Uz Webex za Cisco BroadWorks kupci BroadWorks usluga pozivanja mogu da koriste funkcije za saradnju iz aplikacije Webex. Pretplatnici koriste jednu aplikaciju (aplikacija Webex) da bi iskoristili funkcije koje pružaju obe platforme.

Vodič za rešenja je dostupan i u HTML i PDF formatima. Kliknite na jednu od veza u nastavku da biste videli dokument u izabranom formatu (Vodič za rešenja poslednji put ažuriran 22. decembra 2022):