31 juli 2020

Version 1-4-0-223

Mindre felkorrigeringar

Den här versionen innehåller mindre felkorrigeringar som förbättrar headsetets funktion.

17 juli 2020

Version 1-4-0-220

Anpassad brusreducering

Anpassad brusreducering (Adaptive Noise Cancellation - ANC) justerar automatiskt brusreduceringsnivån för att passa omgivningen.

Gå till Inställningar > Ljud i Cisco-headsets-programmet för att aktivera eller avaktivera ANC.

Förbättrad tystfunktion

Den här versionen av fast programvara förbättrar tystfunktionen med program från tredje part. Tidigare begränsades tystfunktionen till Ciscos enheter och mjukvaruklienter.

Ändring av ljudmeddelande

Röstmeddelandet för Avsluta Samtal är inte längre tillgängligt. Du hör ändå en tonsignal när du avslutar ett samtal. Gå till Inställningar > Hörbara meddelanden > Samtal i Cisco-headsets-appen för att justera dina ljudmeddelanden.

Mindre felkorrigeringar

Felkorrigeringar i den här versionen omfattar förbättrad funktion för ljudmeddelanden, förbättrad headsetlogg och stabiliserad anslutning till USB-adaptern.

3 maj 2020

Version 1-3-0-246

Mindre felkorrigeringar

Den här versionen av fast programvara åtgärdar problem med knappen Tyst och för bättrar hastigheten på dataöverföring och uppgradering av headset över Bluetooth.

Det finns en tillfällig lösning på den fasta program varan som begränsar störningar i program varan med tredje part för att undvika oavsiktligt beteende. Ljud av- knappen fungerar utan begränsningar i den fasta program varan version 1-4 och senare. Betaversionen av version 1.4 kommer att vara tillgänglig den första veckan i juni.

19 april 2020

Version 1-3-0-233

Ändring för LED-lampa för närvaro

Den här versionen av fast programvara ändrar hur LED-lamporna för närvaro aktiveras på sidan av Cisco-headset 730. Om du vill aktivera LED-lampan när du inte är i samtal trycker du på och håller ner knappen Spela på framsidan av högra hörkåpan. Tidigare var du tvungen att trycka på och hålla ner knappen Tyst för att aktivera LED-lampan.

Mer information finns i Slå på och av LED-lampor för närvaro.

Utökat stöd för språk

Du kan nu ändra språkval för ljudmeddelande via mobilappen för Cisco-headset. Tillgängliga språk är kinesiska (mandarin), engelska (USA), engelska (Storbritannien), franska, tyska, italienska, japanska, koreanska, portugisiska (Brasilien), ryska och spanska.

Om du vill ändra språk för ditt headset i Cisco-headsetsappen trycker du på Inställningar > Ljudmeddelande > Språk. Välj önskat språk och tryck på Fortsätt. Headsetet uppdateras när det växlar till ett annat språk.

Skicka felsökningsloggar

Du kan skicka headsetloggar i Cisco-headsetsappen när du trycker på Support > Skicka loggar. Appen öppnar din valda e-postklient med ett nytt meddelande som innehåller en redan ifylld ämnesrad och bifogade loggfiler. Beskriv problemet i e-postmeddelandet, bifoga eventuella bilagor och tryck på Skicka.

Cisco-headset 730Felsökningsloggarna som skickas innehåller information om ljud, samtalskvalitet och röstmeddelanden. Dessa loggar hjälper oss att förbättra headsetet i framtida versioner.

Mindre felkorrigeringar

Felkorrigeringar i den här utgåvan är stabiliserat headsetbeteende över Bluetooth-anslutningar och förbättrad samtalskvalitet när USB-kabeln kopplas bort från headsetet.

4 mars 2020

Version 1-2-0-198

Följande problem har åtgärdats:

 • Headsetet varnade ibland för "Ljud på" när du avslutade ett samtal över Bluetooth.

 • Headsetet varnade ibland för "Ljud av" när headsetet anslöts via USB-kabel till en enhet med aktiv musikström.

21 februari 2020

Version 1-2-0-195

Aktivera LED-lampor för närvaro

Cisco-headset 730 använder separata åtgärder för att tysta headsetet och slå på LED-lampor för närvaro.

 • Tryck på Tyst ikonen tyst en gång för att tysta ditt headset under ett aktivt samtal.

 • Tryck på och håll Tyst ikonen tyst för att slå på LED-lamporna för närvaro när du inte är i aktivt samtal.

