Översikt över Webex säkerhet

Med Cisco Webex Meetings Suite kan globala medarbetare och virtuella team träffas och samarbeta i realtid som om de var i samma rum. Företag, institutioner och statliga myndigheter runtom i världen förlitar sig på Cisco Webex för att förenkla verksamhetsprocesser och förbättra resultaten inom försäljning, marknadsföring, utbildning, projekthantering och supportverksamhet.

Säkerhet är en grundläggande fråga för alla organisationer och dess användare. Onlinesamarbete måste omfatta flera säkerhetsnivåer som avser allt från schemaläggning av möten till autentisering av mötesdeltagare och delning av innehåll.

Cisco Webex Meetings Suite tillhandahåller en säker miljö, men kan ändå konfigureras som ett öppet samarbetsrum. Genom att förstå säkerhetsfunktionerna kan du som webbplatsadministratör eller slutanvändare skräddarsy din Webex-webbplats efter dina verksamhetsbehov.

Mer information finns i Webex tekniska informationsdokument omsäkerhet.

Bästa praxis för värdar

Som värd är det du som tar det slutliga beslutet angående säkerhetsinställningarna för dina möten, händelser och utbildningsmöten. Kom alltid ihåg att det är du som styr i stort sätt alla aspekter av mötet, händelsen eller utbildningsmöte inklusive när det börjar och slutar.

Följ bästa säkerhetspraxis när du schemalägger ett möte, samt under och efter mötet, i enlighet med ditt företags behov när det gäller att skydda möten och information.


Publicera inte lösenord till offentliga webbplatser.

Dela inte din ljud-PIN-kod med någon.

Ange endast möteslösenord till användare som behöver dem.

Dela aldrig känslig information i ditt möte förrän du är säker på vem som deltar.

Lås personligt rum automatiskt

Du satta ditt personliga rum att automatiskt låsas när ditt möte startar. Vi rekommenderar att du låser ditt rum efter 0 minuter. Du kan konfigurera inställningarna för automatisk låsning av personliga rum genom att välja Inställningar > Mitt personliga rum .

Detta innebär i praktiken att du låser ditt rum när du går in i det. Denna åtgärd förhindrar att alla deltagare i din lobby automatiskt deltar i mötet. Istället ser du en avisering i mötet när deltagare väntar i lobbyn. På så sätt kan du granska och endast låta auktoriserade deltagare ansluta till mötet.


Betrakta URL:en till ditt personliga rum som en offentlig URL. Såvida webbplatsadministratören inte har konfigurerat personliga rum så att de endast kan användas av inloggade användare, kan vem som helst vänta på dig i lobbyn. Kontrollera alltid deltagarnas namn innan du låter dem ansluta till ditt rum.

Aviseringar angående ditt personliga rum innan ett möte

När användare träder in i lobbyn till ditt personliga rum kan de skicka en e-postavisering till dig och på så sätt informera dig om att de väntar på att mötet ska börja. Även obehöriga användare kan få tillgång till lobbyn till ditt personliga rum samt skicka aviseringar.

Vi rekommenderar att du granskar dina e-postaviseringar innan du startar ett möte i syfte att undvika att obehöriga deltagare deltar. Om du inte har låst ditt personliga rum automatiskt till 0 minuter kommer alla deltagare som väntar i lobbyn till ditt personliga rum att träda in i mötet när du gör det. Kontrollera mötesdeltagarlistan och avvisa eventuella obehöriga deltagare.

Om du får för många e-postaviseringar från obehöriga deltagare bör du överväga att stänga av aviseringarna. Gå till Inställningar > Mitt personliga rum och avmarkera Meddela mig via e-post när någon träder in i lobbyn till mitt personliga rum när jag är borta .

Aviseringar angående ditt personliga rum under ett möte

Om du låser ditt personliga rum kan du granska personer som väntar i din lobby. När du har tillträde till mötet får du en avisering när någon träder in i lobbyn, och du kan sedan välja om du vill släppa in personen eller inte. När flera deltagare väntar i lobbyn till ditt personliga rum kan du granska listan över namn och antingen välja att släppa in enskilda deltagare eller välja att släppa in samtliga deltagare i mötet.

Schemalägg ej listade möten

I syfte att förstärka säkerhetsinställningarna för ett möte kan värden välja att inte lista mötet i möteskalendern. Om du inte vill lista mötet går du till sidan Schemalägg, väljer Visa avancerade alternativ , väljer Schemaläggningsalternativ och avmarkerar Listad i offentlig kalender. Detta bidrar till att förhindra obehörig åtkomst till mötet och döljer information om mötet, såsom värd, ämne och starttid.

