Bir müşteri veya iş ortağı yöneticisiyseniz, DialogFlow temsilcinizdeki amaç kısmına GetExpert adlı bir eylem ekleyerek sanal yardımcılarınızda sohbet iletme özelliğini etkinleştirebilirsiniz. Amaç, müşterinin sohbeti kullanma amacını ifade eder.

Müşteri bir sorgu girdiğinde, bu durum bir amacı tetikler. Amaç kısmı bir GetExpert eylemi içeriyorsa, Sanal Temsilci sohbeti temsilci masaüstündeki bir temsilciye iletir.

DialogFlow'daki GetExpert eylem tetikleyiciyi yapılandırarak, Sanal Temsilcinizin konuşmaları temsilcilere ne zaman ileteceğini kontrol edebilirsiniz.

Amaçları kullanmak için, https:/​/​virtual-assistant.produs1.ciscoccservice.com/​DialogFlow/​escalation.json adresinden önceden yapılandırılmış bir amaç indirebilir ve bunu karşıya yüklemek için DialogFlow temsilcisinin amaç sayfasını kullanabilirsiniz.

DialogFlow'da, şu durumlarda bir amacı tetikleyebilirsiniz:

  • Müşteri belirli söz öbekleri girdiğinde.

  • Konuşmada müşteri bilgilerinin belirli bir bölümü bulunduğunda.

  • Müşteri, DialogFlow temsilci yapılandırmanız tarafından tanınmayan bir söz öbeği girdiğinde.

  • Tetiklenen başka bir amacın devamı olarak.