Mer information finns i Slå på och av LED-lampor för närvaro.

4 februari 2020

Version 1-2-0-190

Cisco-headset 730

Cisco-headset 730 är ett trådlöst headset som använder Bluetooth-anslutning för att parkopplas med Cisco programklienter och Cisco IP-telefoner. Headsetet innehåller alla funktioner för samtalskontroll och musikuppspelning, förutom kraftfulla ljudförbättringssystem, som kan användas i ljudintensiv kontorsmiljö. Cisco-headset 730 stöder fullständig samtalsintegrering med Cisco Jabber, Cisco Webex Teams, Cisco Webex Meetings, Cisco IP-telefon och Cisco Webex DX-enheter.

Cisco-headset 730 levereras med ett USB-kort för användning med enheter som inte erbjuder tillförlitlig Bluetooth-lösning. Headsetet kan även anslutas till enheter via medföljande 3,5 mm-kabel och USB-C till USB-A-kabel. USB-C-kabeln fungerar också som laddningskabel och kan anslutas till ett USB-kort med strömförsörjning.

Mer information finns i Kom igång med Cisco-headset 730.

Kända problem (buggar) klassificeras efter hur allvarliga de är. Den här artikeln innehåller beskrivningar av följande:
 • Kända buggar av allvarlighetsgrad 1 till 4

 • Lösta buggar av allvarlighets grad 1 till 4

Eftersom felstatus ändras kontinuerligt, återspeglar listan en ögonblicksbild av de fel som var kända vid tidpunkten då ny inbyggd programvara blev tillgänglig.

Innan du börjar

Du behöver följande för att få åtkomst till felsökningsverktyget:
 • En internetanslutning

 • En webbläsare

 • Ett Cisco.com-användarnamn och -lösenord

1

Öppna felsökningsverktyget.

2

Logga in med ditt användarnamn och lösenord för Cisco.com.

3

Ange fel-ID-numret i sökfältet och tryck på Enter.


 

Du kan även navigera till en specifik bugg genom att ange https://tools.cisco.com/bugsearch/bug<BUGID> där <BUGID> är ID:t för det program som du söker efter (till exempel CSCvs52537).

Och sedan då?

Mer information om hur du söker efter buggar, skapar sparade sökningar och skapar buggrupper får du genom att välja Hjälp på sidan med felsökningsverktyget.

Felbuggar i följande tabell beskriver olösta fel som finns i den senaste versionen av programvaran. Mer information finns i felsökningsverktyget.

Tabell 1. Kända felbuggar

Fel-ID

Beskrivning

CSCvq95620

Musikuppspelning växlar inte automatiskt BT-källor om musiken inte är pausad på den första källan.

CSCvr74889

Cisco-headsetappen visar med jämna mellanrum anslutningsstatus efter att headsetet har kopplats bort från iPhone.

CSCvr96522

På macOS 10.14.6 (Pro) är musikuppspelningen hackig via USB när headsetet parkopplas.

CSCvs14196

HS-rapportering som både ljud och tangentbord, möss i Windows

CSCvs33604

Dålig ljudkvalitet när headsetet slås på när musiken redan spelas upp genom USB-kabeln.

CSCvs34255

Headsetet kan inte avvisa ett inkommande samtal när det finns parkerade samtal på två olika samtalskällor.

CSCvs52709

Inget uppgraderingsmeddelande under VB-uppgradering över IP-telefon.

CSCvs56835

Windows visar meddelandet "kunde inte koppla från" när användaren kopplar ifrån headset-BT från Windows BT-enhetssida.

CSCvs63122

När headsetet har svarat på ett inkommande samtal pausas inte musikuppspelningen.

17 april 2020

Version: 1-3-0-232

Vi har åtgärdat följande problem i denna version:

 • 7CSCvr69372: Musiken spelas inte upp via Bluetooth efter att den spelats upp via USB i Windows.

 • CSCvr76184: Tappar volymkontrollen under Jabber-samtal när volymen når 100% (endast USB-kabel).

 • CSCvs33889: Med jämna mellanrum visas headsetet två gånger på sidan för parkoppling av Windows10 Bluetooth-enhet.

 • CSCvs36048: Headset genom dongel kan inte avsluta ett samtal när det finns ett andra samtal i vänte läge.

 • CSCvs39626: Samtalskontroller fungerar inte som förväntat vid hantering av flera samtalsscenarier med dongel

 • CSCvs52537: Headsetets strömindikator fortsätter att blinka grönt efter att batteriet når 100%.

