Webbsändning ingår endast i händelseprenumerationer med 3 000 eller fler användare.Webbsändning är inte tillgängligt för Webex för myndigheter.

1

Logga in på din Webex-webbplats och välj Schemalägg en händelse frånschemalägg ett möte listruta.

2

Ange ämne, lösenord, datum och tid för webbsändningen.

3

Klicka på Webcast.

4

Om du vill ställa in avancerade alternativ klickar du på Visa avancerade alternativ.

  1. Chatt, frågor och omröstningar är aktiverade som standard för paneldelningar och deltagare. Om du vill inaktivera någon av dessa funktioner går du till Schemaläggningsalternativ > Alternativ för händelse > Redigera händelsealternativ.

  2. Klicka på fliken Panelists or Attendees (Panelists or Attendees) och avmarkera sedan kryssrutorna bredvid de alternativ som du vill inaktivera.

5

Klicka på Starta bredvid din webcast.

6

Anslut ljud och video ochklicka sedan på Starta händelse .


 

När du startar en webbsändning, sänder du inte ännu. Deltagarna kan inte se eller höra något förrän direktuppspelningen är över.

7

När du är redo att börja sända klickar du på StartaWebcast, väljer streaming-layout och klickar sedan på Gå live.

8

Du kan interagera med deltagare på flera olika sätt när du är värd för en webbsändning. Mer information finns i Hantera frågor och svar-sessioner i en webbsändning och Hantera omröstningar i en webbsändning. Du kan även inaktivera de här alternativen om du inte vill att deltagarna ska se dem.

För att stoppa strömning klickar du på Stoppa webbsändningoch klickar sedan på Stopp för att bekräfta.

Detta avslutar inte webbsändningen. Om du vill avsluta webbsändningenklickar du på Avsluta händelse och sedan på Avsluta direktströmning när jag lämnar.

1

Öppna appen Webex Meetings din mobila enhet.

2

Gå till din möteslista och tryck på Starta bredvid dinwebbsändning.


 

När du startar en webbsändning, sänder du inte ännu. Deltagarna kan inte se eller höra något förrän direktuppspelningen är över.

3

Välj dina inställningar för ljud och video.

4

När du är redo att påbörja sändningen trycker du på Fler alternativ och sedan på Startafler alternativikonwebbsändning.

5

Välj layout för direktuppspelning och tryck sedan på Öppna.

För att stoppa strömning knackar du på Stoppaströmning och sedan på Stopp för att bekräfta.

Detta avslutar inte webbsändningen. Tryck på Avsluta händelse för alla för att avslutawebbsändningen.

Du kan hålla en webbsändning via ett videosystem som är anslutet Webex Meetings skrivbordsappen. För mer information, se Anslut till ett videosystem från skrivbordsappen.

Du kan inte vara värd för en webbsändning direkt från ett videosystem.