Как да слея или консолидирам Webex Orgs?

Как да слея или консолидирам Webex orgs?

 

За да заявите обединяване на орг, отворете случай с поддръжка на XaaS Ops:

  1. Влезте в центъра за обслужване на клиенти (https://customerservice.cloudapps.cisco.com/)
  2. Потърсете XaaS, след което изберете едно от следните неща:
    • За да отворите случай с Екип за управление напоръчки, изберете Отваряне на случай до Състояние на поръчка.
    • За да отворите случай с XaaS Team, изберете Отваряне на случай до Промени в абонамента.
  3. Изберете всички полета с флагове, преди да подадете формуляра.
Забележка: За влизане в центъра за обслужване на клиенти е необходим Cisco ID (CCO ID).
 

    Беше ли полезна тази статия?