 • CSCvs61757: I Windows10 fungerar inte knappen Spela upp/Pausa som förväntat på grund av vald av ljudutgång.

 • CSCvs64612: Ljud av-status synkroniseras inte med IP-telefonen.

 • CSCvt00684: Musik från BT-källor hörs inte i headsetet när USB-kortet är kopplas in och ansluts till en enhet.

I det här avsnittet beskrivs specifika, kända begränsningar i Cisco-headset 730.

Anslutning med iPhone över en USB-C till belysningskabeladapter

 • Det finns inget ljud i headsetet när det är anslutet till en iPhone via ett USB-minne till belysningskabeladapter.

  Använd Bluetooth för att ansluta Cisco-headset 730 till en mobilenhet. Ciscos tillhandahåller endast support för de kablar och tillbehör som ingår i ditt headset.

Hackigt ljud över USB-C-kabeln med MacBook Air

 • På en MacBook Air med macOS Mojave 10.14.5 blir musikuppspelningen hackig i några sekunder efter att Cisco-headset 730 ansluter med USB-kabeln.

  Du kan undvika det här genom att pausa eventuell strömmande musik eller ljud innan headsetet ansluts till USB-kabeln.

Windows 10 kraschar efter aktivering från viloläge när Webex Teams används

 • Microsoft känner av att det är inkompatibelt när du aktiverar eller inaktiverar Cisco-headset 730 på en dator som har Windows 10, version 1803 (eller senare) efter att operativsystemet återställts från viloläge. Användare kan stöta på en blå eller svart skärm på grund av felsökning (felkod 0x139). Microsoft har släppt en korrigering för det här problemet (se KB4541333).

Förlorad samtalskontroll på äldre HP-datorer via Bluetooth

 • Äldre HP-datorer som används med drivrutinen för Realtek Bluetooth 4.0-kortet har problem med att upprätthålla en stabil Bluetooth-anslutning med Cisco-headset 730. Bluetooth-parkopplingsfrekvensen växlar ofta mellan musik och röst, vilket gör att funktionen för samtalskontroll via headsetets Bluetooth inaktiveras.

  Du kan använda det inkluderade USB-kortet för att ansluta till äldre Windows 10-enheter som inte stöder Cisco-headset 730.

Headset kan inte växla källor från MacBook-dator

 • På MacBook Pro med MacOS Mojave version 10.14.5 kan musikuppspelningen inte växla Cisco-headset 730 från MacBook Pro till annan Bluetooth-källa.

  Du kan bara ändra Bluetooth-källan från Cisco-headset 730 från en MacBook Pro som kör MacOS 10.14.5 i följande fall:

  • Ringa eller besvara samtal på annan Bluetooth-enhet.

  • Cisco-headset 730 ansluter till MacBook Pro via USB-kabeln.

  • Cisco-headset 730 ansluter till MacBook Pro via USB-kortet.

Cisco-headsetsappen kopplar inte helt bort Cisco-headset 730 från Windows 10

 • När du använder Cisco-headset-appen för att koppla bort Cisco-headsetet 730 från Windows 10, visas ibland ditt headset i listan över anslutna enheter och försöker ansluta igen. Du kan koppla bort ditt headset direkt via enhetssidan i Windows 10.

Musikkontroller går förlorade i Windows 10

 • Cisco-headset 730 tappar ibland musikuppspelningskontrollen på Windows 10-enheter. Det här problemet uppstår bara via en Bluetooth-anslutning. Volymkontrollerna påverkas inte av den här begränsningen.

Ljudfördröjningar vid samtal med USB-kortet

 • Stäng av Cisco-headset 730 innan du ansluter USB-kortet.

  När du ringer ett samtal med USB-kortet uppstår en fördröjning på 5–15 sekunder, men headsetets högtalare och mikrofon ansluts till samtalet. Det här problemet visas bara när Cisco-headset 730 redan är aktiverat när USB-kortet ansluts till en samtalsenhet och parkopplas.

Dålig ljud genom 3,5 mm-kabel

 • Den medföljande 3,5 mm-kabeln går inte alltid att ansluta ordentligt till Cisco-headset 730. Om inget hörs eller ljudet är dåligt med 3,5 mm-kabeln ska du koppla bort och ansluta kabeln igen.

MacBook Air använder inbyggda högtalare när USB-kort ansluts

 • Ibland kan en MacBook Air som kör MacOS version 10.14.6 inte automatiskt växla ljudkälla när Cisco-headset 730 USB-kort ansluter. Du kan fortfarande välja USB-kortet manuellt i systeminställningarna.

