Kunder som använder läget Endast telefon i Jabber eller våra Webex-appar kommer inte att påverkas.


Du kan klicka på bilden nedan om du vill öppna den i helskärmsvy.

Skapa en Control Hub-organisation om du inte redan har en och utför sedan den första konfigurationen. Control Hub är det administrativa gränssnittet där du hanterar användare och tjänster i din organisation. Vi rekommenderar starkt att du aktiverar enkel inloggning (SSO) för att skapa en enhetlig inloggningsupplevelse.

Innan du börjar

Du kanske redan har behörighet till Webex. I så fall kan du göra dig redo och börja distribuera.​ Annars hjälper vi dig att flytta till rätt licensiering. Arbeta med din partner eller kontaktperson på Cisco om du behöver ytterligare hjälp.

1

Lägg till, verifiera och gör anspråk på domäner.

Genom att lägga till, verifiera och göra anspråk på dina domäner i Control Hub kan du använda funktioner som kräver bevis på domänägarskap, säkerställa integriteten och säkerheten i din organisation samt underlätta användarhanteringen.

2

Aktivera enkel inloggning (SSO) för alla komponenter för att skapa en enhetlig användarupplevelse:

Om du har din egen identitetsleverantör (IdP) i din organisation kan du integrera SAML-identitetsleverantören med dina Unified CM- (inklusive IM and Presence) och Control Hub-miljöer för enkel inloggning (SSO). Med enkel inloggning (SSO) kan dina användare använda en enda, gemensam uppsättning autentiseringsuppgifter för Webex Meetings, Webex och andra program i din organisation.


 

Om du vill kan du även dölja automatiserade e-postmeddelanden. Cisco Webex skickar automatiserade e-postmeddelanden till användare när licenser tilldelas i Control Hub. Om du har en SSO-organisation kan du dock ignorera dessa automatiserade e-postmeddelanden och skicka din egen kommunikation istället.

3

Aktivera analys i din miljö:

Webex Cloud-Connected UC (CCUC) är en uppsättning tjänster i Webex-molnet som ger förbättrade affärs- och verksamhetsinsikter och hjälper dig att effektivisera det administrativa arbetsflödet. CCUC gör att kunder kan utnyttja fördelarna med Webex-molnet, samtidigt som viktig samtalsarbetsbelastning finns kvar i din lokala infrastruktur. Kunder loggar in i Webex Control Hub för att få en enda global vy där de kan hantera hela det lokala Unified CM-nätverket från en enda åtgärdskontrollpanel med stöd för ditt Webex-moln eller dina hybridtjänster.


 

CCUC ger migreringsinsikter som hjälper dig att flytta från Jabber till Webex. Mer information finns i Migrera Jabber-användare med Cloud-Connected UC till Webex-appen.

Jabber-telemetri rekommenderas också och är aktiverat som standard. Sådana data kan ge insyn i din distribution och användning av Jabber när användarna börjar kommer igång med Webex. Ingen personligt identifierbar information samlas in. Använd det länkade dokumentet om du vill visa den här användningsinformationen i Webex Control Hub.

4

Konfigurera mallar för automatisk licenstilldelning i Control Hub

Du kan konfigurera en standardlicensmall i Control Hub som automatiskt tilldelar licenser till nya användare.

När användare har skapats kan du när som helst använda dessa metoder för att tilldela tjänster:

5

(Valfritt) Synkronisera användare från en befintlig katalog som stöds:

Du kan synkronisera användare från en befintlig katalog i din Control Hub-organisation med hjälp av integreringsstegen för Directory Connector eller ett SCIM -API. De här integreringarna håller din användarlista synkroniserad så att du inte behöver återskapa användarkonton. När en användare skapas, uppdateras eller tas bort i den katalog du synkroniserar återspeglas uppdateringen i Control Hub.

6

Distribuera Hybrid Calendar Service.

Med Hybrid Calendar Service kan du ansluta din lokala miljö med Microsoft Exchange, Office 365 eller Googles G Suite Calendar (Google Calendar) till Webex. Den här integreringen gör det enklare att schemalägga och delta i möten, särskilt via mobila enheter. Du behöver inga pluginprogram.

Användare kan lägga till Webex Room-, Desk- och Board-enheter i ett möte för att göra konferensresurser tillgängliga. Om enheten har aktiverats för Hybrid Calendar Service visas den gröna Delta-knappen på enheten. (Delta-knappen är en OBTP-funktion (One Button to Push) och är också tillgänglig på enheter som registrerats i Cisco Unified Communications Manager, och hanteras av Cisco TelePresence Management Suite.)

Utför stegen för att konfigurera samtal i Webex (Unified CM). Med den här lösningen används den befintliga Unified CM-distribution som du redan har. Mer information finns i guiderna om övergång från Jabber Unified CM-samtal till Webex Unified CM-samtal och Webex UCM-samtalskonfiguration.

1

Validera Unified CM-samtalskonfigurationen.

Med samtalslösningen för Webex (Unified CM) kan du registrera Webex direkt i Cisco Unified Communications Manager-samtalskontrollmiljön (lokalt företag, Business Edition 6000/7000 eller så som den levereras i en HCS-partnerlösning).

Den här lösningen förbättrar samtalsupplevelsen för slutanvändare och gör att de kan ringa samtal direkt i Webex via din Unified CM-miljö, använda samtalsfunktioner samt styra sina Unified CM-registrerade skrivbordstelefoner från Webex.

2

Validera upptäckt av Unified CM-tjänster .

