4 mars 2020

Version 1-2-0-198

Följande problem har åtgärdats:

 • Headsetet varnade ibland för "Ljud på" när du avslutade ett samtal över Bluetooth.

 • Headsetet varnade ibland för "Ljud av" när headsetet anslöts via USB-kabel till en enhet med aktiv musikström.

21 februari 2020

Version 1-2-0-195

Aktivera LED-lampor för närvaro

Cisco headset 730 använder separata åtgärder för att tysta headsetet och slå på LED-lampor för närvaro.

 • Tryck på Tyst ikonen tyst en gång för att tysta ditt headset under ett aktivt samtal.

 • Tryck på och håll Tyst ikonen tyst för att slå på LED-lamporna för närvaro när du inte är i aktivt samtal.

Mer information finns i Slå på och av LED-lampor för närvaro.

4 februari 2020

Version 1-2-0-190

Cisco headset 730

Cisco headset 730 är ett trådlöst headset som använder Bluetooth-anslutning för att parkopplas med Cisco programklienter och Cisco IP-telefoner. Headsetet innehåller alla funktioner för samtalskontroll och musikuppspelning, förutom kraftfulla ljudförbättringssystem, som kan användas i ljudintensiv kontorsmiljö. Cisco headset 730 stöder fullständig samtalsintegrering med Cisco Jabber, Cisco Webex Teams, Cisco Webex Meetings, Cisco IP-telefon och Cisco Webex DX-enheter.

Cisco headset 730 levereras med ett USB-kort för användning med enheter som inte erbjuder tillförlitlig Bluetooth-lösning. Headsetet kan även anslutas till enheter via medföljande 3,5 mm-kabel och USB-C till USB-A-kabel. USB-C-kabeln fungerar också som laddningskabel och kan anslutas till ett USB-kort med strömförsörjning.

Mer information finns i Kom igång med Cisco-headset 730.

Kända problem (buggar) klassificeras efter hur allvarliga de är. Den här artikeln innehåller beskrivningar av följande:
 • Kända buggar av allvarlighetsgrad 1 till 4

 • Lösta buggar av allvarlighets grad 1 till 4

Eftersom felstatus ändras kontinuerligt, återspeglar listan en ögonblicksbild av de fel som var kända vid tidpunkten då ny inbyggd programvara blev tillgänglig.

Innan du börjar

Du behöver följande för att få åtkomst till felsökningsverktyget:
 • En internetanslutning

 • En webbläsare

 • Ett Cisco.com-användarnamn och -lösenord

1

Öppna felsökningsverktyget.

2

Logga in med ditt användarnamn och lösenord för Cisco.com.

3

Ange fel-ID-numret i sökfältet och tryck på Enter.


 

Du kan även navigera till en specifik bugg genom att ange https://tools.cisco.com/bugsearch/bug<BUGID> där <BUGID> är ID:t för det program som du söker efter (till exempel CSCvs52537).

Och sedan då?

Mer information om hur du söker efter buggar, skapar sparade sökningar och skapar bugggrupper får du genom att välja Hjälp på sidan med felsökningsverktyget.

Felbuggar i följande tabell beskriver olösta fel som finns i den senaste versionen av programvaran. Mer information finns i felsökningsverktyget.

Tabell 1. Kända felbuggar

Fel-ID

Beskrivning

CSCvq95620

Musikuppspelning växlar inte automatiskt BT-källor om musiken inte är pausad på den första källan.

CSCvr69372

Musiken spelas inte upp via Bluetooth efter att den spelats upp via USB i Windows.

CSCvr74889

Cisco-headsetappen visar med jämna mellanrum anslutningsstatus efter att headsetet har kopplats bort från iPhone.

CSCvr76184

Tappar volymkontrollen under Jabber-samtal när volymen når 100 % (endast USB-kabel)

CSCvr96522

På macOS 10.14.6 (Pro) är musikuppspelningen hackig via USB när headsetet parkopplas.

CSCvs14196

HS-rapportering som både ljud och tangentbord, möss i Windows

CSCvs32020

Cisco-headset orsakar eko under samtal med Cisco DX80

CSCvs33604

Dålig ljudkvalitet när headsetet slås på när musiken redan spelas upp genom USB-kabeln.

CSCvs33889

Med jämna mellanrum visas headsetet två gånger på sidan för parkoppling av Windows 10 Bluetooth-enhet.

CSCvs34255

Headsetet kan inte avvisa ett inkommande samtal när det finns parkerade samtal på två olika samtalskällor.

CSCvs36048

Headset genom dongel kan inte avsluta ett samtal när det finns ett andra samtal i vänte läge.

CSCvs39626

Samtalskontroller fungerar inte som förväntat vid hantering av flera samtalsscenarier med dongel

CSCvs52709

Inget uppgraderingsmeddelande under VB-uppgradering över IP-telefon.

CSCvs52537

Headsetets strömindikator fortsätter att blinka grönt efter att batteriet når 100 %.

CSCvs56835

Windows visar meddelandet "kunde inte koppla från" när användaren kopplar ifrån headset-BT från Windows BT-enhetssida.

CSCvs61757

I Windows 10 fungerar inte knappen Spela upp/Pausa som förväntat på grund av vald av ljudutgång.

CSCvs63122

När headsetet har svarat på ett inkommande samtal pausas inte musikuppspelningen.

CSCvs64612

Ljud av-status synkroniseras inte med IP-telefonen.