Välj en säkerhetsnivå beroende på mötets syfte. Om du t.ex. schemalägger ett möte för att diskutera en utflykt som företaget ska göra så kan du endast ställa in ett lösenord för mötet. Om du schemalägger ett möte där du ska diskutera känslig ekonomisk information under mötet är det bra att du inte listar mötet på möteskalender. Du kan också välja att begränsa åtkomsten till mötet efter att alla deltagare har anslutit sig.

  • Ej listat möte visas inte på möteskalender på sidan Sök efter möten eller på Mina möten mötessida.

  • Deltagarna måste uppge ett unikt mötesnummer för att kunna delta i ett möte som inte är listat.

  • Ej listade möten kräver att värden informerar deltagare om mötet, antingen genom att skicka en länk via en e-postinbjudan eller genom att ange mötesnumret på sidan Delta i möten.


Om ett möte listas innebär det att mötets rubrik och information visas offentligt. Om ett möte inte är lösenordsskyddat kan vem som helst delta i det.

Välj ett mötesämne med omsorg

Ett listat möte eller en vidarebefordrad e-postinbjudan kan, som minst, avslöja mötets rubrik för oavsedda personer. Mötets rubrik kan oavsiktligt avslöja privat information, så du bör se till att välja rubriker med omsorg i syfte att minimera risken för offentliggörande av känsliga uppgifter, exempelvis företagsnamn eller evenemang.

Exkludera möteslösenord från inbjudningar

För mycket känsliga möten, händelser eller utbildningsmöten ska du exkludera lösenordet från e-postinbjudan. Detta förhindrar obehörig åtkomst till mötets uppgifter i händelse av att e-postinbjudan vidarebefordras till oavsedda mottagare.

Om du markerar Exkludera lösenord från e-postinbjudan när du schemalägger ett möte, en händelse eller utbildningsmöte så visas inte lösenordet i inbjudan. Du måste ge lösenordet till deltagarna på annat sätt, exempelvis via telefon.


Webex Events (ny) har inte stöd för den här funktionen.

Hindra gäster från att delta i olåsta möten

När den här inställningen är aktiverad måste alla deltagare ha en användarkonto på din webbplats och vara inloggade för att delta i mötet. Deltagare som deltar via telefon utan deltagar-ID placeras automatiskt i lobbyn. Kontakta din webbplatsadministratör om du har frågor om hur deltagarna erhåller användarkonton.

Om du vill aktivera den här inställningen när du schemalägger ett möte går du till Visa avancerade alternativ > Schemaläggningsalternativ och väljer Gäster kan inte delta i mötet under olåsta möten.

Kräv att inbjudna registrerar sig för ditt möte, händelse eller utbildningsmöte

Du kan kräva att inbjudna måste registrera sig för ditt möte, din händelse eller utbildningsmöte de deltar. På så sätt kan du skydda mötesinformation och spåra och samla in information om de inbjudna som planerar att delta i ditt möte, din händelse eller utbildningsmöte.

Den här funktionen aktiveras vid schemaläggningen. Om du vill aktivera den här inställningen i Webex Meetings och Webex Events (ny) går du till Visa avancerade alternativ > Schemaläggningsalternativ och väljerkräv deltagarregistrering under Registrering.

För att aktivera den här inställningen i Webex Events (klassisk) och Webex Training väljer du Kräv deltagarregistrering under Registrering när du schemalägger en händelse ellerutbildningsmöte.

Använd funktionen Inträdes- eller utgångsljudton eller tillkännage namn

Genom att använda den här funktionen förhindrar du att någon deltar i ljuddelen av ditt möte utan din kännedom. Denna funktion är aktiverad som standard för Webex Meetings och Webex Training. Du kan gå till Inställningar > ljud och video och under avsnittet Inträdes- och utträdesljudton väljer du ett ljudalternativ listruta.

När du schemalägger ditt möte, din händelse eller ditt utbildningsmöte går du till Visa avancerade alternativ > Ljudanslutningsalternativ och väljer ett ljudalternativ i avsnittet Inträdes- och utträdesljudton i listruta.


När du Webex-ljud alternativet för att meddela namn, får de som ansluter via ljudalternativet Använd dator för ljud inte alternativet att spela in och meddela sitt namn.

Begränsa tillgängliga funktioner

Begränsa vilka funktioner som ska vara tillgängliga, t.ex. chatt och ljud, om du låter deltagare delta i mötet, händelsen eller utbildningsmöte före värden.

Begär att inbjudningar inte vidarebefordras

Begär att dina inbjudna deltagare inte vidarebefordrar inbjudan, särskilt avseende konfidentiella möten.

