Om mötestyper

Sessionstyper är som mötesmallar som personer i din organisation kan använda för att snabbt schemalägga möten.

Sessionstyperna definierar funktioner och alternativ som finns tillgängliga för schemalagda sessioner. När de är aktiverade för en Webex-webbplats kan du skapa upp till fyra anpassade sessionstyper för alla primära sessionstyp som din tjänst inkluderar.

När du skapar en anpassad sessionstyp kan webbplatsadministratörer tilldela dem till specifika användare. T.ex. kan du använda mötestyper för att förhindra specifika användaren från att använda fjärrkontroll-alternativet under skärmdelning.

Skapa anpassade sessionstyper för en Cisco Webex webbplats

Innan du börjar

Om du inte ser alternativet Sessionstyper på en Webex-webbplats kontaktar du din Kundframgångschef (CSM).

När du har skapat en sessionstyp kan du inte ta bort den. Du kan däremot ändra eller slå av den.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.comgår du till Tjänster och väljer Webbplatser under Möte.

2

Välj den Webex-webbplats som du vill ändra inställningarna för och klicka på Konfigurera webbplats.

3

Under Allmänna inställningar väljer duSessionstyper.

4

I kolumnen Sessionskod letar du upp det primära sessionstyp du vill skapa en anpassad sessionstyp för.

5

Klicka på länken Lägg till sessionstyp för <session type="">.

6

Ange ett namn på den anpassade mötestypen.

7

Välj funktionerna du vill ska ingå i mötestypen.

8

Klicka på Lägg till.


 

För att göra det möjligt för värdar att hålla sessioner med sessionstyp som du har skapat ska du sessionstyp åt en användare.

Aktivera en sessionstyp för en användare

1

Från kundvyn i https://admin.webex.comgår du till Användare

2

Välj en användare och välj Möteunder Tjänster.

3

Välj den Webex Meetings-webbplats som du vill aktivera en sessionstyp för.

4

Markera kryssrutan för önskad sessionstyp.

5

Välj Spara.

Aktivera en mötestyp för alla nya användare

1

Från kundvyn i https://admin.webex.comgår du till Tjänster och väljer Webbplatser under Möte.

2

Välj den Webex-webbplats som du vill ändra inställningarna för och klicka på Konfigurera webbplats.

3

Under Allmänna inställningar väljer duSessionstyper.

4

I kolumnen Standard för nya användare letar du upp och markerar kryssrutan som motsvarar den sessionstyp som du vill att alla nya användare ska ha åtkomst till.

5

Bläddra längst ned och klicka på Uppdatera.

Ändra en Anpassad mötestyp

1

Från kundvyn i https://admin.webex.comgår du till Tjänster och väljer Webbplatser under Möte.

2

Välj den Webex-webbplats som du vill ändra inställningarna för och klicka på Konfigurera webbplats.

3

Under Allmänna inställningar väljer duSessionstyper.

4

I kolumnen för Sessionskod letar du upp den primära mötestypen och klickar sedan på länken för den anpassade mötestyp som du vill redigera.

5

Ändra funktionsinställningarna för mötestypen.

6

Bläddra längst ner och välj Uppdatera.

Slå på eller av en anpassad sessionstyp för en Webex-webbplats

1

Från kundvyn i https://admin.webex.comgår du till Tjänster och väljer Webbplatser under Möte.

2

Välj den Webex-webbplats som du vill ändra inställningarna för och klicka på Konfigurera webbplats.

3

Under Allmänna inställningar väljer duSessionstyper.

4

I kolumnen Aktiv markerar eller avmarkerar du motsvarande kryssruta för att slå på eller stänga av respektive sessionstyp.

5

Bläddra längst ner och välj Uppdatera.

Funktioner för sessionstyp

Följande funktionsalternativ är för en Webex Meetings PRO-sessionstyp men gäller som standard för alla Webex-tjänster.

Funktioner

Funktion

Avisering – blinkning

En orange varning visas om deltagarens panel är komprimerad eller stängd, när någon ansluter till mötet, en omröstning öppnas eller en chatt tas emot. Varningsstatusen fortsätter att blinka tills mötesdeltagarens panel öppnas eller visas.

Avisering – ljud

Ett ljud avges när vissa möteshändelser inträffar (till exempel när någon ansluter till eller lämnar ett möte, en mötesdeltagare väljer ikonen Räck upp handen eller ett chattmeddelande tas emot).

Kommenteringsverktyg

En grupp verktyg som gör det möjligt för mötesdeltagare att anteckna, markera, förklara eller peka på information i delat innehåll.

Programdelning

Presentatörer kan visa ett eller flera program för att demonstrera programvara eller redigera dokument.


 

Du måste aktivera programdelning eller skrivbordsdelning om du vill tillåta whiteboarddelning för mötesdeltagare i Webex Meetings mobilappen för Android och iOS.

Programdelning – fjärrkontroll

Du kan göra det möjligt för mötesdeltagare att begära fjärrkontroll över programmen som presentatören delar.

Privata möten

Tillåt värdar och cohosts att skapa och tilldela användare till breakoutmöten.

Anpassade skript

Inte tillgängligt för Webex Meetings

Chatta

Om chattfunktionen är tillgänglig kan du ange standardinställningar för Chattpanelen. Den kan ställas in på öppnad, minimerad eller stängd för mötesdeltagare när ett möte börjar.