CSCvt00684

Musik från BT-källor hörs inte i headsetet när USB-kortet är kopplas in och ansluts till en enhet.

I det här avsnittet beskrivs specifika, kända begränsningar i Cisco headset 730.

Anslutning med iPhone över en USB-C till belysningskabeladapter

 • Det finns inget ljud i headsetet när det är anslutet till en iPhone via ett USB-minne till belysningskabeladapter.

  Använd Bluetooth för att ansluta Cisco headset 730 till en mobilenhet. Ciscos tillhandahåller endast support för de kablar och tillbehör som ingår i ditt headset.

Hackigt ljud över USB-C-kabeln med MacBook Air

 • På en MacBook Air med macOS Mojave 10.14.5 blir musikuppspelningen hackig i några sekunder efter att Cisco-headset 730 ansluter med USB-kabeln.

  Du kan undvika det här genom att pausa eventuell strömmande musik eller ljud innan headsetet ansluts till USB-kabeln.

Windows 10 kraschar efter aktivering från viloläge när Webex Teams används

 • Microsoft känner av att det är inkompatibelt när du aktiverar eller inaktiverar Cisco headset 730 på en dator som har Windows 10, version 1803 (eller senare) efter att operativsystemet återställts från viloläge. Användare kan stöta på en blå eller svart skärm på grund av felsökning (felkod 0x139). Microsoft arbetar med en lösning och uppskattar att en lösning kommer att vara tillgänglig sent i mars 2020.

  Du undviker det här problemet genom att stänga Cisco Webex Teams innan du aktiverar Cisco-headset 730 efter att Windows 10-enheten aktiverats från viloläge eller strömsparläge.

Förlorad samtalskontroll på äldre HP-datorer via Bluetooth

 • Äldre HP-datorer som används med drivrutinen för Realtek Bluetooth 4.0-kortet har problem med att upprätthålla en stabil Bluetooth-anslutning med Cisco-headset 730. Bluetooth-parkopplingsfrekvensen växlar ofta mellan musik och röst, vilket gör att funktionen för samtalskontroll via headsetets Bluetooth inaktiveras.

  Du kan använda det inkluderade USB-kortet för att ansluta till äldre Windows 10-enheter som inte stöder Cisco-headset 730.

Headset kan inte växla källor från MacBook-dator

 • På MacBook Pro med MacOS Mojave version 10.14.5 kan musikuppspelningen inte växla Cisco-headset 730 från MacBook Pro till annan Bluetooth-källa.

  Du kan bara ändra Bluetooth-källan från Cisco-headset 730 från en MacBook Pro som kör MacOS 10.14.5 i följande fall:

  • Ringa eller besvara samtal på annan Bluetooth-enhet.

  • Cisco-headset 730 ansluter till MacBook Pro via USB-kabeln.

  • Cisco-headset 730 ansluter till MacBook Pro via USB-kortet.

Cisco-headsetsappen kopplar inte helt bort Cisco-headset 730 från Windows 10

 • När du använder Cisco headset-appen för att koppla bort Cisco-headsetet 730 från Windows 10, visas ibland ditt headset i listan över anslutna enheter och försöker ansluta igen. Du kan koppla bort ditt headset direkt via enhetssidan i Windows 10.

Musikkontroller går förlorade i Windows 10

 • Cisco-headset 730 tappar ibland musikuppspelningskontrollen på Windows 10-enheter. Det här problemet uppstår bara via en Bluetooth-anslutning. Volymkontrollerna påverkas inte av den här begränsningen.

Ljudfördröjningar vid samtal med USB-kortet

 • Stäng av Cisco-headset 730 innan du ansluter USB-kortet.

  När du ringer ett samtal med USB-kortet uppstår en fördröjning på 5–15 sekunder, men headsetets högtalare och mikrofon ansluts till samtalet. Det här problemet visas bara när Cisco-headset 730 redan är aktiverat när USB-kortet ansluts till en samtalsenhet och parkopplas.

Dålig ljud genom 3,5 mm-kabel

 • Den medföljande 3,5 mm-kabeln går inte alltid att ansluta ordentligt till Cisco headset 730. Om inget hörs eller ljudet är dåligt med 3,5 mm-kabeln ska du koppla bort och ansluta kabeln igen.

MacBook Air använder inbyggda högtalare när USB-kort ansluts

 • Ibland kan en MacBook Air som kör MacOS version 10.14.6 inte automatiskt växla ljudkälla när Cisco headset 730 USB-kort ansluter. Du kan fortfarande välja USB-kortet manuellt i systeminställningarna.

  Välj Apple-menyn > Systeminställningar > Ljud > Utgång > Cisco HS USB-kort.

Cisco headset-appen löser ut felaktig ljudvarning

 • När du ansluter till Cisco headset-appen med två aktiva Bluetooth-anslutningar anger headsetet felaktigt att det inte går att ansluta till någon annan enhet.

  Cisco headset-appen kan ansluta till headsetet även om det redan finns två aktiva Bluetooth-anslutningar. Glid uppåt och släpp skjutreglaget Ström/Bluetooth för att ansluta ditt headset till Cisco headset-appen utan att headsetet sätts i parkopplingsläge.

Kom ihåg att även om vi delar information om vissa kommande funktioner kan vi behöva ändra versionsdatum och göra ändringar av själva funktionerna. Du kan få en avancerad titt på några av de kommande funktionerna om du aktiverar Beta-testfunktionen i Cisco headset-appen.