Utse en cohost eller alternativ värd

Utse en värd som kan starta och styra mötet, händelsen eller utbildningsmöte (alternativ värd). Denna övning håller möten, händelser och utbildningsmöten säkrare genom att förhindra att värdrollen tilldelas en oväntad eller icke-auktoriserad deltagare om du oväntat skulle förlora din anslutning till mötet.


När du bjuder in deltagare till schemalagt möte kan du utse en eller flera deltagare till cohosts för mötet. En cohost kan starta mötet och agera värd. En cohost måste därför ha en användarkonto på din Webex Meetings webbplats. Du kan tilldela en cohost när du schemalägger ditt möte med Webex Meetings till Microsoft Outlook.

Begränsa åtkomst till mötet

Lås mötet, händelsen eller utbildningsmöte när alla deltagare har anslutit sig. Denna övning hindrar fler deltagare från att delta. Värdar kan låsa eller låsa upp mötet, händelsen eller utbildningsmöte när som helst under tiden sessionen pågår. Om du vill låsa ett möte som du för närvarande är värd för går du till Möte > Lås möte .


Om du väljer det här alternativet kan du förhindra en person från att delta i ett möte, en händelse eller ett utbildningsmöte, inklusive mötesdeltagare som har bjudits in till mötet men ännu inte deltar. Om du vill låsa upp ett möte som du för närvarande är värd för går du till Möte > Lås upp möte .

Verifiera identiteten på alla användare i ett samtal

Upprop är en säker metod för att redogöra för alla deltagare. Be att användarna slår på sin video och uppger sitt namn för att bekräfta deras identitet.


Om personer vill delta i ett möte via telefon behöver de endast ett giltigt Webex-nummer för inringning samt ett niosiffrigt mötes-ID. Om deltagare kan delta i möten via telefon utan lösenord på din webbplats, kan de inte hindras från att delta ljudkonferens delen av mötet.

Om deltagare som saknar konto tillåts delta i mötet kan obehöriga användare identifiera sig själva med vilket namn som helst i mötet.

Ta bort en mötesdeltagare från mötet

Mötesdeltagare kan när som helst avvisas från mötet. Välj namnet på den deltagare som du vill ta bort och gå till Mötesdeltagare > avvisa.

Dela program, inte skärm

När du väljer Dela kan du välja att dela ett program i stället för skärmen för att förhindra oavsiktlig exponering av känslig information som finns på dinskärm.

Kontrollera vem som kan dela

Om värden tillåts på webbplatsnivå kan han/hon välja om han eller hon ska tillåta att alla mötesdeltagare delar. Om du inte aktiverar alternativet kan du tilldela presentatörsrollen för att välja mötesdeltagare eller deltagare.

Endast utsedda presentatörer kan dela innehåll från videoenheter och Webex-appen.

Avsluta mötet

När mötet, händelsen eller utbildningsmöte är över ska du se till att avsluta mötet, händelsen eller utbildningsmöte för alla mötesdeltagare. Du kan få ett alternativ att lämna mötet, händelsen eller utbildningsmöte utan att avsluta det. Om du måste lämna mötet tidigare kan du göra någon annan till värd så att han eller hon kan hållas ansvarig för att avsluta mötet, händelsen eller utbildningsmöte.

Tilldela lösenord till inspelningar

Det bästa sättet att förhindra obehörig åtkomst till inspelningar är att inte skapa inspelningar.

Om du måste skapa inspelningar kan du redigera inspelningarna och lägga till lösenord innan du delar dem för att skydda informationen. Lösenordsskyddade inspelningar kräver att mottagare har lösenordet som behövs för att titta på dem. Du kan tilldela lösenord till inspelningar genom att gå till Inspelningar. Välj knappen Mer på inspelningen som du vill justera och välj sedan Dela. Aktivera offentlig länki fönstret Dela inspelning. Markera Lösenordsskydd och ange sedan lösenordet i textfältet. Välj Spara.

Ta bort inspelningar

Ta bort inspelningar när de inte längre är relevanta. Gå till Inspelningar. Välj knappen Mer på inspelningen du vill ta bort och välj sedan Ta bort. Välj Ta bort.

Skapa en starkt ljud-PIN-kod och skydda den. På din Webex-webbplats går du till Inställningar > ljud och video för att skapa din ljud-PIN-kod.

Din PIN-kod är den sista skyddsnivån för att hindra obehörig åtkomst till ditt personliga konferenskonto. Om en person får obehörig åtkomst till värdåtkomstkoden för ett personlig konferens-möte (PCN-möte) kan konferensen inte starta utan ljud-PIN-koden. Skydda din ljud-PIN-kod och dela den inte med andra.