Konfigurera appen för Webex för myndigheter

Webex-appens prestanda kan även påverkas av andra faktorer, till exempel: nätverksanslutning eller andra program på dina enheter.


Kom ihåg att vi inte har stöd för att använda Webex med program som är för- eller tidiga versioner, till exempel Apple Beta-program, Windows Insider-program eller liknande program.

Windows

Dator med Windows rekommenderade minimisystemkrav


Dessa krav granskas kontinuerligt och kan komma att ändras.

Mac

Mac rekommenderas som minimisystemkrav


Dessa krav granskas kontinuerligt och kan komma att ändras.

  • MacOS 10.12 och senare på en Mac somstöds.

  • Intel CPI-baserad (2 GB RAM rekommenderas).


Din organisation kan kräva att du kör Webex-appen i FIPS-läge. För att göra det ställer du in följande registernyckel till 1 (DWORD-värde) på användardatorer:

HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa\FipsAlgorithmPolicy\Enabled

Om du vill ändra den här inställningen måste du ha registeråtkomst för HKLM. Vanligtvis har en administratör eller användare med administratörsbehörighet denna åtkomst.

Eftersom detta är en inställning på OS-nivå rekommenderar vi att du utvärdera dess inverkan på dina andra Windows-program innan du rullar ut den över hela din organisation.

Observera följande om du inte aktiverar registernyckeln:

  • Inga appfunktioner går förlorade.

  • Vi kommer fortfarande att stödja din organisation.

  • Appen använder fortfarande FIPS-kompatibla algoritmer och TLS 1.2. Operativsystembibliotek (t.ex. WinHTTP) kan dock inte köras i FIPS-läge.

Om du vill aktivera appen för att ansluta till Webex för myndigheters moln för dina användare väljer du ett av följande alternativ, efter dina behov:

Gör dessa steg om du föredrar att distribuera appen som en administratörskontrollerad MSI-installation.


För att utföra denna åtgärd måste du ha registeråtkomst från HLKM. Vanligtvis har en administratör eller användare med administratörsbehörighet denna åtkomst. FedRAMPENABLED-inställningen medför att installationsprogrammet skriver till registrets HLKM-område.

Innan du börjar

Aktivera FIPS-registernyckeln vid behov.

1

Hämta installationsprogrammet med hjälp av tillämplig länk.

2

För att aktivera användning av Webex för myndigheters molnmiljö ska du köra msiexec med alternativet FEDRAMPENABLED=1 tillsammans med alla andra alternativ som du behöver.

Exempel:
msiexec /i WebexTeams.msi FEDRAMPENABLED=1 ALLUSERS=1

Gör den här åtgärden om du planerar att låta användare hämta och installera Webex-appens MSI själva, men vill vara säker på att de ansluter till Webex för det amerikanska molnet.


För att utföra denna åtgärd måste du ha registeråtkomst från HLKM. Vanligtvis har en administratör eller användare med administratörsbehörighet denna åtkomst.

Innan du börjar

Aktivera FIPS-registernyckeln vid behov.

1

Ställ in följande registernyckel på 1 (DWORD-värde):

HKLM\Programvara\Cisco Spark native\FedRampEnabled

2

Om användaren har installerat och loggat in på Webex-appen innan registernyckeln konfigurerades ska användaren logga ut och logga in igen.

Detta är den rekommenderade mekanismen för att konfigurera FIPS- och FedRAMP-lägen för MacOS. Distribuera en MDM-konfigurationsprofil som innehåller följande inställningar. De exakta uppgifterna för hur detta konfigureras beror på din MDM-lösning.

1

Hämta installationsprogrammet för DMG från följande länk.

2

Ställ in följande två booleska nycklar till true in preference-domänen Cisco-Systems.Spark:

FipsEnabled

FedRampEnabled

Exempel:

Om du inte har åtkomst till en MDM-lösning kan du ändra standardvärdena för FIPS och FedRAMP med standardkommandot. Slutanvändaren kan åsidosätta värden som angetts via standardvärden, så vi rekommenderar att du använder MDM om du har alternativet.

Ange följande kommandon:

standard skriver Cisco-Systems.Spark FedRampEnabled -bool true

standard skriver Cisco-Systems.Spark FipsEnabled -bool true

Ingen särskild administratörsåtgärd krävs för att konfigurera eller ansluta till Webex för myndigheters moln från mobilappen, även om användare måste logga in med metoden nedan. Om du vill använda alternativen MDM/MAM eller appomsbrytning på användarnas mobila enheter, se hjälpartikeln om Webex | säkra mobila enheter.

1

Hämta Webex-appen:

2

Starta appen, knacka på Kom igång och sedan på Är du enFedRAMP-kund?

Exempel:

Den här länken tar dig till fedRAMP-inloggningssidan som dirigerar autentiseringen till Webex för myndigheters identitetstjänst och aktiverar FIPS 140-2-läget.

3

Ange din e-postadress och markera Jag godkänner villkoren ochklicka sedan på Nästa för att logga in.

Första gången du loggar in blir du dirigerad att skapa ett lösenord.

Använd msiexec /x Webex.msi för att avinstalleraappen.

Om du vill avinstallera Webexgår du till mappen Program och drar Webex till papperskorgen.