1

Från kundvyn i https://admin.webex.com väljer du Tjänster.

2

Välj Funktioner på kortet Customer Journey Platform.

3

Välj fliken virtuell sekreterare om du vill visa alla virtuella sekreterare för organisationen och klicka på X på den virtuella sekreteraren som du vill ta bort.

4

Välj Delete (Ta bort).