TelePresence (TP) Крайни точки прекъснете връзката след 30 минути

Препоръчва се да позволите 70 макс форуърда на вашия Cisco Expressway. За да определите как да конфигурирате тази стойност, моля, вижте следната връзка:

TelePresence (TP) крайни точки прекъснете връзката след 30 минути

Продължавам да се изключвам от моята Cisco Webex сесия на Video Platform след 30 минути.

Видео крайните точки се изключват от срещите на Cisco Webex Видеоплатформа, след като са били свързани за 30 минути.

Бележка: CMR Cloud е преименуван на Cisco Webex Видео платформа. Някои връзки и текст все още може да се отнасят до CMR Cloud, но информацията все още трябва да се отнася за преименуваната услуга.

Причина:
TP видео крайни точки може да прекъсне връзката 30 минути в събрание на Cisco Webex Video Platform, ако максималните препращания са конфигурирани за по-малко от това, което Webex изисква, което е най-малко 6.

Решение:
Препоръчително е да разрешите 70 макс форуърда на вашия Cisco Expressway.


За да определите как да конфигурирате тази стойност, моля, вижте следната връзка:

Неизползването на нашата препоръчителна стойност може да доведе до други проблеми с интервала на прекъсване на връзката в зависимост от продължителността на вашите срещи.

Беше ли полезна тази статия?