Med tjänstidentifiering kan klienter automatiskt identifiera och lokalisera tjänster i ditt företagsnätverk (internt) och MRA-nätverk (externt). Den här konfigurationen kanske redan har gjorts, men du bör gå igenom distributionsguiden i det här steget och kontrollera din miljö för att bekräfta att så är fallet.

3

Uppdatera Unified CM-konfigurationsfilen.

Webex använder samma konfigurationsfil som Jabber. Du kan använda denna inbäddade Unified CM för att konfigurera olika klientfunktioner, t.ex. specifika samtalsfunktioner och verktyget för migrering från Jabber till Webex.

Dokumentationen om principparametrar innehåller en lista över parametrar som stöds för Webex.


Webex innehåller redan de flesta samtalsfunktionerna för kunskapsarbetare. I vissa falla kan det dock hända att vissa användare behöver mer avancerade samtalsfunktioner som inte finns i Webex än, t.ex. kontaktcenterfunktioner och multilinje. Du kan använda Webex med en cross-launch till Jabber som en tillfällig lösning. Med det här alternativet öppnas Jabber när en användare ringer ett samtal från Webex. Inkommande samtal ringer också direkt i Jabber. Mer information finns i dokumentationen om cross-launch för Webex med Jabber på https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/solutions/PA/mcp/APPLICATION_CALLING-WebexTeams_with_Jabber_Cross_Launch.pdf.

1

Konfigurera kvarhållningsprincipen för din organisation.

Webex använder beständig meddelandehantering. Om det är viktigt för din organisation att hålla nere lagringen av meddelanden kan du ange lagringsperioden i Webex.

Du kan begära en lagringsperiod på 24 timmar genom att kontakta din CSM (Customer Success Manager) eller partner för att få hjälp.

2

Aktivera XMPP-federation.

Du kan välja om dina användare ska kunna kommunicera i Webex med personer som använder meddelandeprogram som stöder XMPP.

Migreringsspecifik information finns i bildpresentationen om XMPP-federation.

3

Aktivera SIP-federation

Du kan tillåta kommunikation mellan hybridaktiverade användare och SIP-federerade domäner. Med den här integreringen kan hybridaktiverade användare kommunicera med användare i externa domäner, där dessa domäner är SIP-federerade (Session Initiated Protocol) domäner.

4

Konfigurera hybridmeddelandehantering.

Cisco Webex Hybrid Message Service ansluter din lokala Cisco Unified Communications Manager IM and Presence Service (tjänsten IM and Presence) till Cisco Webex för att möjliggöra interoperabilitet med Cisco Webex. På så sätt kan användare som fortfarande använder Jabber och användare som har gått över till Webex fortfarande kommunicera med varandra.

Om du är en befintlig platsadministrationskund följer du dessa steg för att anpassa din mötesmiljö till Control Hub och Webex-upplevelsen.

1

Följ stegen i avsnittet om hur du länkar Webex-platser till Control Hub.

Om du har befintliga Webex-platser kan du använda Cisco Webex-länkningsprocessen för att få åtkomst till avancerad analys för dessa webbplatser, och även koppla dina Webex Meetings-användare till Control Hub.

2

Aktivera Webex Meetings med kompletta funktioner.

I det här steget skapas samma mötesupplevelse för ditt team med användare som de redan är vana vid.

Begär hela möteupplevelsen genom att kontakta din Customer Success Manager (CSM) eller partner.

Distribuera Webex-appen och anpassa distributionen, inklusive uppdateringsfrekvens, kommunikation till dina användare och migrering av användardata från Jabber till Webex. Avaktivera sedan den tidigare meddelandeorganisationen när du är klar.

1

Kör en provdistribution.

Vi rekommenderar att du kör ett test med Webex med valda användare innan du distribuerar till hela organisationen.

2

Distribuera Webex-appen:

Som administratör kan du installera Webex med hjälp av MSI-filen för Windows eller DMG-filen för Mac. Du kan använda kommandoradsparametrar med MSI-filen i Windows för att förbättra användarupplevelsen. Webex söker regelbundet efter nyare versioner för automatisk uppgradering av programmet. Dessa steg fungerar bara för skrivbordsversionerna av Webex. Användarna kan också installera Webex själva. De kan hämta skrivbords- eller mobilversionerna från https://www.webex.com/downloads.html.

Du kan kontrollera vilka produktuppdateringar för Webex som dina användare har uppdaterat till och när programmet uppdateras. Du kan välja en fördröjningsperiod om du vill förhandsgranska programmet innan användarna uppdateras.

3

Hjälp användarna att migrera sina data från Jabber till Webex:

Migreringsverktyget är inbyggt i Cisco Jabber och är ett sätt att migrera kontakter och andra vanliga användarinställningar från Jabber till Webex. Data krypteras. Nu när du har distribuerat Webex till dina användare kan du konfigurera dem för migreringen. Du behöver bara konfigurera vissa inställningar så att det här alternativet visas automatiskt för användarna i Jabber. Användarhandboken innehåller vägledning som hjälper användarna med migreringen.

4

Avaktivera IM and Presence-miljön.

När du har kommit igång med Control Hub-organisationen och har meddelat dina användare om ändringen kontaktar du din CSM (Customer Support Manager) eller partner om att avaktivera din gamla IM and Presence-miljö.


 

Tänk på följande saker innan du avaktiverar IM and Presence:

  • Avaktivera inte miljön om SIP-federation i Webex krävs.

  • Se till att arkivera beständiga chattmeddelanden.

  • Se till att arkivera kontaktlistor.

Behöver du hjälp? Inga problem!

Kontakta din CSM (Customer Support Manager) eller partner för att få hjälp.

Skaffa allt du behöver för att implementera uppdateringsprogrammet för IM and Presence.