru

Integracija programa WebEx App Outlook na Mac računaru.

Nije moguće integrisati Webex Aplikaciju sa programom Outlook na Mac računaru.

Uverite se da je omogućena integracija programa Webex App Outlook:

integracija programa Webex App Outlook automatski je omogućena za Mac korisnike ako se nijedna druga aplikacija ne registruje za isti rukovalac protokolom. Da biste se uverili da je omogućena ili da biste ručno omogućili integraciju programa Webex App Outlook:

  1. Idite na opciju "Željene > opšte postavke".
  2. Uverite se da su omogućeni sastanci za pokretanje Cisco Webexa kada se računar pokrene i uvek se povežete sa Opcijama programa Microsoft Outlook.
  Slika koju je dodao korisnik

Ako imate problema sa integrisanjem Webex App i Outlooka:

proverite da li je Webex App podrazumevani dobavljač za x-mspresence. Da biste proverili da li podrazumevani dobavljač ima x-mspresence, otkucajte sledeće u terminalu:
  • USERNAME-M-X77Y:config username$ open x-mspresence://123
 
Ako se otvori aplikacija Webex Teams, webex Aplikacija je jedina aplikacija registrovana za ovaj rukovalac protokolom.
 

Primer dobrih linija evidencije za integraciju programa Webex App Outlook:
linija 19460: 2020-01-18T01:17:08.255Z <Debug> [0x11548fdc0] OutlookPresenceIntegration.mm:166 -[OutlookPresenceEventHandler didUpdateContact:withStatus:andMessage:]_block_invoke:Outlook Apple event, successfully updated contact. send with status: 1433299744 linija

384: 2020-01-17T21:57:52.999Z <Debug> [0x70001011e000] OfficeAdapter_apple.mm:31 initIntegration:slušajte outlook događaje za integraciju u kancelariju (bez obzira da li smo registrovani kao dobavljač prisustva u Outlook

liniji 6159: 2020-01-17T21:58:49.392Z <Debug> [0x700010224000] OfficeService.cpp:122 startIntegration:Starting office integration.
 
Linija 450: 2020-01-17T21:57:53.060Z <Debug> [0x70001011e000] OfficeAdapter_apple.mm:100 outlookVersionAcceptableForIntegration:Is Acceptable version: 1
Da li je ovaj članak bio koristan?