1

Zaloguj się do organizacji klienta za pomocą adresu URL https://admin.webex.com i przejdź do Usługi > Contact Center > Funkcje.

2

Wybierz kartę Agent wirtualny, aby wyświetlić wszystkie karty agentów wirtualnych w organizacji, a następnie kliknij znak X przy agencie wirtualnym, którego chcesz usunąć.

3

Wybierz opcję Usuń.