Med hjälp av bottar och andra appar kan du öka produktiviteten genom att utöka funktionaliteten i Webex-appen. Den Webex App Hub innehåller en katalog över appar som utvecklats av Cisco och tredjepartsutvecklare och som är tillgängliga för alla som använder Webex-appen och Webex Meetings.

Många av de bottar som utvecklats av Cisco följer ett visst mönster: Dessa botar skickar anpassade meddelanden till dig i motsvarande Webex-apputrymme för att informera dig om något som händer i ett webbplatsprogram från tredje part. Till exempel skickar boten ett meddelande för att meddela när en fil överförs till en Box-mapp eller när en rad läggs till i ett Smartsheet.

Vissa bottar tillåter att tillhandahålla ytterligare funktioner. Med Jira och Trello kan du till exempel använda kommandon i Webex-apputrymmet för att låta boten utföra åtgärder åt dig på tredjepartswebbplatsen.

Har du problem med att konfigurera dessa arbetsflöden? Om du fastnar eller stöter på problem med en bot kontaktar du stöd för apputvecklare för att få hjälp.

Vi använder Dropbox som exempel i den här uppgiften för att illustrera processen för att skapa ett arbetsflöde. Apparna som listas nedan använder samma process. För andra appar hittar du mer information om Webex App Hub .

1

Gå till Webex-appen och skapa ett utrymme med bot som använder bot-e-post-ID för den bot.

2

Ange manage i utrymmet och skicka. Om du befinner dig i ett utrymme med mer än bara bot, @nämner du och markerar bot och sedan in manage och skicka.

Boten svarar med en länk till webbplatsen där du kan hantera dina arbetsflöden, så fortsätt och välj länken.
3

Välj Välj ett arbetsflöde för att lägga till Ny fil överförd arbetsflöde.

4

Om detta är ditt första arbetsflöde för appen måste du auktorisera tredjepartsprogrammet. Välj Nästa > Lägg till och logga sedan in i tredjepartsprogrammet för att slutföra auktoriseringen.

Om du redan är inloggad i appen kanske du inte uppmanas att logga in i appen från tredje part.

5

Starta Ny fil överförd arbetsflöde. Processen kan variera från app till app, men i alla fall kan du namnge ditt arbetsflöde, välja vilket behörighet (konto) du vill använda och sedan välja format på aviseringstexten. Andra fält är botspecifika.

6

(Valfritt) Inaktivera Ta emot standardaviseringsmeddelande för att anpassa formatet på dina aviseringar. Du kan välja de attribut du föredrar så att aviseringstexten motsvarar dina behov.

7

Välj Klart när du är klar med att ändra formatet Spara när du är klar med att konfigurera ditt arbetsflöde.

Både webbplatsen och Webex-appen aviserar dig om att ditt arbetsflöde har skapats, men vissa appar, till exempel Dropbox, kan uppleva en fördröjning när du skickar aviseringar.

Här är en lista över några av de appar som skapats av Cisco och du kan granska alla appar på Webex App Hub . Du behöver detta e-post-ID för att skapa ett arbetsflöde. E-post-ID:t för Dropbox är till exempel Dropbox.bot@webex.bot.

Bots

E-post-ID för bot

Aha!

Aha.bot@webex.bot

Asana

Asana.bot@webex.bot

Basläger

Basecamp.bot@webex.bot

Bönstjälk

Beanstalk.bot@webex.bot

Bitbucket

 • Bitbucket moln

 • Bitbucket-server

 • BitbucketCloud.bot@webex.bot

 • BitbucketServer.bot@webex.bot

I bonus

Bonusly.bot@webex.bot

Ruta

Box.bot@webex.bot

Codeship

Codeship.bot@webex.bot

DocuSign

DocuSign.bot@webex.bot

Dropbox

Dropbox.bot@webex.bot

Eventbrite

Eventbrite.bot@webex.bot

Excel online

ExcelOnline.bot@webex.bot

GitHub

 • GitHub-molnet

 • GitHub Enterprise

 • GitHubCloud.bot@webex.bot

 • GitHubEnterprise.bot@webex.bot

GitLab

GitLab.bot@webex.bot

Google

 • Kalender

 • Kör

 • Uppgifter

 • GoogleCalendar.bot@webex.bot

 • GoogleDrive.bot@webex.bot

 • GoogleTasks.bot@webex.bot

Heroku

Heroku.bot@webex.bot

Hubspot

HubSpotEFT@webex.bot

Jenkins

Jenkins.bot@webex.bot

Jira

 • Jira moln

 • Jira-server

 • JiraCloud.bot@webex.bot

 • JiraServer.bot@webex.bot

Mailchimp

Mailchimp.bot@webex.bot

Marketo

Marketo.bot@webex.bot

Ny relik

NewRelic.bot@webex.bot

Begrepp

Notion.bot@webex.bot

OneDrive

OneDrive.bot@webex.bot

OneDrive för företag

OneDriveforBusiness.bot@webex.bot

OneNote

OneNote.bot@webex.bot

Outlook-aviseringar för Microsoft Office 365

OutlookAlerts.bot@webex.bot

PagerDuty

PagerDuty.bot@webex.bot

Pipedrive

Pipedrive.bot@webex.bot

Pivotal Tracker

PivotalTracker.bot@webex.bot

RSS

RSS.bot@webex.bot

Salesforce Alerts

SalesforceAlerts.bot@webex.bot

ServiceNu

ServiceNow.bot@webex.bot

SharePoint Online

SharePointOnline.bot@webex.bot

Smartsheet

Smartsheet.bot@webex.bot

Randig

Stripe.bot@webex.bot

SurveyMonkey

SurveyMonkey.bot@webex.bot

Todoist

Todoist.bot@webex.bot

Trello

Trello.bot@webex.bot

Twitter

Twitter.bot@webex.bot

UserVoice

UserVoice.bot@webex.bot

Azure DevOps

 • Azure DevOps-tjänster

 • Azure DevOps Server

 • AzureDevOpsServices.bot@webex.bot

 • AzureDevOpsServer.bot@webex.bot

Vattenkylare

Watercooler.bot@webex.bot

xBetyder något

xMatters.bot@webex.bot

Zendesk

Zendesk.bot@webex.bot

Zoho CRM

ZohoCRM.bot@webex.bot

Zoho Mail

ZohoMail.bot@webex.bot