  Välj Apple-menyn > Systeminställningar > Ljud > Utgång > Cisco HS USB-kort.

Cisco-headsetsappen löser ut felaktig ljudvarning

 • När du ansluter till Cisco-headsetsappen med två aktiva Bluetooth-anslutningar anger headsetet felaktigt att det inte går att ansluta till någon annan enhet.

  Cisco-headsetsappen kan ansluta till headsetet även om det redan finns två aktiva Bluetooth-anslutningar. Glid uppåt och släpp skjutreglaget Ström/Bluetooth för att ansluta ditt headset till Cisco-headsetsappen utan att headsetet sätts i parkopplingsläge.

Du kan få en avancerad titt på några av de kommande funktionerna om du aktiverar Betatest-funktionen i Cisco-headsetsappen. Vi erbjuder en förhandstitt på några av våra kommande funktioner, men kom ihåg att betaversioner inte är helt klara och kan innehålla fel. Se Testa förhandsversioner av fast programvara för Cisco-headset 730 för mer information om hur du testar enheter med några av de kommande funktionerna i Cisco-headset 730.

31 juli 2020

Betaversion 1-4-b-222

Mindre felkorrigeringar

Felkorrigeringar i den här versionen omfattar förbättrad headsetlogg och stabiliserad USB-adapterfunktion.

14 juli 2020

Betaversion 1-4-b-218

Smarta sensorer

När dina smarta sensorer har aktiverats kan du pausa uppspelningen av musiken eller tysta ett samtal när du tar av dig ditt headset. Du kan även svara på ett inkommande samtal när du tar på dig ditt headset. Du kan växla mellan alla eller vissa av dessa inställningar med Cisco-headset-appen på din mobiltelefon. Alla tre funktioner på headsetet är avaktiverade som standard.

Aktivera headsetets sensorer genom att öppna Cisco-headset-appen, knacka på Inställningar > Allmänt och välja vilka av den smarta sensorns funktioner som du vill aktivera.

24 juni 2020

Betaversion 1-4-b-212

Mindre felkorrigeringar

Uppdateringen av den fasta program korrigerar problem med musikuppspelning och tillfälliga uppgraderingsproblem för fast programvara via Bluetooth.

8 juni 2020

Betaversion 1-4-b-206

Uppgradera och logga in-förhöjning

Dataöverföringar mellan Cisco-headset 730 och Cisco-headsets-appen är nu mycket snabbare. Denna förbättring minskar tiden för uppgradering av headset och fel söknings logg samling.

23 april 2020

Betaversion 1-3-b-245

Mindre felkorrigeringar

Den här uppdateringen av fast programvara åtgärdar problem med knappen Tyst och för bättrar hastigheten på dataöverföring och uppgradering av headset över Bluetooth.

10 april 2020

Betaversion 1-3-b-232

Ändring för LED-lampa för närvaro

Den här versionen av fast programvara ändrar hur LED-lamporna för närvaro aktiveras på sidan av Cisco-headset 730. Om du vill aktivera LED-lampan när du inte är i samtal trycker du på och håller ner knappen Spela på framsidan av högra hörkåpan. Tidigare var du tvungen att trycka på och hålla ner knappen Tyst för att aktivera LED-lampan.

Mindre felkorrigeringar

Felkorrigeringar i den här versionen omfattar stabilisering av headsetets beteende tillsammans med Bluetooth-anslutningar, förbättrad loggsamling och en korrigering av ett programfel som ibland medför att headsetet låser sig.

24 mars 2020

Betaversion 1-3-b-220

Mindre felkorrigering

Denna inlästa fasta programvara åtgärdar ett problem som påverkar prestanda och pålitlighet för headsetet.

13 mars 2020

Betaversion 1-3-b-218

Förbättrad loggning

Felsökningsloggarna för Cisco-headset 730 som du kan skicka till Cisco via appen innehåller information om förbättrat ljud och samtalskvalitet. Dessa loggar hjälper oss att förbättra headsetet i framtida versioner.

Du kan skicka headsetloggar i Cisco-headsetsappen när du trycker på Support > Skicka loggar. Appen öppnar din valda e-postklient med ett nytt meddelande som innehåller en redan ifylld ämnesrad och bifogade loggfiler. Beskriv problemet i e-postmeddelandet, bifoga eventuella bilagor och tryck på Skicka.

