Zákazníci používající režim Jabber Phone Only (Pouze telefon Jabber) nebo aplikaci Webex nezaznamenají žádné změny.


Klepnutím na následující obrázek můžete otevřít aplikaci v plné velikosti.

Jestliže nemáte vytvořenu organizaci Control Hub, vytvořte ji a dokončete počáteční nastavení. Control Hub je rozhraní pro správu uživatelů a služeb ve vaší organizaci. Pro zajištění konzistentího přihlášení uživatele důrazně doporučujeme povolit jednotné přihlašování (SSO).

Než začnete

Můžete mít již nároky na službu Webex. Pokud tak učiníte, můžete se připravit a zahájit nasazování.​ Pokud tak neučiníte, pomůžete vám přejít na správné licencování. Pro další pomoc spolupracujte s partnerem nebo kontaktem Cisco .

1

Přidávejte, ověřujte a deklarujte domény.

V centru Control Hub můžete přidat, ověřit a deklarovat domény pro použití funkcí, které požadují prokázání vlastnictví domény, zajištění zabezpečení a integrity vaší organizace a pro podporu správy uživatelů.

2

Povolení jednotného přihlašování (SSO) pro všechny součásti pro konzistentní uživatelské prostředí:

Pokud má vaše organizace vlastního zprostředkovatele identity, integrací standardu SAML do prostředí Unified CM (včetně služby IM and Presence) a portálu Control Hub můžete zřídit jednotné přihlašování (SSO). Jednotné přihlašování umožňuje uživatelům používat jednu společnou sadu pověření pro aplikace Webex Meetings, Webex a další aplikace organizace.


 

Volitelně také můžete potlačit automatizované e-maily. Při každém přiřazení licence v portálu Control Hub rozešle aplikace Cisco Webex uživatelům automatizované e-maily. Pokud však vaše organizace používá jednotné přihlašování , můžete tyto automatizované e-maily potlačit a místo toho rozeslat vlastní sdělení.

3

Povolte ve svém prostředí analýzu:

UC připojené ke cloudu Webex je sada služeb v cloudu Webex, která poskytuje vylepšené obchodní a provozní přehledy s cílem zvýšit produktivitu pracovního postupu správy. Umožňuje zákazníkům využívat výhod cloudu Webex a přitom ponechat své kritické datové zatížení hovorů v místním prostředí. Zákazníci se mohou přihlásit do centra Webex Control Hub a získat tak jediné globální zobrazení, ve kterém můžete spravovat celou místní síť Unified CM z ovládacího panelu jednotlivých operací, který podporuje váš cloud Webex nebo hybridní služby.


 

CCUC poskytuje služby migrace, které vám pomohou při přechodu z Jabber na Webex. Další informace najdete v části Migrace uživatelů Jabber pomocí UC připojeným ke cloudu do aplikace Webex.

Ve výchozím nastavení je doporučeno povolení také telemetrie Jabber. Tato data mohou poskytnout přehled o nasazení a využití protokolu Jabber při tom, jak vaši uživatelé přechází na Webex. Neshromažďují se žádné osobní informace. Pomocí odkazovaného dokumentu můžete zobrazit tato data o využívání v centru Webex Control Hub.

4

Nastavení automatických šablon přiřazení licence v centru Control Hub

Můžete nastavit výchozí šablonu licence v centru Control Hub, která automaticky přiřazuje licence novým uživatelům.

Kdykoliv po vytvoření uživatelů můžete k přiřazení služeb použít také tyto způsoby:

5

(Volitelná možnost) Synchronizace uživatele z existujícího podporovaného adresáře:

Můžete synchronizovat uživatele z existujícího adresáře do organizace Control Hub pomocí kroků integrace pro konektor adresáře nebo rozhraní API SCIM . Tato integrace zachová synchronizaci vašeho seznamu uživatelů, abyste znovu nemuseli vytvářet uživatelské účty. Kdykoli je vytvořen uživatel, aktualizován nebo odebrán v adresáři, který synchronizujete, Control Hub tuto aktualizaci odrazí.

6

Nasazení hybridní služby adresáře.