Dold text

Om funktionen undertexter är tillgänglig kan du ange standardinställningar för Dold text-panelen. Den kan ställas in på öppnad, minimerad eller stängd för mötesdeltagare när ett möte börjar.

Dokument- och presentationsdelning

Du kan göra det möjligt för presentatörer att dela dokument eller presentationer under mötet.


 
  • När dokument- och presentationsdelning inte är aktiverat är flikarna fildelning, whiteboard och snabbstart inte tillgängliga på din webbplats.

  • Du måste aktivera dokument- och presentationsdelning om du vill tillåta whiteboarddelning för mötesdeltagare i Webex Meetings skrivbordsappen.

Skrivbordsdelning

Du kan göra det möjligt för presentatörer att dela allt innehåll på sina datorer inklusive program, fönster, filkataloger och musrörelser.


 

Du måste aktivera programdelning eller skrivbordsdelning om du vill tillåta whiteboarddelning för mötesdeltagare i Webex Meetings mobilappen för Android och iOS.

Skrivbordsdelning – fjärrkontroll

Du kan göra det möjligt för mötesdeltagarna att begära fjärrkontroll av presentatörens skrivbord.

Delning av skrivbord/program/webbläsare – stöd för True Color

Du kan göra det möjligt för presentatörer att dela innehåll med presentatörer i True Color-läge. True Color-läget ger mer detaljerad färg med alternativen bättre bilder eller bättre prestanda.

Feedback

Inte tillgängligt för Webex Meetings

Filöverföring

Du kan göra det möjligt för mötesdeltagarna att överföra filer till varandra under ett möte.

Praktisk demonstration

Inte tillgängligt för Webex Meetings

Praktisk labbsession

Inte tillgängligt för Webex Meetings

Logga in som en annan användare

Inte tillgängligt för Webex Meetings

Mötesavskrift

Du kan göra det möjligt för värdar att skicka allmän mötesinformation och filer i ett e-postmeddelande till mötesdeltagarna.

Anteckningar

Om anteckningsfunktionen är tillgänglig kan du ange standardinställningar för panelen Anteckningar. Den kan ställas in på öppnad, minimerad eller stängd för mötesdeltagare när ett möte börjar.

Outlook/Lotus Notes-integration

Du kan göra det möjligt för användarna att schemalägga möten i Microsoft Outlook eller IBM Lotus Notes.

Deltagarlista

Om funktionen för mötesdeltagarlista är tillgänglig kan du ange standardinställningarna för panelen Mötesdeltagare. Den kan ställas in på öppnad, minimerad eller stängd för mötesdeltagare när ett möte börjar.

Omröstning

Om omröstningsfunktionen är tillgänglig kan du ange standardinställningarna för panelen Omröstningar. Den kan ställas in på öppnad, minimerad eller stängd för mötesdeltagare när ett möte börjar.

Du kan aktivera följande alternativ för omröstningskontroll:

  • Visa individuella resultat – dela omröstningsresultat med mötesdeltagare anonymt

  • Spara individuella resultat – spara svaren från alla mötesdeltagare i en .txt-fil

  • Testning och betygsättning – inte tillgängligt för Webex Meetings

  • Inkludera inga svar – tillåt kortsvarsfrågor

  • Visa antalet svar – listar antal svar från mötesdeltagare i en omröstningsstatus

End-to-end-kryptering

Du kan kryptera alla Webex-sessionsdata.

PKI-kryptering

Du kan använda digitala certifikat (PKI) för att kryptera Webex-sessionsdata.

Övningssession (endast Webex Events)

Inte tillgängligt för Webex Meetings

Frågor och svar

Inte tillgängligt för Webex Meetings

Mötesdeltagare kan ta över presentatörsrollen

Du kan göra det möjligt för mötesdeltagare att ta över presentatörsrollen direkt från andra mötesdeltagare så att de kan dela innehåll under mötet.

Inspelning på klientsidan

Du kan göra det möjligt för värdar att spela in möten på sina lokala hårddiskar.

Nätverksbaserad inspelning

Du kan göra det möjligt för värdar att spela in möten på nätverksservern.

Fjärrdatordelning

Du kan göra det möjligt för presentatörer att dela innehåll som finns på en fjärrdator.

Fjärrutskrift

Du kan göra det möjligt för presentatörer att skriva ut innehåll som delas i ett möte.

Visa snabbstart för värd och presentatör

Inte tillgängligt som alternativ i Webex Meetings – standard för alla värdar och presentatörer

  • Visa snabbstart för deltagare – inte tillgängligt för Webex Meetings och Webex Training

Video

Om videofunktionen är tillgänglig kan du ange standardinställningar för videopanelen. Den kan ställas in på öppnad, minimerad eller stängd för mötesdeltagare när ett möte börjar.

Webbläsardelning

Du kan göra det möjligt för presentatörer att dela webbläsare under mötet.

webbläsardelning – fjärrkontroll

Du kan göra det möjligt för deltagare att dela webbläsare under mötet.

Webbaserad testning

Inte tillgängligt för Webex Meetings

Whiteboard

Du kan göra det möjligt för presentatörer att rita objekt och skriva text som alla mötesdeltagare kan se i sina innehållsvisare.