Utökat stöd för språk

Du kan nu ändra språkval för ljudmeddelande via mobilappen för Cisco-headset. Tillgängliga språk är kinesiska (mandarin), engelska (USA), engelska (Storbritannien), franska, tyska, italienska, japanska, koreanska, portugisiska (Brasilien), ryska och spanska.

Om du vill ändra språk för ditt headset i Cisco-headsetsappen trycker du på Inställningar > Ljudmeddelande > Språk. Välj önskat språk och tryck på Fortsätt. Headsetet uppdateras när det växlar till ett annat språk.

Mindre felkorrigeringar

Felkorrigeringar i den här utgåvan är stabiliserat headsetbeteende över Bluetooth-anslutningar och förbättrad samtalskvalitet när USB-kabeln kopplas bort från headsetet.

11 mars 2020

Betaversion 1-3-b-209

Anpassad brusreducering

Den här versionen aktiverar anpassad brusreducering i Cisco-headset 730. Med anpassad brusreducering justeras styrkan för brusreducering automatiskt utifrån störande ljud i din omgivning. Du kan aktivera anpassad brusreducering via mobilappen för Cisco-headset.

Cisco-headset 730 är tillgängligt för distribution i de länder som anges nedan.


Till följd av det som pågår i världen just nu har leveranser till regioner utanför Nordamerika tagit paus till och med mitten av maj.

Nordamerika

Europa

Asien

Latinamerika

Afrika

Oceanien

Anguilla

Albanien

Bahrain

Belize

Algeriet

Amerikanska Samoa

Antigua och Barbuda

Andorra

Bangladesh

Bolivia

Angola

Antarktis

Aruba

Österrike

Bhutan

Colombia

Benin

Australien

Barbados

Belgien

Kambodja

Costa Rica

Brittiska territoriet i Indiska Oceanen

Julön

Kanada

Bosnien och Hercegovina

Hongkong

Ecuador

Burkina Faso

Kokosöarna

Caymanöarna

Bulgarien

Indien

El Salvador

Burundi

Cooköarna

Dominica

Kroatien

Indonesien

Ekvatorialguinea

Kamerun

Franska Polynesien

Grenada

Cypern

Israel

Falklandsöarna

Kap Verde

Guam

Guadeloupe

Tjeckien

Japan

Guatemala

Centralafrikanska republiken

Heardön och McDonaldöarna

Haiti

Danmark

Jordanien

Guyana

Tchad

Kiribati

Martinique

Estland

Kuwait

Honduras

Komorerna

Marshallöarna

Montserrat

Färöarna

Libanon

Nicaragua

Kongo

Nauriska

Puerto Rico

Finland

Macau

Panama

Elfenbenskusten

Nya Kaledonien

Saint Kitts

Frankrike

Maldiverna

Paraguay

Djibouti

Nya Zeeland

Saint Lucia

Tyskland

Nepal

Peru

Franska sydterritorierna

Niue

Saint-Pierre-et-Miquelon

Gibraltar

Oman

Surinam

Egypten

Norfolkön

Saint Vincent och Grenadinerna

Grekland

Ockuperade palestinska territoriet

Ekvatorialguinea

Nordmarianerna

Trinidad och Tobago

Georgien

Qatar

Eritrea

Palau

Turks- och Caicosöarna

Heliga stolen

Saudiarabien

Eswatini

Pitcairnöarna

USA

Island

Thailand

Etiopien

Samoa

Jungfruöarna (Storbritannien)

Irland

Östtimor

Gabon

Solomonöarna

Amerikanska Jungfruöarna

Italien

Turkmenistan

Gambia

Sydgeorgien och Sydsandwichöarna

Lettland

Förenade Arabemiraten

Guinea

Tokelau

Liechtenstein

Uzbekistan

Guinea-Bissau

Tonga

Litauen

Jemen

Kenya

Tuvalu

Luxemburg

Lesotho

Förenta staternas avlägset belägna öar

Makedonien

Liberia

Vanuatu

Malta

Libyen

Wallis och Futuna

Monaco

Madagaskar

Nederländerna

Malawi

Norge

Mali

Polen

Mauretanien

Portugal

Mauritius

Rumänien

Mayotte

San Marino

Marocko

Serbien

Moçambique

Slovakien

Nigeria

Slovenien

Réunion

Spanien

São Tomé och Príncipe

Sverige

Senegal

Schweiz

Seychellerna

Svalbard och Jan Mayen

Sierra Leone

Turkiet

Somalia

Storbritannien

Tanzania

Togo

Tunisien

Uganda

Västsahara

Zimbabwe