Pomocí hybridní služby kalendáře můžete připojit aplikaci Microsoft Exchange, Office 365 nebo Google's G Suite Calendar (kalendář aplikace Google) místní prostředí do aplikace Webex. Tato integrace usnadňuje naplánování a připojení ke schůzkám, zvláště na cestách; nejsou vyžadovány žádné zásuvné moduly plugin.

Uživatelé mohou přidávat místnost Webex a zařízení Desk a tabule Webex ke schůzce a zpřístupnit tak konferenční zdroje. Pokud je zařízení povoleno v hybridní službě kalendáře, zobrazí se na zařízení zelené tlačítko Připojit. (Tlačítko Připojit je také známé jako jednorázové tlačítko a je dostupné také pro zařízení registrovaná ve službě Cisco Unified Communications Manager a spravovaná Cisco TelePresence Management Suite.)

Kroky pro nastavení volání v aplikaci Webex (Unified CM); toto řešení používá vaše stávající nasazení aplikace Unified CM, které již máte v provozu. Další informace naleznete v průvodcích Přechod z volání Jabber Unified CM na volání Webex Unified CM a Konfigurace volání Webex UCM.

1

Ověření konfigurace volání Unified CM.

Řešení Volání v aplikaci Webex (Unified CM) vám umožňuje zaregistrovat Webex přímo do vašeho prostředí pro řízení hovorů Cisco Unified Communications Manager (místní podnik, Business Edition 6000/7000 nebo dodávané prostřednictvím partnerského řešení HCS).

Toto řešení vylepšuje zážitek z volání pro koncové uživatele a umožňuje jim přímo uskutečňovat hovory v aplikaci Webex prostřednictvím vašeho prostředí Unified CM, využívat funkce během hovoru a ovládat jejich stolní telefon registrovaný v Unified CM z aplikace Webex.

2

Ověření zjišťování služby Unified CM.

Služba zjišťování služeb umožňuje klientům automaticky zjišťovat a vyhledávat služby v podnikových (interních) a MRA (externích) sítích. Tato konfigurace již může být zavedena, ale pro ověření proveďte kontrolu v návod k nasazení a vašem prostředí.

3

Konfigurační soubor pro aktualizaci aplikace Unified CM.

Aplikace Webex využívá stejný konfigurační soubor jako Jabber. Tento vestavěný Unified CM můžete použít ke konfiguraci různých funkcí klienta, například konkrétních funkcí volání a migračního nástroje Jabber na Webex.

Seznam podporovaných parametrů pro Webex naleznete v dokumentaci k parametrům zásad.


Webex již obsahuje většinu funkcí volání znalostních pracovníků. V některých případech však může být zapotřebí pokročilejších funkcí, které ještě nejsou v aplikaci Webex, jako jsou například funkce kontaktního centra a víceřádková funkce. Můžete použít Webex se křížovým tlačítkem pro Jabber jako dočasné řešení. Tato možnost otevře Jabber, když uživatel zavolá z aplikace Webex; příchozí hovory zazvoní také přímo v Jabberu. Další informace naleznete v části Webex s dokumentací pro přechodné spuštění Jabber na adrese https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/solutions/PA/mcp/APPLICATION_CALLING-WebexTeams_with_Jabber_Cross_Launch.pdf.

1

Nastavte zásady uchovávání informací ve vaší organizaci.

Webex používá trvalé zasílání zpráv. Pokud je pro vaši organizaci důležité uchovávání méně zpráv , nastavte dobu uchování pro data v aplikaci Webex.

Můžete si vyžádat dobu uchování 24 hodin kontaktováním svého manažera Customer Success Manager (CSM) nebo partnera.

2

Povolení sdružování XMPP.

Můžete si zvolit, zda uživatelé mohou komunikovat v rámci aplikace Webexs lidmi, kteří používají aplikaci pro zasílání zpráv, které podporují sdružování XMPP.

Informace o migraci naleznete v části Prezentace sdružování XMPP.

3

Povolení sdružování SIP

Mezi uživateli hybridních služeb a sdruženými doménami SIP můžete povolit komunikaci. Díky této integraci mohou uživatelé hybridních služeb komunikovat s  uživateli v externích doménách sdružených protokolem SIP (Session iniciovaling Protocol).

4

Nastavení hybridního zasílání zpráv.

Cisco Webex Hybrid Message Service propojí vaši místně nasazenou platformu Cisco Unified Communications Manager IM and Presence Service (IM and Presence Service) s  platformou Cisco Webex a umožní jejich interoperabilitu. Tímto způsobem spolu mohou komunikovat uživatelé, kteří ještě stále používají Jabber, a uživatelé, kteří přešli na Webex.

Tyto kroky proveďte, pokud jste existujícím zákazníkem správce webu, abyste mohli vyrovnat prostředí s centrem Control Hub a uživatelským prostředím Webex.

1

Při řízení rozbočovače postupujte podle pokynů v Webex sítích.

Pokud máte existující weby Webex, můžete použít proces propojení Cisco Webex a získat tak přístup k rozšířené analýze pro tyto weby a také propojit vaše uživatele aplikace Webex Meetings s centrem Control Hub.

2

Zapněte plnohodnotné uživatelské prostředí Webex Meetings.

Tento krok umožní vašemu týmu uživatelů zažít stejné schůzky, na jaké je již zvyklý.

Požádejte o plnohodnotné uživatelské prostředí schůzek kontaktováním svého manažera Customer Success Manager (CSM)nebo partnera se žádostí o pomoc.

Nasaďte aplikaci Webex a přizpůsobte si nastavení nasazení, včetně frekvence aktualizace, komunikace s uživateli a migrace uživatelských dat z Jabber do aplikace Webex. Poté, až budete připraveni, vyřaďte z provozu předchozí organizaci zasílání zpráv.

1

Spuštění zkušebního nasazení.

Doporučujeme vyzkoušet zkušební verzi aplikace Webex s vybranými uživateli předtím, než ji zprovozníte pro celou organizaci.

2

Nasazení aplikace Webex:

Jako správce můžete nainstalovat aplikaci Webexpomocí souboru MSI v systému Windows nebo souboru DMG na zařízeních Mac. Můžete zahrnout parametry příkazového řádku se souborem MSI v systému Windows a zlepšit tak uživatelské prostředí. Aplikace Webex pravidelně vyhledává novější verze aplikace a automaticky ji aktualizuje. Tyto kroky jsou funkční pouze pro desktopové verze aplikace Webex. Uživatelé mohou aplikaci Webex obsluhovat a instalovat sami. Aplikaci můžete stáhnout z adresy https://www.webex.com/downloads.html.

Můžete ovládat aktualizace produktů pro aplikaci Webex, na které jsou vaši uživatelé aktualizováni a kdy je aplikace aktualizována. Chcete-li zobrazit náhled aplikace před aktualizací uživatelů, můžete použít období odkladu.

3

Pomáhejte uživatelům přenášet data z prostředí Jabber do aplikace Webex:

Nástroj pro migraci je integrován do aplikace Cisco Jabber a poskytuje způsob, jak migrovat kontakty a další běžné preference uživatele z prostředí Jabber do aplikace Webex. Data jsou zašifrována. Teď, když jste nasadili aplikaci Webex pro uživatele, můžete pro ně tuto migraci nastavit. Musíte jen nakonfigurovat některá nastavení, než se uživatelům tato možnost automaticky zobrazí v prostředí Jabber. Mohou použít uživatelskou příručku, která jim s migrací pomůže.

4

Vyřaďte prostředí IM and Presence z provozu.

Jakmile máte zprovozněnu organizaci Control Hub, informovali jste o tom své uživatele a máte vše připraveno, kontaktujte svého manažera Customer Success Manager (CSM) nebo partnera a požádejte o vyřazení starého prostředí IM and Presence.


 

Před vyřazením prostředí IM and Presence z provozu pamatujte na následující:

  • Prostředí nevyřazujte, pokud Webex vyžaduje sdružování SIP.

  • Archivujte zprávy z trvalých konverzací.

  • Archivujte seznamy kontaktů.

Potřebujete pomoc? Samozřejmě vás v tom nenecháme.

Pokud potřebujete pomoc, obraťte se na svého manažera Customer Success Manager (CSM) nebo partnera.

Požádejte je o cokoli, co potřebujete pro implementaci programu aktualizace služby IM and Presence.